6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Ethical aspects of physician-patient communication

Jarosław Sak 2,  
Rafał Patryn 2,  
Anna Pacian 3,  
 
1
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Zakład Metod Informatycznych i Epidemiologicznych
2
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
3
Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Katedra Zdrowia Publicznego
MONZ 2010;16(3):427–435
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule zwrócono uwagę na etyczne dylematy związane z przekazywaniem pacjentowi niepomyślnych informacji o stanie zdrowia. Podkreślono szczególne znaczenie efektywnej komunikacji między lekarzem a pacjentem (zwłaszcza nieuleczalnie chorym) na każdym etapie postępowania medycznego.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543