PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GENETYKI KLINICZNEJ NOWOTWORÓW W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Z Katedry i Zakładu Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
 
Med Og. 2009;15(2):169-179
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rosnąca częstość zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce jest przyczyną zwiększania się grupy pacjentów z chorobami nowotworowymi w praktyce lekarza rodzinnego. Rozpoznanie zespołu dziedzicznej predyspozycji do nowotworów, oparte o wywiad rodzinny i chorobowy (kryteria rodowodowo-kliniczne), ma istotne znaczenie nie tylko dla pacjenta z chorobą nowotworową, ale też dla członków jego rodziny.

Patients with cancer and/or their family members are an increasing group of patient in the practice of family physicians. Based on the genetic background, cancers can be divided into the following groups: 1) sporadic cancers (70-75%), 2) family cancers (about 15%) and 3) hereditary (about 5-10% of all cancers). The compilation of the thorough family history of cancer (pedigree construction and pedigree documentation) is most important for the diagnosis of a hereditary cancer syndrome. Clinical genetics of hereditary cancer is comprised of a genetic counselling, genetic diagnosis and prognosis. Hereditary susceptibility to cancers has medical and psychological implications for persons with cancer and for their family members.
 
REFERENCJE (13)
1.
Contegiacomo A., Pensabene M., Capuano I., TauchmanowaL., Federico M., Turchertti D., Cortesi L., Marchrtti P., Ricevuto E., Cianci G., Venuta S., Barbieri V., Silingardi V.: An oncologist-based model of cancer genetic counseling for hereditary breast and ovarian cancer. Ann. Oncol. 2004;15, 726-732.
 
2.
Garber J E, Offit K.: Hereditary cancer predisposition syndromes. J Clin. Oncl. 2005, 23, 276-292.
 
3.
Hampel H, Sweet K, Westman JA, Offit K, Eng C.: Refferal for cancer genetics consultation: a review and compilation of risk assessment criteria. J Med. Genet. 2004;41:81-91.
 
4.
Hemminki K, Eng C.: Clinical genetic counseling for familial cancers requires reliable data on familial cancer risks and general action plans. J. Med. Genet. 2004, 41, 801-807.
 
5.
http://www.jaapa.com/issues/j2...: GENETICS. Hereditary breast and ovarian cancers.
 
6.
Lubiński J., Górski B., Kurzawski G., Jakubowska A., Cybulski C., Suchy J., Dębniak T., Grabowska E., Lener M., Nej K.: Molecular basis of inherited predispositions for tumors. Acta Biochim. Pol. 2002, 3, 571-581.
 
7.
Lubiński J.: Genetyka kliniczna nowotworów. Monografia. Print Group Sp z o.o. Szczecin. 147-141.
 
8.
Lynch HT, de la Chapelle A.: Hereditary colorectal cancer. N. Engl. J. Med. 2003, 348, 919-932.
 
9.
Lynch H.T., Fusaro R.M., Lynch J.: Hereditary cancers in adults. Cancer Detec Prev 1995, 19, 219-233.
 
10.
Offit K., Kohut K., Clagett B., Wadsworth E.A., Lafaro K.J., Cummings S., White M., Sagi M., Bernstein D., Davis J.G.: Cancer genetic testing and assisted reproduction. J. Clin. Oncol. 2006, 24, 4775-4782.
 
11.
Olopade O.I., Pichert G.: Cancer genetics in oncology practise. Ann. Oncol. 2001, 12, 895-908.
 
12.
Tan DSP, Marchiò C. and Reis-Filho J. S.: Hereditary breast cancer: from molecular pathology to tailored therapies. 2008, 61, 1073-1082, J. Clin. Pathol.
 
13.
Wood R.D., Mitchell M., Sgouros J., Lindahl T.: Human DNA Repair Genes. Science 2001, 291, 1284-1289.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top