PL EN
RESEARCH PAPER
Evaluation of selected dietary habits of patients with psoriasis – preliminary study
 
More details
Hide details
1
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego, Przychodnia Dermatologiczno-Wenerologiczna, Białystok
 
3
Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):422-426
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Introduction: Psoriasis is included in most frequent inflammatory illnesses of the skin. It is supposed that the correct lifestyle, including appropriate, rational diet is a helpful factor in the treatment of this disease.

Objective:
The objective of the study was evaluation of selected nutritional habits of patients with psoriasis.

Material and Methods:
The survey covered a group of 40 patients with psoriasis. Nutritional habits were assessed using a questionnaire containing items concerning the number and regularity of consumption of meals, the frequency of consumption of selected groups of food products, and the habit of snacking between meals.

Results:
The investigations showed that the patients most often consumed 3 meals daily. Dinner was most regularly consumed by both males and females, whereas supper – by males. The daily food rations were characterized by low consumption of coarse-grained groats and wholemeal bread, milk and dairy products, fish and leguminous dry seeds. A high frequency of consumption of pork and raw fruits and vegetables was observed. Patients most often used rape oil and olive oil (2-3 times a week). The majority of patients most often used butter for spreading on bread. The study also showed that alcohol, forbidden for these patients, was consumed by 100% of males and 85% of females.

Conclusions:
The findings obtained indicated that an inadequate selection of the assortment of products consumed by the patients in the study may result in the intensification of pathological changes among patients with psoriasis.

 
REFERENCES (26)
1.
Łuczkowska M, Żaba R. Łuszczyca. Przewodnik Lekarza 2005; 7: 38-49.
 
2.
Komorowska O, Grabińska K, Szczerkowska-Dobosz A, Maciejewska A. Zespół metaboliczny w łuszczycy. Dermatol Klin. 2008; 10(4): 227-230.
 
3.
Rucevic I, Perl A, Barisic-Drusko V, Adam-Perl M. The role of the low energy diet in psoriasis vulgaris treatment. Col Anrtopoll. 2003; 27: 41-48.
 
4.
Combes FC. Management of psoriasis as a metabolic lipid disturbances. N Y J State Med. 1954; 54(13): 1945-1949.
 
5.
Roe DA. Nutrient requirements in psoriasis. N Y J State Med. 1965; 65: 1319-1326.
 
6.
Naldi L, Parazzini F, Peli L, Chatenoud L, Cainelli T. Dietary factors and the risk of psoriasis. Results of an Italian case-control study. Br J Dermatol. 1996; 134: 101-106.
 
7.
Zhang C, Zhu KJ, Zheng HF, Cui Y, Zhou FS, Chen YL, et al. The effect of overweight and obesity on psoriasis patients in Chinese Han population: a hospital-based study. J Eur Acad Dermatol Venerol. 2011; 25(1): 87-91.
 
8.
Gisondi P, Del Giglio M, Di Francesco V, Zamboni M, Girolomoni G. Weight loss improves the response of obese patients with moderate-to-severe chronic plaque psoriasis to low-dose cyclosporine therapy: a randomized, controlled, investigator-blinded clinical trial. Am J Clin Nutrtion. 2008; 88: 1242-1247.
 
9.
Logan AC. Omega-3, omega-6 and psoriasis: a different view. Int J Dermatol. 2005; 44: 527-528.
 
10.
Wolters M. Diet and psoriasis: experimental data and clinical evidence. Br J Dermatol. 2005; 153: 706-714.
 
11.
Serwin AB, Wasowicz W, Gromadzinska J, Chodynicka B. Selenium status in psoriasis and its relations to the duration and severity of the disease. Nutrition 2003; 19: 301-304.
 
12.
Michaëlsson G, Gerdén B, Hagforsen E, Nilsson B, Pihl-Lundin I, Kraaz W, et al. Psoriasis patients with antibodies to gliadin can be improved by a gluten-free diet. Br J Dermatol. 2000; 142: 44-51.
 
13.
Stücker M, Memmel U, Hoffmann M, Hartung J, Altmeyer P. Vitamin B12 cream containing avocado oil in the therapy of plaque psoriasis. Dermatol. 2001; 203: 141-147.
 
14.
Włodarek D. Dietetyka. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2005.
 
15.
Stefańska E, Ostrowska L, Czapska D, Karczewski J. Wartość odżywcza posiłków w dietach kobiet o prawidłowej i nadmiernej masie ciała. Roczn. PZH 2010; 61(2): 201-205.
 
16.
Sygnowska E, Waśkiewicz A, Głuszek J, Kwaśniewska M, Biela U, Kozakiewicz K, i wsp. Spożycie produktów spożywczych przez doro¬słą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63:6(4): 670-676.
 
17.
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczy¬gła. Zasady prawidłowego żywienia. http://www.izz.waw.pl/index. phpoption=com_content&view=article&id=7&Itemid=5&lang=pl (dostęp: 2012.07.06).
 
18.
Ricketts JR, Rothe MJ, Grant-Kels MJ. Nutrition and psoriasis. Clin Dermatol. 2010; 28: 615-626.
 
19.
Tkaczuk-Włach J, Sobstyl M, Jakiel G. Osteoporoza – zapobieganie i leczenie. Prz Menopauz. 2010; 4: 283-287.
 
20.
Alsufyani MA, Golant AK, Lebwohl M. Psoriasis and metabolic syn¬drome. Dermatol Ther. 2010; 23: 137-143.
 
21.
Zemel MB, Shi H, Greer B, Dirienzo D, Zemel PC. Regulation of adiposity by dietary calcium. FASEB J. 2000; 14(9): 1132-1138.
 
22.
Jabłoński E. Błonnik pokarmowy – niezbędny składnik racjonalnie sporządzanej diety. Prz Pediatr. 2005; 35(3): 162-167.
 
23.
Mrozińska M. Rola kwasu gamma – linolenowego w utrzymaniu prawidłowej struktury i funkcji skóry. Czas Aptek. 2008; 1(169): 50-52.
 
24.
Czelej D, Chodorowska G, Wojnowska D. Wpływ diety na przebieg i leczenie łuszczycy. Prz Dermatol. 2007; 94:(6): 701-705.
 
25.
Ciborowska H, Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydanie 3. Warszawa: Wydawnictwo PZWL; 2007.
 
26.
Higgins E. Alkohol, smoking and psoriasis. Clin Dermatol. 2000; 25: 107-110.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top