PL EN
RESEARCH PAPER
Reasons and consequences of deciding on surrogacy in the opinions of midwives
 
More details
Hide details
1
Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedry Nauk Humanistycznych, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Corresponding author
Edyta Gałęziowska
Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 4, 20‑059 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):300-304
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
In spite of many achievements in the field of infertility treatment, medicine is still helpless in some cases – there are couples who will not have their longed‑for offspring. Nevertheless, those who want to have children overcome these obstacles and decide on surrogacy – an agreement with a woman who will give birth to their child.

The aim of this research was to learn the opinion of midwives on the reasons and consequences of surrogacy.

Material and Methods:
The research was conducted in 2009 among 107 midwives.

Results:
The respondents believe that women decide to become surrogate mothers mostly for financial reasons, i.e. because of the payment received after delivering a baby (89.7%). Problems indicated as the most common which appear after giving birth to a child by a surrogate mother are unwillingness to hand over the child to the waiting parents (59.8%), and psychiatric problems which might affect the surrogate mother even many years after the delivery (29%). Only a small number of respondents pointed out possible legal problems.

Conclusions:
The community of midwives represents different opinions on surrogacy – they show neither strong support nor objection against this practice. Results of the research prove poor knowledge of legal regulations regarding surrogacy.

 
REFERENCES (24)
1.
Skrzypczak J. Zaburzenia płodności. Niepłodność żeńska. W: Opala T. (red). Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Warszawa: PZWL; 2003: 137–149.
 
2.
Chazan B, Środoń M. Niepłodność małżeńska i wymóg poszanowania dla godności ludzkiej prokreacji. Służba Życiu. 2008; 1: 4–8.
 
3.
Krasnodębski J, Ćwiklicki J. In vitro fertilization – still a topical subject. Ginekol Prakt. 2009; 1: 36–39.
 
4.
Oleszczuk J, Laskowska M. Wybrane zagadnienia niepłodności małżeńskiej. W: Szymański Z. (red.). Płodność i planowanie rodziny. Szczecin: PAM; 2004: 200–210.
 
5.
Dorfman S. Tobacco and fertility: our responsibilities. Fertil Steril. 2008; 89: 502–504.
 
6.
Milewski R, Milewsk A, Domitrz S, Wołczyński S. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF ICSI/ET u kobiet po 40. roku życia. Prz Menopauz. 2008; 2: 85–90.
 
7.
Moore A. Male and female fertility: the effects of cancer therapy. Am Soc Clin Oncol. 2001; 3: 287–290.
 
8.
Te Velde E, Pearson P. The variability of female reproductive ageing. Hum Reprod. 2002; 8: 141–154.
 
9.
Opala T, Woźniak J, Rabiega D, Rzymski P. Zaburzenia płodności. Epidemiologia i metody diagnostyczne. W: Opala T. (red.). Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Warszawa: PZWL; 2003: 133–136.
 
10.
Kuczyński W. Zaburzenia płodności. Niepłodność męska. W: Opala T. (red.). Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Warszawa: PZWL; 2003: 149–155.
 
11.
Szamatowicz M. Rola i miejsce technik rozrodu wspomaganego medycznie (ART.) w leczeniu niepłodności. Ginekol Pol. 2007; 5:175–179.
 
12.
Van Voorhis B. Clinical practice. In vitro fertilization. N Engl J Med. 2007; 25: 379–386.
 
13.
Chyrowicz B. Bioetyka i ryzyko. Argument „równi pochyłej” w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki. Lublin: Wydawnictwo TN KUL; 2002.
 
14.
Lindemann Nelson J, Lindemann Nelson H. Contract pregnancy. W: Stephen Garrard Post (ed.). Encyclopedia of Bioethics, 3rd edition. MacMillan Reference Books; 2003: 2291.
 
15.
Anderson E. Is Women’s Labor a Commodity? W: LaFollette H. (ed.). Ethics in Practice. An Anthology. London: Oxford; 2006: 242–253.
 
16.
Smyczyński T. Pochodzenie dziecka poczętego w wyniku zabiegu medycznie wspomaganej prokreacji. W: Smyczyński T. (red.). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: 2003: 220–221.
 
17.
Kowalska D, Michalewicz I. Brzuch do wynajęcia. Newsweek Polska. 2004; 47: 82–85.
 
18.
Krzyżak T, Szafrańska K. Matki są dwie. Wprost. 2004; 47: 66–67.
 
19.
Działyńska M. Problematyka prawna macierzyństwa zastępczego. W: Smyczkowski T. (red.). Wymagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne. Poznań: 1996: 120–135.
 
20.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz.U.09.151.1217).
 
21.
Holocher J, Soniewicka M. Analiza prawna umowy o zastępcze macierzyństwo. Prawo Med. 2009; 3: 43–60.
 
22.
Fabre C. Whose Body is it Anyway? Justice and the Integrity of the Person, Oxford 2008.
 
23.
Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie niepłodności małżeńskiej i rozrodu wspomaganego medycznie. Ginkol Dypl. 2008; 1: 13.
 
24.
Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja Donum Vitae o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. W: Szczygieł K, (red.). Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Tarnów: Wydawnictwo Biblos; 1998: 360–385.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top