6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Ocena wybranych zwyczajów żywieniowych pacjentów z łuszczycą – badania wstępne

Diana Wasiluk 1,  
 
1
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego, Przychodnia Dermatologiczno-Wenerologiczna, Białystok
3
Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
MONZ 2012;18(4):422–426
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Łuszczyca należy do najczęstszych chorób zapalnych skóry. Przypuszcza się, że prawidłowy styl życia, w tym odpowiednia, racjonalna dieta, jest czynnikiem pomocnym w leczeniu tego schorzenia. Cel pracy: Celem pracy była ocena wybranych zwyczajów żywieniowych pacjentów z łuszczycą. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 40 osób chorujących na łuszczycę. Do oceny zwyczajów żywieniowych wykorzystano kwestionariusz ankietowy, w którym zawarte były pytania dotyczące między innymi liczby i regularności spożywanych posiłków, częstotliwości spożycia wybranych grup produktów spożywczych oraz nawyku podjadania między posiłkami. Wyniki: W przeprowadzonym badaniu wykazano, iż pacjenci najczęściej spożywali 3 posiłki w ciągu dnia. Do posiłków spożywanych z największą regularnością należały: obiad u pacjentów obu płci oraz kolacja w przypadku mężczyzn. Całodzienne racje pokarmowe charakteryzowały się niskim spożyciem kasz gruboziarnistych i pieczywa razowego, mleka i jego przetworów, ryb oraz nasion strączkowych suchych. Wysoką częstotliwość spożycia odnotowano w przypadku mięsa wieprzowego oraz surowych owoców i warzyw. Pacjenci najczęściej stosowali olej rzepakowy i oliwę z oliwek (2-3 razy w tygodniu). Zdecydowana większość pacjentów obu płci najczęściej do smarowania pieczywa stosowała masło. W przeprowadzonych badaniach odnotowano również, iż zakazany tym pacjentom alkohol był spożywany przez 100% mężczyzn i 85% kobiet. Wnioski: Uzyskane wyniki badań wykazały, że nieprawidłowy dobór spożywanych produktów przez badanych pacjentów może wpływać na nasilenie zmian chorobowych u osób z łuszczycą.

Introduction: Psoriasis is included in most frequent inflammatory illnesses of the skin. It is supposed that the correct lifestyle, including appropriate, rational diet is a helpful factor in the treatment of this disease. Objective: The objective of the study was evaluation of selected nutritional habits of patients with psoriasis. Material and methods: The survey covered a group of 40 patients with psoriasis. Nutritional habits were assessed using a questionnaire containing items concerning the number and regularity of consumption of meals, the frequency of consumption of selected groups of food products, and the habit of snacking between meals. Results: The investigations showed that the patients most often consumed 3 meals daily. Dinner was most regularly consumed by both males and females, whereas supper – by males. The daily food rations were characterized by low consumption of coarse-grained groats and wholemeal bread, milk and dairy products, fish and leguminous dry seeds. A high frequency of consumption of pork and raw fruits and vegetables was observed. Patients most often used rape oil and olive oil (2-3 times a week). The majority of patients most often used butter for spreading on bread. The study also showed that alcohol, forbidden for these patients, was consumed by 100% of males and 85% of females. Conclusions: The findings obtained indicated that an inadequate selection of the assortment of products consumed by the patients in the study may result in the intensification of pathological changes among patients with psoriasis. Key words: psoriasis, dietary habits
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543