PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zmiany w przewodzie pokarmowym w przebiegu plamicy Henocha i Schönleina na podstawie opisu przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(2):177-179
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Plamica Schönleina-Henocha jest to układowe zapalenie naczyń skóry, stawów, przewodu pokarmowego i nerek. W pracy przedstawiono przypadek 71-letniego pacjenta hospitalizowanego z powodu bólów brzucha, stawów i zmian na skórze. Przewód pokarmowy był badany poprzez wykonanie gastroskopii i kolonoskopii. Zmiany charakterystyczne dla HSP zostały znalezione w czasie wykonywania kolonoskopii. Badanie endoskopowe może być użyteczne dla pacjentów z HSP, szczególnie, kiedy objawom brzusznym towarzyszą zmiany skórne.

Henoch-Schönlein purpura is a systemic vasculitis of the skin, joints, GI tract, and kidney. The case is presented of a 71-year-old male with HSP, hospitalised due to abdominal pain, diarrhea, arthralgia, and skin rash. The gastrointestinal tract was viewed by upper endoscopy and colonoscopy. Changes typical of HSP were found while performing colonoscopy. Endoscopy may be useful in the diagnostics of HSP, especially when abdominal symptoms are accompanied by cutaneous lesions.
 
REFERENCJE (4)
1.
Ozen S, Dillon MJ, Bagga A, et al. EULAR/PReS endorsed consensus criteria for the classification of childchood vasculitides. Ann Rheum Dis 2006, 65, 936–941.
 
2.
Chen MJ, Wang TE, Chang WH, Tsai SJ, Liao WS. Endoscopic findings in a patient with Henoch-Schönlein purpura. World J Gastroenterol 2005, 11(15), 2354–2356.
 
3.
Zhang J, Huang X. Gastrointestinal involvement in Henoch-Schönlein purpua. Scandinavian Journal of Gastroenterolgy, 2008, 43, 138–143.
 
4.
Małecki R, Stawarska K, Frankowski M, Markowska-Woyciechowska A, Adamiec R. Plamica Henocha i Schönleina o ciężkim przebiegu z zajęciem przewodu pokarmowego. Reumatologia 2012, 50, 61–65.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top