PL EN
RESEARCH PAPER
Period of employment, occupational burnout and stress coping strategies among midwives
 
More details
Hide details
1
Zakład Psychologii, Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 
2
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
 
 
Corresponding author
Magdalena Gruszczyńska
Zakład Psychologii, Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):276-281
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The work of midwives is associated with incurring psychological costs which is very often the factor that causes stress. Perceived level of work-related stress may lead to the development of occupational burnout. Purpose of the study: The objective of the study was an attempt to provide an answer to the question whether the period of employment of midwives’ exerts an effect on the level of stress experienced, strategies of coping with stress, and the occurrence of occupational burnout syndrome.

Material and Methods:
The study included 98 occupationally active midwives employed in inpatient care facilities. The majority of respondents (55.1%) were aged over 40, and the greatest number of them (66.3%) had a university education level. The great majority of the respondents (70.3%) were married. Half of respondents (50%) were inhabitants of cities with a population of over 100,000 inhabitants, whereas the remainder lived in smaller towns and rural areas. The greatest number of the midwives examined (62.3%) worked in maternity wards, while the remainder (37.7%) in other wards. Considering the purpose of the study, the group was divided into two subgroups: midwives with the period of employment of less than 20 years (45.9%), and those who had work experience of more than 20 years (54.1%). The following instruments were used in the study: Coping Orientations to Problems Experienced (COPE), Perceived Stress Scale (PSS-10), and Maslach Burnout Inventory.

Results:
Study showed no statistically significant relationship between the period of employment, level of stress, occupational burnout and stress coping strategies. The only difference between the two studied groups was demonstrated in stress coping strategies, such as using a sense of humour in dealing with stress (u= 1.978; p<0.05). Younger respondents applied this particular strategy more frequently.

Conclusions:
Among the midwives in the study, the period of employment did not significantly affect the self-reported level of stress perceived with relation to performing professional activitie

 
REFERENCES (24)
1.
Jankowiak B, Krajewska-Kułak E, Klimaszewska K, Ostapowicz Van Damme K, Kowalewska B. Narażenie położnych na zagrożenia psy-chospołeczne występujące w miejscu pracy. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19(3): 303–306.
 
2.
Makara Studzińska M. Psychologia w położnictwie i ginekologii. Warszawa: PZWL; 2008.
 
3.
Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing Co; 1984.
 
4.
Carver Ch, Scheier M, Weintraub J. Assessing coping strategies: A the oretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology 1989; 56(2): 267–283.
 
5.
Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin; 2008.
 
6.
Chodkiewicz J. Psychologia zdrowia. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej; 2005.
 
7.
Płotka A. Badania nad uwarunkowaniami syndromu burnot u położnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2005; vol. LX, suppl. XVI, 568: 12–18.
 
8.
Mazurkiewicz B, Tomczyk J. Praca położnych na oddziałach położniczo-noworodkowych a wypalenie zawodowe. Położna Nauka i Praktyka 2009; (3): 42–48.
 
9.
Wilczek-Różyczka E. Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2008.
 
10.
Kowalczuk K, Zdańska A, Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, Van Damme-Ostapowicz K, Klimaszewska K, Kondzior D, Kowalewska B, Rozwadowska E. Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19(3): 307–314.
 
11.
Jakubowska-Winecka A. Wypalenie zawodowe personelu medyczne¬go: psychologiczne mechanizmy powstawania, metody pomiaru. Czy można zapobiegać wypaleniu lub je „leczyć”? Standardy Medycyny Pediatria 2007; 4(5): 646–650.
 
12.
Kapuścińska I, Otowska J, Bączek G. Wypalenie zawodowe położnych. Położna Nauka i Praktyka 2008; 4: 38–41.
 
13.
Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2009.
 
14.
Maslach C. Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej. W: Sęk H, (red.). Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: PWN; 2007: 15.
 
15.
Fengler J. Pomaganie męczy. Gdańsk: GWP; 2000.
 
16.
Hobfoll SE. Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2006.
 
17.
Czapiński J. Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2004.
 
18.
Chodkiewicz J. Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi; 2005.
 
19.
Lewandowska A, Litwin B. Wypalenie zawodowe jako zagrożenie w pracy pielęgniarki. Annales Academiae Medicae Stetinensis 2009; 55(3): 86–89.
 
20.
Kalicińska M, Chylińska J, Wilczek-Różyczka E. Professional burnout and social support in the workplace among hospice nurses and midwives in Poland. International Journal of Nursing Practice 2012; 18(6): 595–603.
 
21.
Pines Ayala M. Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej. W: Sęk H, (red.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN; 2009: 32–57.
 
22.
Sobczak M. Motywy wyboru zawodu a wypalenie zawodowe pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18(2): 207–211.
 
23.
Dębska G, Cepuch G. Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. Problemy Pielęgniarstwa 2008; 16(3): 274.
 
24.
Sęk H. Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w mo¬delu społecznej psychologii poznawczej. W: Sęk H, (red.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN; 2009: 83–112.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top