PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych, LCM (Lymphocytic choriomeningitis)
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Biologii, Uniwersytet w Lund, Szwecja
 
2
Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
 
3
Zakład Epidemiologii Instytut Medycyny Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
4
Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
 
5
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Filip
Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):416-421
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wirus LCM, należący do rodziny arenawirusów, występuje na całym świecie. Jego rezerwuarem są drobne gryzonie, takie jak myszy, szczury, chomiki. Człowiek zaraża się głównie drogą wziewną – a więc najbardziej efektywną – poprzez pył zawierający wirusy wydalane przez pozornie zdrowe, drobne gryzonie, lub drogą pokarmową – spożywając jedzenie zanieczyszczone wydalinami gryzoni. Wirus przenika przez błonę śluzową górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, następnie drogą krwi dostaje się do mózgu i innych narządów. Infekcja wirusem LCM może prowadzić do limfocytarnego zapalenia opon i splotów naczyniówkowych. Zakażenia wirusem występują niemal we wszystkich krajach, przeważnie w strefie umiarkowanej, częściej na wiosnę i jesienią. Infekcja może przebiegać bez objawów uszkodzenia opon i mózgu, dając zespół objawów przypominających grypę. Podsumowanie: Praca przedstawia podstawowe informacje dotyczące rozpoznawalności i zagrożeń, jakie niesie zakażenie wirusem limfocytarnego zapalenia splotu naczyniówkowego i opon mózgowych.


Introduction:
LCM virus belongs to the family Arenaviridae and occurs worldwide. Its reservoirs are small rodents such as mice, rats, hamsters. Humans become infected mainly by inhalation – and therefore the most effective – through dust which contains viruses excreted by apparently healthy, small rodents, or ingestion – eating food contaminated with rodent excreta. The virus penetrates through the mucosa of the upper respiratory tract and gastrointestinal tract and enters the blood, then penetrates through to the brain and other organs. LCM virus infection can lead to inflammation of the choroid plexus and meninges. Infections occur in almost all countries, mostly in the temperate climate, often in spring and autumn. Infection may occur without signs of meninges and brain failure, giving a flu ‑like syndrome. The article presents basic information about the recognition and threats caused by infection with the LCM virus. Key words: LCM virus, human health

 
REFERENCJE (23)
1.
Peters CJ. Lymphocytic Choriomeningitis Virus-An Old Enemy up to New Tricks. NEJM. 2006; 354(21): 2208-2211.
 
2.
Mets M B, Barton LL, Khan AS, Ksiazek TG. Lymphocytic choriomeningitis Virus: An Underdiagnosed Cause of Congenital Chorioretinitis. AJO. 2000; 130(2): 209-215.
 
4.
Kańtoch M. Wirusologia lekarska. Warszawa: PZWL; 1998.
 
5.
Kayser FH, Bienz KA, Eckert J, Zinkernagel RM. Mikrobiologia lekarska. Warszawa: PZWL; 2007.
 
6.
Collier L, Oxford J. Wirusologia Podręcznik dla studentów medycyny, stomatologii i mikrobiologii, Wyd. 2 Warszawa: PZWL; 2001.
 
8.
http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd... Lymphocytic_Choriomeningitis_Fact_Sheet.pdf.
 
9.
Wright R, Johnson D, Neumann M, Ksiazek TG, Rollin P, Keech RV, i wsp. Congenital Lymphocytic Choriomeningitis Virus Syndrome: A Disease That Mimics Congenital Toxoplasmosis or Cytomegalovirus Infection, Pediatrics. 1997; 100(1).
 
10.
Fischer SA, Graham MB, Kuehnert MJ, Kotton CN, Srinivasan A, Marty FM, Comer JA, i wsp. Transmission of Lymphocytic Choriomeningitis Virus by Organ Transplantation. NEJM. 2006; 354(21): 2235-2249.
 
12.
Jamieson DJ, Kourtis AP, Bell M, Rasmussen SA. Lymphocytic choriomeningitis: an emerging obstetric pathogen. Am J Obstet Gynecol. 2006; 194(6): 1532-1536.
 
13.
Gregg MB. Recent outbreaks of lymphocytic choriomeningitis in the United States of America. Bull World Health Organ. 1975; 52(4-6): 547-553.
 
14.
Childs JE, Glass GE, Korch W, Ksiazek TG, Leduc JW. Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection and House Mouse (Mus Musculus) Distrubution in Urban Baltimore. Am J Trop Med Hyg. 1992; 47(1): 27-34.
 
15.
Laakkonen J, Kallio-Kokko H, Öktem MA, Blasdell K, Plyusnina A, Niemimaa J, Karataş A, Plyusnin A, Vaheri A, Henttonen H. Sero¬logical Survey for Viral Pathogens in Turkish Rodents. JWD. 2006; 42(3): 672-678.
 
16.
Fulhorst CF, Milazzo ML, Armstrong LR, Childs JE, Rollin PE, Khabbaz R, i wsp. Hantavirus and Arenavirus Antibodies in Persons with Occupational Rodent Exposure, North America. EIDJ. 2007; 13(4): 532-538.
 
17.
Tagliapietra V, Rosà R, Hauffe HC, Laakkonen J, Voutilainen L, Vapa¬lahti O, i wsp. Spatial and temporal dynamics of lymphocytic chorio-meningitis virus in wild rodent, nothern Italy. Emerg Infect Dis. 2009; 15(7): 1019-1025.
 
18.
Dobec M, Dzelalija B, Punda-Polic V, Zoric I. High prevalence of antibo¬dies to lymphocytic choriomeningitis virus in murine typhus endemic region in Croatia. J Med Virol. 2006; 78(12): 1643-1647.
 
19.
Moll van Charante AW, Groen J, Osterhaus ADME. Risk of infections transmitted by arthropods and rodents in foresty workers, Brief Report. Eur J Epidemiol. 1994; 10: 349-351.
 
20.
Fiszer U. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Prz Lek. 2004; 9(69): 36-42.
 
21.
Taytsch-Kapulkin FZ. Ocena roli etiologicznej wirusa choriomeningitis w neuroinfekcjach w Polsce. Przegl Epidemiol. 1976; XXX(4): 507-510.
 
22.
Piekarska A, Zboińska J, Szymczak W. Ocena diagnozowania etiologii limfocytowych zapaleń opon mózgowych i mózgu u dorosłych w ma¬teriale własnym. Przegl Epidemiol. 2003; 57: 439-447.
 
23.
Stefanoff P, Rosińska M. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapa¬lenia mózgu w 2005 roku, Przegl Epidemiol. 2007; 61: 225-234.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top