PL EN
REVIEW PAPER
The role of general practitioners in patient preparation for cardiosurgery
 
More details
Hide details
1
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
2
Klinika Kardiochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
3
Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
4
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Pomorskiego Uniwersytety Medycznego w Szczecinie.
 
5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(2):147-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Due to the high prevalence of cardiovascular diseases, general practitioners increasingly more frequently cover with care patients qualified for cardiac surgery. General practitioners treat patients with advanced coronary artery disease and with heart valve diseases. Preparation of patients with heart diseases for cardiosurgical procedures is an important task for family physicians. This article shows problems of preoperative term and forms of preparation for cardiosurgery. Estimation of operative risk is an essential part of this process. Risk models can offer real support in mortality prediction. EuroSCORE plays an outstanding role here, due to the way it was derived and its widespread use in European cardiac surgery. The article contains the indications for cardiosurgery and the attitudes of the clinical evaluation of the patient before operation. The authors show the clinical evaluation of patients before cardiosurgery and using the clinical classifications such as NYHA, CCS, EHRA. This article delivers a brief overview of the additional tests which are necessary for the operation. The authors discuss problems of preoperative care in specific clinical situations, such as diabetes mellitus, patients with renal failure and with neurological deficits.

 
REFERENCES (28)
1.
Pruszczyk P, Hryniewiecki T, Drożdż J. Wielka Interna. T. 1. Warszawa: Medical Tribune Polska; 2009: s. 485.
 
2.
Szczeklik A, Tendera M. Kardiologia. T.1. Krakow: Medycyna praktyczna; 2009: s. 483–490.
 
3.
Kang DH, Park S, Rim JH, Yun S, Kim DH, Song JM. et al. Early surgery versus conventional treatment in asymptomatic very severe aortic stenosis. Circulation 2010; 121: 1502–1509.
 
4.
Nashef SAM, Roques F, Michel P, Gauducheau E, Lemeshow S, Salamon S, and the EuroSCORE study group: European system for cardiac operative risk evaluation (EuroSCORE). Eur J Cardio-Thorac. 1999; 16: 9–13.
 
5.
Chiżyński K. Czynniki ryzyka leczenia operacyjnego choroby wieńcowej u osob starszych. Pol Przegląd Kard. 2003; 5(1): 79–84.
 
6.
Campeau L. Grading of angina pectoris. Circulation 1976; 54: 522–523.
 
7.
Camm AJ, Kirchhof P, Gregory YH, Schotten U, Savalieva I, Ernst S, et al. Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionkow Kardiol Pol. 2010; 68 (Supl.7): 487–566. 8. van der Sande M, Waight P, Mendy M, Rayco-Solon P, Hutt P, Fulford T, et al. Long-term protection against carriage of hepatitis B virus after infant vaccination. J Infect Dis. 2006; 193 (11): 1528–1535.
 
8.
Zanetti AR, Mariano A, Romano L, D›Amelio R, Chironna M, Coppola RC, et al. Odległa seroprotekcja po szczepieniu przeciwko WZW typu B i jej wpływ na podjęcie decyzji o podaniu dawki przypominającej. Lancet 2005; 366: 1379–1384.
 
9.
Kirklin JW, Barrat-Boyes BG. Combined carotid and coronary artery disease. Cardiac Surgery. Churchill Livingstone, New York; 1993: 341–342.
 
10.
Khaitan L, Sutter FP, Goldman SM, Chamogeorgakis T, Wertan MA, Priest BP, et al. Simultaneous carotid endarterectomy and coronary revascularisation. Ann Thorac Surg. 2000; 69: 421–424.
 
11.
Baldassarre D, Amato M, Bondioli A. Carotid artery intima-media thickness measured by ultrasonography in normal clinical practice correlates well with atherosclerosis risk factors. Stroke 2000; 31: 2426–2430.
 
12.
Simic O, Strathausen S, Hess W, Ostermeyer J. Incidence and prognosis of abdominal complications after cardiopulmonary bypass. Cardiovasc Surg. 1999; 7(4): 419–424.
 
13.
Korzonek M, Biskupski A, Brykczyński W. Falk Symposium 177. Endoscopy Live Berlin 2011. Intestinal DiseaseMeeting, Berlin April 15–16, 2011. Abstracts, poster abstracts. [B. m., 2011].
 
14.
Casewell MW, Hill RL. The carrier state: methicillin – resistant S.aureus. J Antimicrob Chemother. 1986; 18 (Supl. 5A): 1–12.
 
15.
Bulanda M. Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez metycylinooporne gronkowce złociste (MRSA). Zakażenia 2010; 10(6): 94–97.
 
16.
Dzierżanowska D. Antybiotykoterapia praktyczna, część II. Kompendium antybiotykow. Alfa-medica Press; 2005: s. 208–209.
 
17.
Szybiński Z. Polskie wieloośrodkowe badania nad epidemiologią cukrzycy (PWBEC) – 1998-2000. Pol Arch Med Wewn. 2001; 3: 751-758.
 
18.
Flaherty JD, Davidson CJ. Diabetes and Coronary Revascularization. JAMA 2005; 293: 1501–1508.
 
19.
Leavitt BJ, Sheppard L, Maloney C. Effect of diabetes and associated conditions on long-term survival after coronary artery bypass graft surgery. Circulation 2004; 110: II-41-II-44.
 
20.
Foremny J, Herdyńska-Wąs M, Kucewicz-Czech E. Dlaczego chorzy z cukrzycą i chorobą wieńcową wymagają w okresie przed- i pooperacyjnym szczególnej troski i solidnej opieki? Kardiol Pol. 2007; 65: 1134–1136.
 
21.
BARI Investigators. The final 10-year follow-up results from the BARI randomized trial. J Am Coll Cardiol. 2007; 49: 1600–1606.
 
22.
Abizaid A, Costa MA, Centemero M. Clinical and economic impact of diabetes mellitus on percutaneous and surgical treatment of multivessel coronary disease patients: insights from the Arterial Revascularization Therapy Study (ARTS) trial. Circulation 2001; 104: 533–538.
 
23.
UK Prospective Diabetes Study Group: Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes (UKPDS 38). BMJ 1998; 317: 703–713.
 
24.
25of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insu-lin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993; 329: 977–986.
 
25.
Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetol Prakt. 2011; 12: A-A5.
 
26.
Biskupski A, Kowalik B, Sielicki P, Mokrzycki K, Żych A, Zegan M, et al. Wpływ przedoperacyjnego wyrownania metabolicznego cukrzycy na wystąpienie powikłań po operacjach serca. Kardiochir Torakochir Pol. 2010; 7 (1): 18–22.
 
27.
2011 Update to The Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists Blood Conservation Clinical Practice Guidelines Ann Thorac Surg. 2011; 91: 944–982.
 
28.
Siebert J, Sadowska A, Gutknecht P. Pacjent z chorobą serca a zabieg operacyjny. Gdańsk 2011 Via Medica: s. 62–66. ISBN 978-83-7555 176-1.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top