6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Środowiskowe zagrożenia biologiczne dla kobiet ciężarnych – występowanie i profilaktyka

Iwona Bojar 1,  
 
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Krajowe Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa
2
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
MONZ 2011;17(1):52–56
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes i Borrelia burgdorferi należą do istotnych środowiskowych zagrożeń biologicznych dla kobiet ciężarnych i ich dzieci. Toksoplazmoza jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zakażeń pasożytniczych człowieka. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, iż zakażenie T. gondii obejmuje około 1/3 ludności świata. Zakażenie T. gondii jest rozpowszechnione na całym świecie wśród ludzi i zwierząt (szczury, psy, koty, bydło, owce, kury, świnie). W populacji ludzkiej częstość zakażenia waha się zależnie od klimatu, sposobu odżywiania oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych od 5 do 90%. Listerioza jest chorobą wywołaną zakażeniem przez wszechobecną Gram-dodatnią pałeczkę Listeria monocytogenes (wywołu- jącą hemolizę), chorobotwórczą dla wielu gatunków zwierząt. Najczęściej objawowa listerioza występuje u płodów (rozsiana niemowlęca postać listeriozy), u noworodków i u pacjentów z obniżoną odpornością. Borelioza występuje na całym świecie. Do infekcji dochodzi w wyniku ukąszenia przez kleszcza z rodzaju Ixodes, zakażonego patogennymi krętkami. W artykule przedstawiono epidemiologię powyższych zakażeń w tym przede wszystkim źródła infekcji oraz potencjalne ne- gatywne skutki infekcji dla kobiet ciężarnych, płodów i dzieci. Omówiono również właściwe zachowania sanitarno-higieniczne umożliwiające zapobieganie tym zakażeniom. We wszystkich przedstawionych infekcjach najbardziej skuteczna jest bowiem profilaktyka, polegająca na niedopuszczeniu do wystąpienia zakażenia.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543