6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Rola lekarza rodzinnego w przygotowaniu pacjenta do operacji kardiochirurgicznej

Joanna Jursa 4,  
 
1
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2
Klinika Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3
Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Pomorskiego Uniwersytety Medycznego w Szczecinie.
5
Oddzial Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytety Medycznego w Szczecinie
6
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
MONZ 2012;18(2):147–153
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Rozpowszechnienie chorób układu krążenia powoduje, że w każdej praktyce lekarza rodzinnego pod jego opieką są chorzy z zaawansowana chorobą wieńcową, a także leczeni z powodu chorób zastawek serca. Ze względu na fakt, że to lekarze rodzinni przygotowują swoich pacjentów do zabiegu kardiochirurgicznego, w artykule przedstawiono problemy opieki przedszpitalnej nad chorymi zakwalifikowanymi do zabiegu. Omówiono zagadnienia ważne w okresie przygotowania pacjenta do operacji kardiochirurgicznej w postaci: wskazań do leczenia operacyjnego, trybów przeprowadzania zabiegów kardiochirurgicznych, skal oceniających ryzyko operacyjne. W treści artykułu zawarto również najważniejsze wskazówki dotyczące oceny klinicznej chorego przed zabiegiem kardiochirurgicznym z przedstawieniem skal ułatwiających właściwe sformułowanie rozpoznania. Artykuł zawiera krótkie omówienie badań dodatkowych niezbędnych do przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej (koronarografii, echokardiografii, endoskopii, usg tętnic szyjnych, antygenu HBS i innych). W artykule zamieszczono najistotniejsze informacje dotyczące nosicielstwa Staphylococcus aureus oraz zasady eradykacji u nosicieli, w okresie poprzedzającym zabieg kardiochirurgiczny. Przedstawiono także szczególne sytuacje kliniczne u chorych zakwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego: cukrzycę typu 2 w oparciu o badania własne ośrodka dotyczące 130 pacjentów operowanych w Klinice Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także zagadnienia dotyczące pacjentów z niewydolnością nerek oraz przygotowanie do operacji chorych z obciążonym wywiadem neurologicznym. W artykule zaprezentowano najnowsze wytyczne dotyczące konieczności odstawienia leków przeciwpłytkowych oraz przeciwzakrzepowych przed leczeniem operacyjnym, według ACC/AHA.

Due to the high prevalence of cardiovascular diseases, general practitioners increasingly more frequently cover with care patients qualified for cardiac surgery. General practitioners treat patients with advanced coronary artery disease and with heart valve diseases. Preparation of patients with heart diseases for cardiosurgical procedures is an important task for family physicians. This article shows problems of preoperative term and forms of preparation for cardiosurgery. Estimation of operative risk is an essential part of this process. Risk models can offer real support in mortality prediction. EuroSCORE plays an outstanding role here, due to the way it was derived and its widespread use in European cardiac surgery. The article contains the indications for cardiosurgery and the attitudes of the clinical evaluation of the patient before operation. The authors show the clinical evaluation of patients before cardiosurgery and using the clinical classifications such as NYHA, CCS, EHRA. This article delivers a brief overview of the additional tests which are necessary for the operation. The authors discuss problems of preoperative care in specific clinical situations, such as diabetes mellitus, patients with renal failure and with neurological deficits.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543