6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Listerioza – mało znana, niebezpieczna choroba zakaźna

 
1
Z Zakładu Higieny i Parazytologii Środowiska Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
MONZ 2010;16(4):517–527
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono zarys historyczny występowania listeriozy w Polsce i na świecie. Opisano czynniki determinujące chorobotwórczość Listeria monocytogenes, główne objawy oraz postacie kliniczne choroby u ludzi i zwierząt.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543