6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Ligandy receptora NMDA w leczeniu zaburzeń depresyjnych

 
1
Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2016;22(3):176–180
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie. [/b]Nowy kierunek badań nad zaburzeniami depresyjnymi koncentruje się na hamowaniu aktywności receptora NMDA, co stwarza nowe możliwości leczenia chorób wywołanych nadmierną aktywacją układu glutaminianergicznego. [b]Cel pracy[/b]. Celem prezentowanej pracy jest przegląd ligandów (w szczególności antagonistów) receptora NMDA działających na jego ekspresję i funkcje oraz ich wpływ na działanie klasycznych leków przeciwdepresyjnych. [b]Opis stanu wiedzy.[/b] Skuteczność obecnie stosowanych metod leczenia zaburzeń depresyjnych jest niezadowalająca i obarczona wieloma skutkami ubocznymi. Niepokojący jest również fakt, iż u wielu pacjentów rozwija się lekooporność. Dlatego też opracowuje się nowsze, skuteczniejsze metody leczenia. Wykazano, że jednym z istotnych mechanizmów działania przeciwdepresyjnego jest blokowanie receptora NMDA. [b]Podsumowanie.[/b] Wprowadzenie do lecznictwa antagonistów receptora NMDA stwarza nowe możliwości terapeutyczne zaburzeń depresyjnych, a także wydaje się być interesującą alternatywą w leczeniu depresji lekoopornych.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543