PRACA ORYGINALNA
Seksualność kobiet w okresie klimakterium
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):400–404
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp:
Seksualność to ogół doznań i przeżyć powiązanych z realizacją i odczuwaniem potrzeby seksualnej. Wpływa na całokształt życia oraz ewoluuje wraz z wiekiem i doświadczeniem jednostki.

Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie istoty życia seksualnego kobiet w okresie klimakterium.

Materiał i metoda:
Badaniami zostało objętych 100 losowo wybranych kobiet w wieku od 45 do 55 lat o różnym statusie społecznym i zawodowym. Narzędziem badawczym był samodzielnie skonstruowany anonimowy kwestionariusz ankietowy, który zawierał 25 pytań zamkniętych

Wyniki:
W badanej grupie 83% kobiet odczuwa dolegliwości typowe dla etapu przekwitania – najczęściej wymieniane to: zaburzenia snu, uderzenia gorąca oraz obniżenie nastroju i drażliwość. Aż 91% badanych kobiet, pomimo dokuczliwych przypadłości, nie stosuje hormonalnej terapii zastępczej. Negatywny wpływ zmian na aktywność seksualną zgłasza 62%, dla których najbardziej uciążliwymi zaburzeniami są: suchość w obrębie pochwy – 30% i zaburzenia pożądania seksualnego – 22%. Ponad połowa kobiet czuje się atrakcyjnie – 54%. Większość kobiet twierdzi, że są akceptowane i uważane przez partnerów za atrakcyjne – 71%. Aktywność seksualną deklaruje 59% ankietowanych, a zadowolenie z życia seksualnego 49%. Dla większości kontakty seksualne są istotne i traktowane jako przyjemność, bądź niezbędny element więzi z partnerem, a 11% badanych traktuje je jako przykrą konieczność.


Introduction:
Sexuality is a general sensation and behaviour related to the feeling of sexual desire. It affects all aspects of life and evolves with the age and experience of the individual.

Aim:
The aim of the study is to present the essence of sexual life of perimenopausal women.

Material and Methods:
The research involved 100 randomly selected women aged 45–55 years of different social and professional status. The research tool was a self designed anonymous questionnaire which contained 25 closed questions.

Results:
Analysis showed that the majority of women – 83% experience some menopausal symptoms. The most frequent are: sleep disturbances, hot flushes, depressed mood and irritability; Despite the ailments, 91% do not use hormone replacement therapy. Negative impact of mid-life changes on sexual activity is experienced by 62% of respondents. The most burdensome symptoms are: vaginal dryness -30%, low sexual desire -22%. Most women see themselves as being attractive – 54%, and declare that partners also find them to be attractive and acceptable – 71%. Sexual activity is declared by 59%, satisfaction with sex life – 49% of women. For the majority, sexual contacts are important and treated as a pleasure and a necessary part of the relationship with their partner; however, 11% of respondents regard sexual contacts as an unpleasant duty.

 
REFERENCJE (16)
1.
Feichtinger W, Kurt Ch. Sprawy kobiece, sprawy intymne. Warszawa: Diogenes; 2003.
 
2.
Pschyrembel W, Strauss G, Petri E. Ginek prakt. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.
 
3.
Czekanowski R. Choroby gruczołu piersiowego. Menopauza. Hormonalna terapia zastępcza. Warszawa: Wydawnictwo Medyczne BORGIS; 2003.
 
4.
Kulka K, Słowikowska-Hilczer J, Walczak-Jędrzejowska R, Oszukowska E, Marchlewska K, Gumińska A. Medycyna rozrodu z elementami seksuologii. Łódź: Dział Wydawnictw i Poligrafii Uniwersytetu Medycznego; 2006.
 
5.
Stachowiak G, Pertyński T. Kliniczne aspekty atrofii urogenitalnej u kobiet. Przegląd Menopauzalny. 2011; 1: 1–4.
 
6.
Tkaczuk-Włach J, Robak-Chołubek D, Sobstyl M, Syty K, Jakiel G. Psychiczne i seksualne problemy kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny 2008; 5: 278–281.
 
7.
Jakowicki J. Klimakterium. Hormonalna terapia zastępcza. Poradnik terapeutyczny. Lublin: BiFolium; 2001.
 
8.
Lew-Starowicz Z. Seksualność w okresie menopauzy. Przewodnik Lekarza. Ginekologa 2000; 4(4): 2–8.
 
9.
Skrzypulec V, Drosdzol A, Ferensowicz J, Nowosielski K. Ocena wy¬branych aspektów życia psychicznego i seksualnego kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Ginek Prakt. 2003; 11, 26–34.
 
10.
Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M. Raport „Seksualność Polaków 2002”. Przegląd Menopauzalny 2002; 4: 64–73.
 
11.
Łukasiewicz M, Lew-Starowicz Z. Orgazm a menopauza w życiu kobiety. Przegląd Menopauzalny 2008; 1: 49–53.
 
12.
Basaria S, Dobs A: Clinical Review: Controversies regarding transdermal androgen therapy in postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab. 2006; 91: 4743–4752.
 
13.
Pominiewicz A. Seksualność po menopauzie – problem czy wyzwanie? Nowa Klinika 2004; 11(9/10): 937–942.
 
14.
Bakalczuk G, Bakalczuk Sz. Wpływ terapii hormonalnej na życie seksualne kobiet w okresie menopauzy. Przegląd Menopauzalny 2009; 2: 108–111.
 
15.
Skrzypulec-Plinta V, Chełmicki A, Gojdź K. Czy spadek libido po menopauzie ma podłoże hormonalne? Przegląd Menopauzalny 2011; 4: 334–337.
 
16.
Izdebski Z, Ostrowska A. Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków. Muza S.A., Warszawa 2003.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543