PL EN
RESEARCH PAPER
Prevalence of risk factors for cardiovascular diseases among university students in Wroclaw
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
2
Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
 
Corresponding author
Rafał Ilow
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):442-447
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Early detection and prevention of risk factors for cardiovascular disease (CVD) can reduce the probability of occurrence of these diseases in the future.

Objective:
Assessment of the prevalence of risk factors for CVD among a selected group of university students in Wroclaw.

Material and Methods:
The study group consisted of 955 students (710 females and 245 males) at the Medical University in Wroclaw. The study was conducted between 1998-2003.

Results:
BMI≥25 kg/m2 was observed in 5.9% of females and 25.3% of males, while hypertension was noted in 6.9% of females and 27.8% of males. Total cholesterol level (TC) ≥190 mg/dl was observed in 17.8% of females and 23% of males. Percentage of energy from saturated fatty acids in diets ≥8% was found in 91.8% of females and 95.5% of males. A low intake of dietary fibre was observed in 51.5% of females and in 23.7% of males, while a high intake of dietary cholesterol was seen among 38.9% and 78.8%, respectively. Low physical activity was declared by 55.1% of females and 42.9% of males, while smoking by 13.2% and 24.9%, respectively. Higher average BMI values were observed among students with hypertension, compared to those without hypertension. Students with a TC level of ≥190 mg/dl had, on average, higher diastolic blood pressure and higher average body fat percentage, compared to those with normal TC level. Among males with a TC level of ≥190 mg/dl, a higher average BMI was observed, compared to males with normal TC level. In the diets of males with a high TC level, lower fibre content was noted than in the diets of males with normal TC level.

Conclusions:
Prevalence of risk factors for CVD among students, especially males, observed in this study, may increase the probability of occurrence CVD among them in the future.

 
REFERENCES (21)
1.
Perk J, De Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Ž, Verschuren WMM i wsp. European guidelines on cardiovascular disease prevention in cli¬nical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur Heart J. 2012; 33: 1635-1701.
 
2.
Zdrojewski T, Drygas W, Naruszewicz M, Wierucki Ł, Słońska Z, Kozłowska-Wojciechowska M i wsp. Prewencja chorób układu sercowo¬-naczyniowego w Narodowym Programie POLKARD w latach 2003- 2005. W: Podolec P, (red.). Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Tom 1. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2007: 111-117.
 
3.
Prejbisz A, Januszewicz A, Januszewicz W. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego u młodych dorosłych. W: Litwin M, Januszewicz A, Prej-bisz A, (red.). Nadciśnienie tętnicze u młodzieży i młodych dorosłych. Zapobieganie, diagnostyka, leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2011: 35-45.
 
4.
Prevention of adult cardiovascular disease among adolescents: focusing on risk factor reduction. National Institute for Health Care Management Foundation. Washington 2008.
 
5.
Ilow R. Ocena sposobu żywienia wybranych grup populacji dolnoślą¬skiej – studenci. Żyw Człow Metab. 2007; 34: 653-658.
 
6.
Broda G, Rywik S, Kurjata P, (red.). Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności Program WOBASZ. Stan zdrowia populacji polskiej w wieku 20-74 lata w okresie 2003-2005. Podstawowe wyniki badania przekrojowego. Próba ogólnopolska. Instytut Kardio¬logii, Biblioteka Kardiologiczna 90, Warszawa, 2005.
 
7.
Ślusarska B, Kulik TB, Piasecka H, Pacian A. Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo¬-naczyniowego. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18: 19-26.
 
8.
Wołos J, Tarach JS, Klatka M. Występowanie otyłości i środowiskowych czynników ryzyka miażdżycy w grupie studentów uczelni wyższych w Lublinie. Endokrynol Otył Zab Przem Mat. 2009; 5: 66-72.
 
9.
Palomo IF, Torres GI, Alarcón MA, Maragaño PJ, Leiva E, Mujica V. High prevalence of classic cardiovascular risk factors in a population of university students from South Central Chile. Rev Esp Cardiol. 2006; 59: 1099-1105.
 
10.
Li Y-M, Fu C-C, Yeh J-I. Overweight and clustering of cardiovascular risk factors among freshmen at a National University in Hualien County. Tzu Chi Med J. 2005; 17: 323-329.
 
11.
Bertsias G, Mammas I, Linardakis M, Kafatos A. Overweight and obesity in relation to cardiovascular disease risk factors among medical students in Crete, Greece. BMC Public Health 2003, 3: 3, doi:10.1186/1471-2458-3-3.
 
12.
Krzych Ł, Kowalska M, Zejda JE. Styl życia młodych osób dorosłych z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego. Arterial Hyper-tension 2006; 10: 524-531.
 
13.
Szczuko M, Seidler T, Mierzwa M. Aterogenność diety a profil lipidowy krwi młodych mężczyzn. Endokrynol Otył Zab Przem Mat. 2009; 5: 220-225.
 
14.
Słowikowska-Hilczer J, Marchlewska K, Walczak-Jędrzejowska R, Oszukowska E, Gumińska A, Kramek E i wsp. Wysokie ryzyko wystąpienia miażdżycy u mężczyzn w wieku 20-39 lat z aglomeracji łódzkiej. Pol Merk Lek. 2007; 138: 417-425.
 
15.
Global recommendations on physical activity for health, World Health Organization, Geneva 2010.
 
16.
Snopek S, Szostak-Węgierek D, Ziółkowska A. Rozpowszechnienie cech stylu życia zwiększających ryzyko zaburzeń lipidowych u młodych mężczyzn – studentów medycyny. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90: 598-603.
 
17.
Zatoński W, Przewoźniak K, Sulkowska U, West R, Wojtyła A. Tobacco smoking in countries of the European Union. Ann Agric Environ Med. 2012; 19: 181-192.
 
18.
Hublet A, De Bacquer D, Valimaa R, Godeau E, Schmid H, Rahav G i wsp. Smoking trends among adolescents from 1990 to 2002 in ten European countries and Canada. BMC Public Health. 2006; 6: 280, doi:10.1186/1471-2458-6-280.
 
19.
Irazusta A, Hoyos I, Irazusta J, Ruiz F, Díaz E, Gil J. Increased car¬diovascular risk associated with poor nutritional habits in first-year university students. Nutr Res. 2007; 27: 387-394.
 
20.
Wright JD, Wang C-Y, Kennedy-Stephenson J, Ervin RB. Dietary intake of ten key nutrients for public health, United States: 1999–2000. Advance Data. 2003; 334: 1-4.
 
21.
Laitinen TT, Pahkala K, Magnussen CG, Viikari JSA, Oikonen M, Taittonen L i wsp. Ideal cardiovascular health in childhood and cardio-metabolic outcomes in adulthood. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Circulation. 2012; 125: 1971-1978.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top