PRACA POGLĄDOWA
Ethical aspects of physician-patient communication
 
Więcej
Ukryj
1
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Zakład Metod Informatycznych i Epidemiologicznych
2
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
3
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Katedra Zdrowia Publicznego
 
MONZ 2010;16(3):427–435
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule zwrócono uwagę na etyczne dylematy związane z przekazywaniem pacjentowi niepomyślnych informacji o stanie zdrowia. Podkreślono szczególne znaczenie efektywnej komunikacji między lekarzem a pacjentem (zwłaszcza nieuleczalnie chorym) na każdym etapie postępowania medycznego.

Dealing with the ill requires from the medical staff special psychical predisposals, proper preparation and knowledge of the professional ethics. Dignity of man as a human being gives an individual full right to be informed concerning the diagnosis and prognoses. Thus, it is the duty of a physician to provide a patient with true, genuine medical information, unless a patient expresses otherwise. The conversation with a patient should leave him/her hope and assure a conviction that he/she may count on assistance and support on the part of medical staff.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543