PL EN
OPIS PRZYPADKU
Współwystępowanie mięśniaka gładkokomórkowego jajnika z obustronnym gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
 
2
Oddział Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
 
 
Autor do korespondencji
Wacław Sikora   

Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):238-241
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Mięśniak gładkokomórkowy jajnika (leiomyoma ovarii) należy do rzadkich łagodnych nowotworów tego narządu. Częstość występowania – wśród wszystkich nowotworów łagodnych jajnika – wynosi od 0,5 do 1,0%. Współistnienie nowotworów jajnika o różnych typach histologicznych (leiomyoma i adenofibroma cysticum serosum) jest również niezwykle rzadkie. Celem pracy jest prezentacja przypadku mięśniaka gładkokomórkowego jajnika prawego współistniejącego synchronicznie z obustronnym gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym. Materiał do analizy stanowiły protokoły z zabiegów operacyjnych, wykonanych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SP ZOZ w Lipsku w latach 1985–2001 oraz wyniki badań histopatologicznych (doraźnych i ostatecznych). Pacjentka lat 60 zakwalifikowana została do operacji (histerektomii z przydatkami) z powodu stwierdzenia licznych mięśniaków trzonu macicy i obustronnych torbieli jajników. Wykonano śródpowięziowe wycięcie macicy z przydatkami sp. Aldridge’a. Ostateczne rozpoznanie postawione zostało w Zakładzie Patomorfologii R. Sz. S. w Radomiu na podstawie badania mikroskopowego materiału pooperacyjnego. W 17-letnim materiale klinicznym Oddziału stwierdzono tylko jeden przypadek mięśniaka gładkokomórkowego jajnika, wśród pacjentek operowanych powodu schorzeń narządów płciowych. Synchroniczne współistnienie mięśniaka gładkokomórkowego jajnika z gruczolakowłókniakiem torbielowatym surowiczym obu jajników jest przypadkiem kazuistycznym.


Introduction:
Ovarian leiomyoma is a rare benign cancer affecting the ovary with an incidence of 0.5–1.0% of all benign ovarian cancers. Concomitant occurrence of ovarian cancers of various histology, e.g. leiomyoma and adenfibroma cysticum serosum, is extremely rare. The purpose was to present the case of leiomyoma of the right ovary concomitant with bilateral ovarian adenofibroma cysticum serosum. The material analysed were surgical reports carried out in the Gynaecological-Obstetric Ward, SP ZOZ, Lipsko in 1985–2001, and histopathological results (tentative and definitive). A 60-year-old female was qualified for surgery (hysterectomy with adnexia) for numerous uterine myomas and bilateral ovarian cysts. Intrafascial hysterectomy with adnexia was performed by the Aldridge technique. Final diagnosis was made in the Department of Pathomorphology at the Regional Hospital in Radom following microscopic assessment of the postoperative material. Only one case of ovarian leiomyoma was noted among the patients operated on for various pathologies of the sex organs during 17 years of collecting clinical material in the ward. Concomitant occurrence of ovarian leiomyoma and bilateral ovarian adenfibroma cysticum serosum is a casual case. Key words: ovarian leiomyoma, rare benign ovarian cancers, surgical treatment

 
REFERENCJE (26)
1.
Doss BJ, Wanek SM, Jacques SM, Qureshi F, Ramirez NC, Lawrence WD. Ovarian leiomyomas: clinicopathologic features in fifteen cases. Int J Gynecol Pathol. 1999; 18: 63–68.
 
2.
van Esch EM, van Wijngaarden SE, Schaafsma HE, Smeets MJ, Rhemrev JP. The diagnostic and therapeutic approach of a primary bilateral leiomyoma of the ovaries: a case report and a literature review. Arch Gynecol Obstet. 2011; 283: 1369–1371.
 
3.
Guney M, Ozsoy M, Oral B, Mungal T, Kapucvuoğlu N. Unilateral primary ovarian leiomyoma in adolescent: a case report. Arch Gynecol Obstet. 2007; 275(6): 507–510.
 
4.
Koo YJ, Cho YJ, Kim JY, Lee JE, Kim ML, Kim JM. et al. Ovarian leiomyoma as a potential cause of compromised fertility. Fertil Steril. 2011; 95(3): 1120.e11–14.
 
5.
Emovon UE, Cahill DJ, Joels LA, Stegmann MH. Bilateral primary ovarian leiomyoma: a rare cause of ovarian tumour in a young woman. J Obstet Gynaecol. 1999; 19(6): 676.
 
6.
Kim JC, Nam SL, Suh KS. Leiomyoma of the ovary mimicking mucinous cystadenoma. Clin Imaging. 2000; 24(1): 34–37.
 
7.
Wei C, Lilic N, Shorter N, Garrow E. Primary ovarian leiomyoma: a rare cause of ovarian tumor in adolescence. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2008; 21: 33–36.
 
