PL EN
RESEARCH PAPER
Nutritional status and functional shortening of the lower limbs in 9–12-year-old children
 
More details
Hide details
1
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 
 
Corresponding author
Aleksandra Bogucka   

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Żurawia, 21, 07-325 Boguty-Pianki, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(3):196-200
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
An increase is observed worldwide in the number of children with an incorrect nutritional status. Both underweight and overweight create health risk for children during the period of ontogeny and also later in adulthood. Functional shortening of muscles which occurs often in children and adolescents is the phenomenon associated with an increase in passive stiffness of muscles. The aim of this study was to evaluate how frequently the functional shortening of the lower limbs muscles occurs in children with various nutritional status.

Material and methods:
The study covered 227 children aged 9–12 years, attending primary school in Wysokie Mazowiecki (Podlaskie Province). Anthropometric measurements and lower extremity muscle tests were performed: Thomas Test, Patrick Test and Sciatic Torsion Test. The t-student and chi 2 tests were used to analyze the results, which were calculated using Statistica v. 12.0.

Results:
Girls were significantly more often underweight than boys (p <0.01), while boys more frequently had excessive weight, compared to girls (p <0.01). Functional shortening of the muscles of the lower limbs was significantly more often diagnosed in boys than girls (p <0.01). It was confirmed that among the examined girls, nutritional status had an effect on the occurrence of shortened functioning of the lower limbs.

Conclusions:
1) Muscle contractures of lower limbs tend to occur more often in girls than boys. 2) Correct BMI is associated with a decrease in the occurrence of functional shortening of the muscles of the lower limbs, both in boys and girls. 3) Children with impropriate weight should be encouraged to participate in corrective-compensatory gymnastics classes.

 
REFERENCES (22)
1.
Charzewska J, Chabros E, Pachocka L. Ocena stanu odżywienia. W: M Jarosz (red.). Praktyczny poradnik dietetyki. IŻŻ, Warszawa; 2010. p: 117–129.
 
2.
Wronka L, Sińska B, Wójcik Z. Przegląd metod oceny stanu odżywienia osób dorosłych. Cz. I. Metody antropometryczne. Żyw Człow Metab. 2010; 37(4): 268–280.
 
3.
Klemarczyk W. Różne aspekty problemu niedożywienia dzieci w Polsce. W: Niedożywienie dzieci w Polsce – na drodze do skutecznego rozwią-zywania problemu. Raport otwarcia. Danone; 2007. p: 7–8.
 
4.
Malczyk E. Stan Odżywienia dzieci i młodzieży w Polsce na podstawie piśmiennictwa z ostatnich 10 lat (2005–2015). Ann Acad Med Siles. 2016; 70: 56–65.
 
5.
Krawczyk M, Ziółkowska A. Zespół Metaboliczny. Cz. 1. Rys historyczny i patomechanizm. Żyw Człow Metab. 2011; 38 (5): 364–372.
 
6.
De Onis M, Blossner M, Borghi E. Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children. Am J Clin Nutr. 2010; 92(5): 1257–1264.
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
Jarosz M. Ogólnopolskie działania w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. IZŻ, 2013.
 
11.
McCarthy A, Vicenzino B. Treatment of osteitis pubis via the pelvic muscles. Manual Ther. 2003; 8(4): 257–260.
 
12.
Herbert RD, Balnave RJ. The effect of position of immobilization on resting length, resting stiffness and weight of the soleus muscle of the rabbit. J Orthop Res. 1993; 11: 358–366.
 
13.
Kuszewski M, Saulicz E, Gnat R, Występowanie czynnościowych skróceń mięśni kulszowo-goleniowych oraz ich wpływ na ruchomość kompleksu biodrowo-lędźwiowego. W: R Paluch, K Jach, R Michalski (red.). Obciążenia układu ruchu-przyczyny i skutki. PAN – Komitet Ergonomii, Wrocław; 2006. p. 195–199.
 
14.
Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. Br Med J. 2000; 320: 1240–1243.
 
15.
Maciałczyk-Paprocka K, Krzyżaniak A, Kotwicki T, Kałużny Ł, Przybylski J. Postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym, Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(2): 286–290.
 
16.
Barańska E, Gajewska E. Ocena sprawności motorycznej występującej u dzieci z nadwaga i otyłością. Now Lek. 2009; 78(3–4): 182–185.
 
17.
Grabara M, Kołodziej G, Wójcik M. Spine flexibility and the prevalence of contractures of selected postural muscle groups in junior male foot¬ball players. BK. 2010: 2: 15–18.
 
18.
Kuszewski M, Saulicz E, Knapik A, Gnat R, Ryngier P. Czy uprawianie sportu może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia funkcjonalnych skróceń mięśni kulszowo-goleniowych u młodzieży? Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(1): 47–50.
 
19.
Malczyk E, Całyniuk B, Zołoteńka-Synowiec M, Kaptur E. Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 7–12 lat w aspekcie występowania otyłości. Probl Hig Epidemiol. 2015; 96(1): 162–169.
 
20.
Olejnik BJ, Roszko-Kirpsza I, Marcinkiewicz S, Maciorowska E. Uwarunkowania środowiskowe a stan odżywienia dzieci i młodzieży wo-jewództwa podlaskiego. Pediatr Pol. 2012: 87(1): 41–46.
 
21.
Stankiewicz M, Pieszko M, Śliwińska A, Małgorzewicz S, Wierucki Ł, Zdrojewski T, i wsp. Obesity and diet awareness among polish children and adolescents in small Town and villages. Cent Eur J Public Health. 2014; 22(1): 12–16.
 
22.
Stefańska E, Falkowska A, Ostrowska L. Ocena sposobu żywienia młodzieży gimnazjalnej miasta Białegostoku o zróżnicowanym stopniu odżywienia. Rocz Państ Zakł Hig. 2012; 63(4): 469–475.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top