PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było określenie poziomu oraz porównanie aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Białostockiej oraz Universidade de Beira Interior w Covilhã (Portugalia).

Materiał i metody:
W badaniu poziomu aktywności wzięły udział 823 osoby – 108 studentów kierunku fizjoterapia oraz kierunku dietetyka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UM), 118 studentów kierunku turystyka i rekreacja Politechniki Białostockiej (PB) oraz 597 studentów kierunku wychowanie fizyczne w Universidade de Beira Interior Covilhã (Portugalia). Badania przeprowadzono z wykorzystaniem krótkiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (International Physical Activity Questionnaire – IPAQ).

Wyniki:
Biorąc pod uwagę studentów PB oraz UM, wystarczającym poziomem aktywności fizycznej charakteryzował się większy odsetek kobiet niż mężczyzn – odpowiednio 55,6% i 37,5% studentów PB oraz 42,3% i 23,3% studentów UM. Wysokim poziomem aktywności fizycznej cechował się większy odsetek mężczyzn niż kobiet, zarówno w grupie studentów PB, jak i UM. W odniesieniu do osób studiujących na PB wynosił on odpowiednio 31,3 i 29,6%, natomiast wśród osób studiujących na UM – 73,3% oraz 55,1%.

Wnioski:
Studenci UM oraz z Portugalii charakteryzowali się wysokim, natomiast studenci PB wystarczającym poziomem aktywności fizycznej. Wśród kobiet studiujących na UM, PB oraz w Portugalii najwyższe średnie wartości wydatku energetycznego dotyczyły wysiłku związanego z chodzeniem. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn studiujących na UM, PB oraz w Portugalii najniższe średnie wartości zużycia energetycznego dotyczyły aktywności umiarkowanej. Studenci z UM spędzali mniej czasu na siedzeniu w ciągu jednego dnia roboczego niż studenci PB oraz z Portugalii.


Objectives:
The aim of the study is to determine the level and to compare the physical activity of students of the Medical University (MU) in Lublin and the University of Technology (BUT) in Bialystok, Poland, and the University of Beira Interior (UBI) in Covilhã, Portugal.

Material and methods:
A group of 823 people were examined: 108 students of the Medical University of Lublin, 118 students of Bialystok University of Technology, and 597 students of the University of Beira Interior in Covilhã. The study examined the level of student activity using the IPAQ questionnaire.

Results:
With reference to people (both women and men) studying at the MU in Lublin and at UBI in Portugal, the activity level was high, 60.2% and 51.8% respectively. In the group of BUT students sufficient activity prevailed – 30.5% of the respondents. Insufficient activity level was characterized by 2.8% of MU students, 23.7% of BUT students and 12.7% of surveyed Portuguese students. Considering the gender of respondents, statistically significant differences in activity levels among Portuguese students were observed. A sufficient level of physical activity was characterized by a higher percentage of men than women, 37.5% and 33.8%, respectively.

Conclusions:
Students of the Medical University (MU), as well as Portuguese students, were characterized by a high level of physical activity, while students of the Bialystok University of Technology (BUT) had an adequate level of physical activity. Among women studying at MU, BUT and UBI in Portugal, the highest average energy expenditure values were related to walking effort. Among both women and men studying at MU, BUT and at UBI in Portugal, the lowest average values of energy consumption were for moderate activity. Students from MU spent less time sitting during one working day than BUT andUBI Portuguese students.

Król M, Zuzda JG, Brás RM, Rewerska-Juśko M, Latosiewicz R. The level of physical activity of university students in Lublin, Bialystok and Covilhã. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(4): 372–377. doi: 10.26444/monz/130510
 
REFERENCJE (45)
1.
Caspersen C, Powell K, Christenson G, Physical Activity, Exercise, and Physical Fitness: Definitions and Distinctions for Health-Related Research. Public Health Rep. 1985; 100: 126–131.
 
2.
Helmerhorst H, Brage S, Warren J, et al. A systematic review of reliability and objective criterion-related validity of physical activity questionnaires. Int J Behav Nutr Phys Act. 2012; 9: 103. https://doi.org/10.1186/1479-5....
 
3.
Kowalski K, Rhodes R, Naylor P, et al. Direct and indirect measurement of physical activity in older adults: a systematic review of the literature. Int J Behav Nutr Phys Act 2012; 9: 148. https://doi.org/10.1186/1479-5....
 
4.
Booth F, Roberts C, Laye M, et al. Lack of exercise is a major cause of chronic diseases. Compr Physiol. 2012; 2: 1143–1211. https://doi.org/10.1002/cphy.c....
 
