PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zdwojenie i ektopia moczowodu jako przyczyna nietrzymania moczu u 10-letniej dziewczynki
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Pediatrii, Oddział Nefrologii Dzieci w Zabrzu
 
2
Koło STN przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki w Zabrzu
 
 
Autor do korespondencji
Omar Bjanid
Oddział Nefrologii Dzieci, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(1):78-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Autorzy przedstawiają przypadek 10-letniej dziewczynki z odpływem pęcherzowo-moczowodowym i nietrzymaniem moczu, spowodowanym zdwojeniem moczowodu i jego ektopią. W dyskusji omówiono poszczególne postacie zdwojenia dróg odpływu moczu oraz ich znaczenie kliniczne. W świetle trudności diagnostycznych, które stwierdzono w tym przypadku, omówiono ponadto epidemiologię, obraz kliniczny – odmienny u chłopców i dziewczynek – oraz diagnostykę tej stosunkowo rzadkiej przyczyny powodującej różnorodne objawy ze strony układu moczowego


Introduction:
We report the case of a 10-year-old girl with vesicoureteral reflux and urine incontinence, caused by ureter duplication and ectopia. The clinical implications of different forms of ureter duplication are described. In the light of the diagnostic difficulties in this case, the epidemiology, clinical picture – different in girls and boys – and diagnostics of this relatively rare cause of different symptoms from the genitourinary system, are discussed. Key words: urinary incontinence, ureter duplication, ectopic ureter, children

 
REFERENCJE (9)
1.
Glassberg KI, Braren V, Duckett JW, Jacobs EC, King LR, Lebowitz RL i wsp. Suggested terminology for duplex systems, ectopic ureters and ureteroceles J Urol. 1984; 132: 1153–1154.
 
2.
Peters CA, Schlussel RN, Mendelsohn C. Ectopic Ureter, Ureterocele and Ureteral Anomalies in Campbell-Walsh Urology 10 ed.Saunders Elsevier 2012; 3236–3263.
 
3.
Sadler TW. Urogenital System in Medical Embryology 12 th ed. Lippincott Williams & Wilkins 2012; 232–243.
 
4.
Nepple KG, Cooper CS, Snyder III HM. Uretral Duplication, Ectopy and Ureteroceles in Gearhart’s Pediatric Urology 2nd ed. Saunders Elsevier 2010; 337–352.
 
5.
Siomou E, Papadopoulou F, Kollios KD, Photopoulos A, Evagelidou E, Androulakakis P i wsp. Duplex collecting system diagnosed during the first 6 years of life after a first urinary tract infection: a study of 63 children. J Urol. 2006; 175: 678–681.
 
6.
Sharaf F, Aqeel Safdar C, Rasool N, Kanwal S, Ahmed A. An unusual case of urinary incontinence in a female child. J Pediatr Urol. 2012, http://dx.doi.org/10.1016/j.jp....
 
7.
Handler TF, Shapiro E. Incontinence in a Child with a Duplex Kidney: Case Report. Rev Urol. 2002; 4: 44–48.
 
8.
Hansonb GR, Gattia JM, Gittesa GK, Murphy JP. Diagnosis of ectopic ureter as a cause of urinary incontinence. J Pediatr Urol. 2007; 3: 53–57.
 
9.
Carrico CC, Lebowitz RL. Incontinence due to an infrasphincteric ectopic ureter: why the delay in diagnosis and what the radiologist can do about it. Pediatr Radiol. 1998; 28: 942–949.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top