6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Motywy wyboru kierunku studiów medycznych w województwie podlaskim

 
1
1. Instytut Medyczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 2. Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
MONZ 2015;21(4):428–434
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie[/b]. Istotne znaczenie mają motywy, którymi kierują się studenci przy wyborze kierunku studiów medycznych, ponieważ mogą one wpływać na potrzeby i głód wiedzy oraz związaną z nimi jakość i efekty kształcenia. Celem niniejszej pracy było zapoznanie się z motywacją podjęcia określonego kierunku studiów medycznych przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. [b]Materiał i metoda. [/b]W badaniach wzięło udział 363 studentów pierwszego i drugiego roku dwóch państwowych uczelni wyższych, studiujących na kierunkach medycznych: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka i kosmetologia. Badanie przeprowadzono w roku akademickim 2013/2014 z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. [b]Wyniki.[/b] Najczęściej wskazywaną przez studentów motywacją wyboru kierunku studiów było zainteresowanie zawodem. Studenci pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i dietetyki bardzo często wskazywali jako powód wyboru kierunku chęć niesienia pomocy zdrowotnej ludziom. 56,3% studentek kosmetologii podało jako motyw wyboru kierunku chęć ładnego i młodego własnego wyglądu. Studenci pielęgniarstwa przy wyborze kierunku studiów brali pod uwagę większą możliwość znalezienia pracy w kraju (54,8% respondentów) i za granicą (45,2% respondentów). Studenci kosmetologii i dietetyki przy wyborze kierunku studiów kierowali się możliwością otworzenia własnego zakładu pracy – stosownie 51,7% i 40,8%. [b]Wnioski.[/b] 1. Motywacja prospołeczna przy wyborze zawodu pielęgniarki, fizjoterapeuty i dietetyka powinna przyczynić się do chęci posiadania szerokiej wiedzy akademickiej i skutkować wysokimi efektami nauczania. 2. Altruistyczne podejście przy wyborze kierunku studiów, prezentowane przez studentów ratownictwa medycznego, oraz korzyści własne, którymi kierowały się studentki kierunku kosmetologia, mogą powodować niskie efekty kształcenia.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543