6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Rola lekarza rodzinnego w przygotowaniu pacjenta do operacji kardiochirurgicznej

Joanna Jursa 4,  
 
1
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2
Klinika Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3
Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Pomorskiego Uniwersytety Medycznego w Szczecinie.
5
Oddzial Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytety Medycznego w Szczecinie
6
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
MONZ 2012;18(2):147–153
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Rozpowszechnienie chorób układu krążenia powoduje, że w każdej praktyce lekarza rodzinnego pod jego opieką są chorzy z zaawansowana chorobą wieńcową, a także leczeni z powodu chorób zastawek serca. Ze względu na fakt, że to lekarze rodzinni przygotowują swoich pacjentów do zabiegu kardiochirurgicznego, w artykule przedstawiono problemy opieki przedszpitalnej nad chorymi zakwalifikowanymi do zabiegu. Omówiono zagadnienia ważne w okresie przygotowania pacjenta do operacji kardiochirurgicznej w postaci: wskazań do leczenia operacyjnego, trybów przeprowadzania zabiegów kardiochirurgicznych, skal oceniających ryzyko operacyjne. W treści artykułu zawarto również najważniejsze wskazówki dotyczące oceny klinicznej chorego przed zabiegiem kardiochirurgicznym z przedstawieniem skal ułatwiających właściwe sformułowanie rozpoznania. Artykuł zawiera krótkie omówienie badań dodatkowych niezbędnych do przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej (koronarografii, echokardiografii, endoskopii, usg tętnic szyjnych, antygenu HBS i innych). W artykule zamieszczono najistotniejsze informacje dotyczące nosicielstwa Staphylococcus aureus oraz zasady eradykacji u nosicieli, w okresie poprzedzającym zabieg kardiochirurgiczny. Przedstawiono także szczególne sytuacje kliniczne u chorych zakwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego: cukrzycę typu 2 w oparciu o badania własne ośrodka dotyczące 130 pacjentów operowanych w Klinice Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także zagadnienia dotyczące pacjentów z niewydolnością nerek oraz przygotowanie do operacji chorych z obciążonym wywiadem neurologicznym. W artykule zaprezentowano najnowsze wytyczne dotyczące konieczności odstawienia leków przeciwpłytkowych oraz przeciwzakrzepowych przed leczeniem operacyjnym, według ACC/AHA.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543