6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

CHARAKTERYSTYKA TESTÓW WESTERN BLOT STOSOWANYCH W DIAGNOSTYCE BORELIOZY U LUDZI

Ewa Cisak 1,  
 
1
Z Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
2
Z Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2009;15(4):514–525
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy dokonano oceny porównawczej dwóch rodzajów testów Western blot stosowanych jako testy potwierdzające w dwustopniowej diagnostyce boreliozy u ludzi.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543