5.
Lee I, Shiroma E, Lobelo F, et al. Impact of Physical Inactivity on the World’s Major Non-Cmmunicable Diseases. Lancet. 2012; 380: 219–229. https://doi.org/10.1016/S0140-....
 
6.
Pedersen B, Saltin B. Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scand J Med Sci Sports. 2006; 16 (Supl. 1): 3–63. https://doi.org/10.1111/j.1600....
 
7.
Kokkinos P. Physical activity, health benefits, and mortality risk. ISRN Cardiol. 2012; 2012: 718789. https://doi.org/10.5402/2012/7....
 
8.
Cavill N, Kahlmeier S, Racioppi F. Physical activity and health in Europe: evidence for action. WHO. Denmark 2006: 1–34.
 
9.
Haskell L, Russell R, Kenneth E. Physical Activity and Public health: Updated Recommendation for Adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation. 2007; 9: 1081–1093. https://doi.org/10.1161/CIRCUL....
 
10.
Helou K, El Helou N, Mahfouz M. Validity and reliability of an adapter arabic version of the long international Physical activity questionnaire. BMC Public Health. 2018; 18: 49. https://doi.org/10.1186/s12889....
 
11.
Nelson M, Rejewski W, Blair S. Physical Activity and Public Health in Older Adults: Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. MSSE. 2007; 39: 1435–1445. https://doi.org/10.1249/mss.0b....
 
12.
WHO physical activity recommendations, https://www.who.int/en/news-ro... (access 10. 11. 2020).
 
13.
Atkin A, Gorely T, Clemes S, et al. Methods of Measurement in epidemiology: Sedentary Behaviour. Int J Epidemiol. 2012; 41: 1460–1471. https://doi.org/10.1093/ije/dy....
 
14.
Grimm E, Swartz A, Hart T, et al. Comparison of the IPAQ-Short Form and accelerometry predictions of physical activity in older adults. J Aging Phys Act. 2012; 20: 64–79. https://doi.org/ 10.1123/japa.20.1.64.
 
15.
Jefferis B, Sartini C, Lee I, et al. Adherence to physical activity guidelines in older adults, using objectively measured physical activity in a population-based study. BMC Public Health. 2014; 14: 382. https://doi.org /10.1186/1471-2458-14 -382.
 
16.
Biernat E, Piątkowska M. The usefulness of descriptive statistics in the interpretation of data on accupational Physical activity of Poles. Med Pr. 2014; 6: 743–753. https://doi.org/10.13075/mp.58....
 
17.
Biernat E, Stupnicki R. Reviev of international questionnaires used in physical activity testing. Phys Edu Sport. 2005; 49: 61–73.
 
18.
Finger J, Tafforeau J, Gisle L, et al. Development of the European Health Interview Survey – Physical Activity Questionnaire (EHIS-PAQ) to monitor physical activity in the European Union. Arch Public Health. 2015; 73: 59. https://doi.org/10.1186/s13690....
 
19.
Scholes S, Bridges S, Ng Fat L, et al. Comparison of the Physical Activity and Sedentary Behaviour Assessment Questionnaire and the Short-Form International Physical Activity Questionnaire: An Analysis of Health Survey for England Data. PLoS One. 2016; 11: e0151647. https://doi.org/10.1371/journa....
 
20.
Ng S. Popkin B. Time Use and Physical Activity: A Shift Away from Movement across the Globe. Obes Rev. 2012; 13: 659–680. https://doi.org /10.1111/j.1467-789X .2011.0 0982 .x.
 
21.
Żołądź J, Majerczak J. The impact of aging on human physical performance. In: Marchewka A. Dąbrowski Z. Żołądź J. (eds.) Aging physiology Prevention and rehabilitation. Warsaw: PWN Scientific publishing House; 2013. p. 363–370.
 
22.
Biernat E, Piątkowska M. Overestimation of physical activity by long IPAQ in a Polish nationwide study. Hygeia Public Health. 2016; 51: 87–95. https://doi.org/10.13140/RG.2.....
 
23.
Biernat E, Stupnicki, Gajewski A. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)– polish version. Phys Edu Sport. 2007; 51: 47–54.
 
24.
Ács P, Betlehem J, Oláh A, et al. Measurement of public health benefits of Physical activity: validity and reliability study of the international Physical activity questionnaire in Hungary. BMC Public Health 2020; 20: 1198. https://doi.org/10.1186/s12889....
 
25.
Biernat E. International Physical Activity Questionnaire – polish long version. Medycyna Sportowa. 2013; 29: 1–15.
 
26.
Craig C, Marshall A, Sjöström M. International Physical Activity Questionnaire 12–Country Reliability and Validity. Med Sci Sports Exerc. 2003; 35: 1381– 1395. https://doi.org/10.1249/01.MSS....
 