8.
Lim SC, Jeon HJ. Bilateral primary ovarian leiomyoma in a young woman: case report and literature review. Gynecol Oncol. 2004; 95: 733–735.
 
9.
Nicoll JJ, Cox PJ. Leiomyoma of the ovary with ascites and hydrothorax. Am J Obstet Gynecol. 1989; 161: 177–178.
 
10.
Khaffaf N, Khaffaf H, Wuketich S. Giant ovarian leiomyoma as a rare cause of acute abdomen and hydronephrosis. Obstet Gynecol. 1996; 87: 872–873.
 
11.
Tomas D, Leniček T, Tučkar N, Puljiz Z, Ledinsky M, Krušlin B. Primary ovarian leiomyoma associated with endometriotic cyst presenting with symptoms of acute appendicitis: a case report. Diagn Pathol. 2009; 4: 25.
 
12.
Hameed A, Ying AJ, Keyhani-Rofagha S, Xie DL, Copeland LJ. Ovarian mucinous cystadenoma associated with mural leiomyomatous nodule and massive ovarian edema. Gynecol Oncol. 1997; 67(2): 226–229.
 
13.
Eren F., Akpulat S, Gokaslan H. Primary leiomyoma of the ovary co- -existing with serous cystadenofibroma: Case report. APMIS. 2005; 113(2): 145–147.
 
14.
Abdel-Gadir A, Francis ND, Oyawoye OO, Chander BP. Secondary amenorrhoea with high inhibin B level caused by parasitic ovarian leiomyoma. Gynecol Endocrinol. 2010; 26: 93–95.
 
15.
Kurai M, Shiozawa T, Noguchi H, Konishi I. Leiomyoma of the ovary presenting with Meigs, syndrome. J Obstet Gynaecol Res. 2005; 31(3): 257–262.
 
16.
Erdemoğlu E, Kamaci M, Bayram I, Guler A, Sahin HG. Primary giant leiomyoma of the ovary-case report. Eur J Gynaecol Oncol. 2006; 27(6): 634–635.
 
17.
Choi SY, Park JS, Lee JW, Kim BG, Bae DS. A rare case of primary ovarian leiomyoma with atypical Meigs’ syndrome. Korean J Obstet Gynecol. 2012, 55(4): 285–289.
 
18.
Lerwill MF, Sung R, Oliva E, Prat J, Young RH. Smooth muscle tumors of the ovary: a clinicopathologic study of 54 cases emphasizing prognostic criteria, histologic variants, and differential diagnosis. Am J Surg Pathol. 2004; 28(11): 1436–1451.
 
19.
Murakami M, Uehara H, Nishimura M, Iwasa T, Ikawa H. A huge ovarian smooth muscle tumor: a case report. J Med Invest. 2010; 57(1–2): 158–162.
 
20.
Gut R, Woźniak F, Listos T. Rzadki przypadek mięśniaka gładkokomorkowego jajnika. Ginekol Pol. 1997; 68(6): 308.
 
21.
Victory R, Romano W, Bennett J, Diamond MP. Mięśniaki macicy. W: Bieber EJ, Sanfilippo JS, Horowitz IR, (red.). Ginekologia kliniczna. Wyd. 1. Tom 1. Wrocław. Elsevier Urban & Partner; 2009: 187–213.
 
22.
Kempson M, Hendrickson M. smooth musle, endometrial stromal, and mixed Mullerian tumors of the uterus. Mod Pathol. 2000; 13: 328–342.
 
23.
Rzepka-Gorska I, Kupryjańczyk J. Nowotwory gonadalne jajnika (nowotwory wywodzące się ze sznurow płciowych i zrębu). W: Markowska J, (red.). Ginekologia onkologiczna, t. 2. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner; 2006: 959–966.
 
24.
Signorelli M, Fruscio R, Lissoni AA, Pirovano C, Perego P, Mangioni C. Synchronous earlly-stage endometrial and ovarian cancer. Inter J Gynecol Obstet. 2008; 102(1): 34–38.
 
25.
Ozcimen EE, Oktem M, Zeyneloglu HB, Ozdemir BH, Kuscu E. Primary leiomyoma of the ovary in a young women: literature review and report of a case. Eur J Gynaecol Oncol. 2006; 27(3): 310–312.
 
26.
Deavers MT, Malpica A, Liu J, Broaddus R, Silva EG. Ovarian sex cord- -stromal tumors: an immunohistochemical study including a comparison of calretinin and inhibin. Mod Pathol. 2003; 16: 584–590.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top