PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza o zdrowiu a zachowania ryzykowne w środowisku młodzieży akademickiej
 
Więcej
Ukryj
1
Z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
2
Z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego; Narodowy Instytut Leków w Warszawie
 
 
Med Og. 2010;16(1):100-113
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono ocenę poziomu wiedzy o zdrowiu w środowisku młodzieży akademickiej oraz określono ilość zachowań niekorzystnych wśród studentów. Opisano wpływ zakresu wiedzy o zdrowiu na zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej.

Adequate life style may be chosen provided that an individual possesses a proper level of knowledge concerning is scope and importance. Information about health and disease coming to man from various sources are usually willingly acquired, and in association with knowledge received within educational activities in a family and the didactic process planned affect individual attitudes towards health. The objective of the study was the evaluation of the relationship between the level of health knowledge and risky behaviours occurring in the environment of university students. The study covered a group of 521 students from the Rzeszów Region and was conducted by means of a test for the assessment of the level of health knowledge designed by the author and a questionnaire form specifying the level of unfavourable behaviours in the following categories: sleep, leisure and physical activity, nutritional habits, perception of stress and coping with stress, use of stimulants and pharmaceuticals. The analyses showed that nearly a half of the respondents had low level of knowledge about health. The level of students’ health knowledge clearly varied according to the area of study. The highest level of health knowledge was noted among students of medical disciplines. In general, the study group was characterised by medium and low level of risky behaviours. In all groups of the students examined (medical, humanistic, mathematical studies) no statistical relationship was observed between the level of health knowledge and the level of risky behaviours (p>0.05). The level of health knowledge concerning the selected human health factors did not significantly affect the level of risky behaviours among the students in the study.
 
REFERENCJE (17)
1.
Al - Ansari, Jassem M. H .: Gender Differences in Oral Health Knowledge and Behavior of the Health Science College Students in Kuwait. Journal of Allied Health, 2007, 36, 41-46.
 
2.
Binkowska - Bury M., Januszewicz P.: The assessement of health oriented behaviour among students from podkarpacie province. Polish Journal of Environmental Studies, Vol 16, 5C, 2007, 45-50.
 
3.
Binkowska - Bury M., Marć M., Gutkowska D., Januszewicz P., Gutkowski K.: Health Behaviour Among Students Influencing the Risk of the Development of Neoplastic Diseases. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.2, 5A, 2007, 37-42.
 
4.
Bulawska K, Talaga S, Lubiąska - śądło B .: Analiza zachowań zdrowotnych wśród młodzieży studiującej pielęgniarstwo i fizjoterapię. Zdrowie Publiczne 2005, 115, 3, 307-311.
 
5.
Dolińska - Zygmunt G.: Behawioralne wyznaczniki zdrowia – zachowania zdrowotne, (w:) Podstawy psychologii zdrowia, Red. Dolińska - Zygmunt G., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2001, 33-70.
 
6.
Fei – Yuan H., Jen - AiL., Weng – Foung H., et all.: Survey of medication knowledge and behaviors among college students in Taiwan. American Journal of Pharmaceutical Education 2006, 70. http://www.pubmedcentral.nih.g....
 
7.
A Cross-Sectional Study Among College-Age Students. Journal of American College Health 2007, 56, 1, 43-47. Kear M. E .: Psychosocial determinants of cigarette smoking among college students. J. Comm. Health Nurs. 2002, 19, 245.
 
8.
Kickbush I.: Think health: what makes the difference? Health Promotion International, 1997, 12, 4, 265-272.
 
9.
Kleszczewska E .: Badanie rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród studentów Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Przegląd Lekarski 2007, 10, 781-785.
 
10.
Kowalska A., Rzeźniki A., Drygas W.: Postawy i zachowania dotyczące palenia tytoniu studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu. Przegląd Lekarski 2006, 10, 1042- 1044.
 
11.
Kurpas D., Jasińska A., Bielska D.,i wsp.: Poziom wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu wśród studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Medycznej w Białymstoku i Państwowej Medycznej Zawodowej szkole w Białymstoku. Przegląd lekarski 2007, 64, 10, 797-796.
 
12.
Malara B., Góra – Kupilas K., Jośko J .: Odżywianie się i inne elementy stylu życia studentów Politechniki Śląskiej – doniesienia wstępne. Zdrowie Publiczne,116, 1, 132-134.
 
13.
Lamanna L . M.: College Students’ Knowledge and Attitudes abort Cancer and Perceived Risks of Developing Skin Cancer. Dermatology Nursing 2004 16, 2, 161-176.
 
14.
Schuster C., Nicholson T., Higgins W. et.al.: A Multinational Comparison Of Health Knowledge: College Students In Canada, Nigeria, And The United States; College Student Journal, Sept, 1999. http://findarticles.com/p/arti....
 
15.
Selwet M., Gołąbek A., Sipińsk i A.,i wsp.: Wiedza studentów na temat Profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2005, 59, 6, 466-471.
 
16.
Szyndera M .: Prozdrowotny styl życia studentów z podhalańskich rodzin. Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, Lublin 2004, Vol. LIX, Supl. XIV, 422 Sectio D, 216-287.
 
17.
Zarzeczna – Baran M.,Wojdak – Hassa E .: Wiedza studentów Akademii Medycznej W Gdańsku o niektórych elementach stylu Ŝycia. Problemy Higieny i Epidemiologii 2007, 88, 55 – 59.Ford A. M., Bass M. A, Keatley R. Osteoporosis Knowledge and Attitude:.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top