27.
Cleland C, Ferguson S, Ellis G, et al. Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for assessing moderate-to-vigorous physical activity and sedentary behaviour of older adults in the United Kingdom. BMC Med Res Methodol. 2018; 18: 176. https://doi.org/10.1186/s12874....
 
28.
Hong T, Trang N, van de Ploeg H, et al. Validity and reliability of a Physical activity questionnaire for Vietnamese adolescents. Int J Behav Nutr Phys Act. 2012; 9: 93. https://doi.org/10.1186/1479-5....
 
29.
Lee H, Macfarlane J, Lam T. Validity of the international physical activity questionnaire short form (IPAQ–SF): A systematic review. Int J Behav Nutr Phys Act. 2011; 8: 115: 1–11. https://doi.org/10.1186/1479-5....
 
30.
Tran D, Lee A, Au TB, et al. Reliability and validity of the International Physical Activity Questionnaire–Short Form for older adults in Vietnam. Health Promot J Austr. 2013; 24: 126–1.
 
31.
https://doi.org/10.1071/HE1301.... Van Holle V, De Bourdeaudhuij I, Deforche B, et al. Assessment of physical activity in older Belgian adults: validity and reliability of an adapted interview version of the long International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-L). BMC Public Health. 2015; 15: 433. https://doi.org/10.1186/s12889....
 
32.
Kim Y, Park I, Kang M. Convergent validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): meta-analysis. Public Health Nutr. 2012; 16: 440–452. https://doi.org/10.1017/S13689....
 
33.
Fagaras S, Radu L, Vanvu G. The level of Physical Activity of University Students. Elsevier Procedia–Social and behavioral Sciences. 2015; 197: 1454–1457. https://doi.org/10.1016/j.sbsp....
 
34.
Bednarek J, Pomykała S, Bigosińska M, et al. Physical activity of polish and Turkish University students as assessed by IPAQ. Central European Journal of Sports Sciences and Medicine. 2016; 4: 13–22. https://doi.org/10.18276/cej.2....
 
35.
García Puello F, Herazzo Beltrán Y, Tuesca Molina R. Factore sociodemográficos y motivacionales asocionales a la actividad física en estudiantes universitarios. Rev Med Chile. 2015; 143: 1411–1418. http://dx.doi.org/10.4067/S003....
 
36.
Baj-Korpak J, Soroka A, Sudoł G. The level of physical activity of students from the University School of Physical Education in Cracow Scientific Yearbooks of Graduate School of Physical Education and Tourism. 2014; 10: 9–15.
 
37.
Vašíčkovâ J, Frömel K, Nykodým J. Physical activity recommendation and its association with demographic variables in Czech university students. Acta Univ Palacki Olomuc Gymn. 2008; 2: 75–84.
 
38.
Rajappan R, Salvaganapatthy K, Liew L. Physical activity level among university students: a cross sectional survey. Int J Physiother Res. 2015; 3: 1336–1343. https://doi.org/10.16965/ijpr.....
 
39.
Ciang L, Zhang P, Casebolt K, et al. A Comparison of College Students’ Physical Activity levels between Taiwan and the United States. Asian Journal of Exercise&Sports Science. 2013; 2: 49– 59.
 
40.
Piątkowska M. Age-related changes in physical activity patterns in Poland. Antropomotoryka. 2012; 59: 17–29.
 
41.
Bergier J, Kapka–Skrzypczak L, Biliński P, et al. Physical activity of Polish adolescents and young adults according to IPAQ: a population based study. Ann Agric Environ Med 2012; 1: 109–115.
 
42.
Kaiser A, Sokołowski M. Health potential of female candidates to the professional military service. Biomedical Human Kinetics. 2011; 3: 96 –100. https://doi.org/10.2478/v10101....
 
43.
Morales Quispe J, Añez Ramos R, Suarez Orè C. Nivel de actividad física en adolescents de un distrito de la region callao. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2016; 33: 471– 477. http://dx.doi.org/10.17843/rpm....
 
44.
Bergier J. Ignatjeva A. Differentiation of physical activity according among girls and boys of polish schools in Latvia. Scientific Yearbooks of Graduate School of Physical Education and Tourism. 2017; 2: 20–31.
 
45.
Bergier B, Stępień E, Niźkowska E, et al. Physical activity of male and female students of the State Higher Vocational School in Biała Podlaska, Poland. Med Og Nauk Zdr. 2014; 2: 166–170. https://doi.org /10.5604/20834543.1112232.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top