PL EN
PRACA ORYGINALNA
Postrzeganie odpowiedniej kulturowo opieki zdrowotnej przez europejskie pielęgniarki – badanie przekrojowe
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Health Sciences, St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava,, Slovak Republic
 
2
Deputy Chief, Center for Nursing Science and Clinical Inquiry, Madigan Army Medical Center, United States
 
3
Birmingham City University, United Kingdom
 
 
Autor do korespondencji
Martin Červený   

Department of Health Sciences, St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava,, Kósu Schoppera 22, 048 01, Rožňava, Slovak Republic
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(1):27-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Nasilająca się w Europie migracja prowadzi do gwałtownych zmian populacyjnych w każdym z krajów. Coraz częściej pielęgniarki opiekują się pacjentami, z którymi nie dzielą wspólnej kultury i języka. Celem badania było ustalenie postrzegania przez pielęgniarki problemów w zapewnieniu odpowiedniej kulturowo opieki.

Materiały i metody:
Pytania kwestionariusza wywiadu pochodzące z literatury przetłumaczono z języka słowackiego na 5 języków i rozdano pielęgniarkom w 25 krajach europejskich. Badanie ankietowe objęło 1264 respondentów z 25 krajów europejskich. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą oprogramowania IBM SPSS wersja 18.

Wyniki:
Ponad 60% pielęgniarek regularnie świadczyło opiekę pacjentom pochodzącym z różnych kultur. 70,6% pielęgniarek zgłosiło problemy podczas opieki pielęgniarskiej nad pacjentami pochodzącymi z innych kultur. Główne wyzwania związane były z językiem, religią i brakiem wiedzy kulturowej. Wykazano istotne różnice statystyczne w zakresie przygotowania pielęgniarek do świadczenia opieki odpowiedniej kulturowo. Wielojęzyczne pielęgniarki były statystycznie istotnie lepiej przygotowane do opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z innych kultur niż te, które posługiwały się tylko własnym językiem ojczystym.

Wnioski:
Wbrew istniejącym standardom i wytycznym, pielęgniarki pracujące w krajach europejskich, które regularnie opiekują się migrantami, nie uważają, że są odpowiednio przygotowane do świadczenia odpowiedniej kulturowo opieki. Niezbędne jest wieloaspektowe podejście obejmujące decydentów, dydaktyków i klinicystów. Badanie to podkreśla wyzwania, przed jakimi stoją pielęgniarki w Europie i może dostarczyć informacji przydatnych przy opracowywaniu programów edukacyjnych dla pielęgniarek i innych pracowników opieki zdrowotnej.


Background:
Introduction and objective. Increased migration within Europe is leading to rapid population changes in every country. Nurses increasingly care for patients with whom they do not share a common culture or language. The aim of this study is to ascertain nurses’ perceptions of difficulties in providing culturally appropriate care.

Material and methods:
Survey questions derived from the literature were translated from Slovak into 5 languages, then distributed to nurses in 25 European States. The survey sample consisted of 1,264 respondents from 25 European countries. Statistical analysis was performed by IBM SPSS version 18.

Results:
Over 60% of nurses regularly cared for patients from different cultures. 70.6% of nurses declared challenges during nursing care for patients from different culture. The main challenges were language, religion, and lack of cultural knowledge. Statistical significance was demonstrated in terms of the preparedness of nurses to provide culturally appropriate care. Multilingual nurses were statistically significantly better prepared for nursing care of patients from other cultures.

Conclusions:
Despite existing standards and guidelines, nurses working in European countries who regularly care for migrant populations do not perceive themselves to be adequately prepared to deliver culturally appropriate care. A multifaceted approach that includes policymakers, educators, and clinicians is needed. This study highlights the challenges experienced by nurses in Europe which can be informative for educational programmes for nurses and other healthcare professionals.

 
REFERENCJE (24)
1.
Eurostat. EU population up to almost 512 million at 1 January 2017. http:// c.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8102195/3- 10072017-AP-EN.pdf/a61ce1ca-1efd-41df-86a2-bb495daabdab. (access: 2018.10.12).
 
2.
Klímová M, Rosková L. The economic consequences of the contemporary European migration crisis on the Czech Republic. Kontakt. 2017; 19(4): e253–e262; http://dx.doi.org/10.1016/j.ko....
 
3.
World Health Organization. [Closing the Gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final report of the Commission on Social Determinants of Health]. http://apps.who. int/iris/bitstream/handle/10665/69832/WHO_IER_CSDH_08.1_slo.pd f;jsessionid=439B2DFB0B44EEA9AFDF3D67CBF79977?sequence=8 (access: 2018.10.11). Slovak.
 
4.
European union agency for fundamental rights. Inequalities and multiple discrimination in access to and quality of healthcare. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2013.
 
5.
Marion L, Douglas M, Lavin M, Barr N, Gazaway S, Thomas L, Bickford C. Implementing the New ANA Standard 8: Culturally Congruent Practice. OJIN. 2016; 22(1): 9. doi: 10.3912/OJIN.Vol22No01PPT20.
 
6.
European Parlament. Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2005/36/ EC on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012. Official Journal of the European Union. 2013; 56(12): L354. doi: 10.3000/19770677.L_2013.354.eng.
 
7.
Leininger M, McFarland MR. Culture Care Diversity and Universality: a Worldwide Nursing Theory, 2nd ed. Sudbury (MA) Jones and Bartlett Publishers, 2006.
 
8.
Červený M. [The fundamental concepts of transcultural nursing]. Nővér. 2016; 29(5): 1–44. Hungarian.
 
9.
McFarland M, Wehbe-Alamah H. Leininger´s Culture Care Diversity and Universality: a Wordwide Nursing Theory. 3rd ed. Boston (MA) Jones & Bartlett, 2015.
 
10.
Giger NJ. Transcultural Nursing: Assessment and Intervention. 7th ed. St. Louis (MO) Elsevier, 2017.
 
11.
Campinha-Bacote, J. The process of cultural competence in the delivery of health care services: A culturally competent model of care. 3rd ed. Cincinnati (OH) Transcultural C.A.R.E. Associates, 1998.
 
12.
Purnell L, Paulanka, B. Transcultural healthcare: A culturally competent approach (3rd ed.). Philadelphia (PA) Davis Company, 2008.
 
13.
Papadopoulos I. Culturally Competent Compassion: A guide for healthcare students and practitioners. London (UK) Routledge Books, 2018.
 
14.
Kačorová J, Hlubková Z, Heiderová H. [European view of transcultural nursing]. In: [Quo vadis heath service. Proceedings of the scientific and professional conference with international participation] Prešov: Fakulta zdravotníckych odborov Prešovské univerzity v Prešove; 2012. p. 95–105. Slovak.
 
15.
Berlin A, Törnkvist L, Hylander I. Watchfully checking rapport with the Primary Child Health Care nurses – a theoretical model from the perspective of parents of foreign origin. BMC Nursing. 2010; 9(1): 1–10. doi: 10.1186/1472-6955-9-14.
 
16.
Wikberg A, Eriksson K. Intercultural caring. An abductive model. Scand J Caring Sci. 2008; 22(3): 485–96. doi: 10.1111/j.1471-6712.2007.00555.x.
 
17.
Tuohy D, McCarthy J, Cassidy I, Graham, MM. Educational needs of nurses when nursing people of a different culture in Ireland. Int Nurs Rev. 2008; 55(2): 164–70. doi: 10.1111/j.1466-7657.2007.00600.x.
 
18.
World Medical Association. Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191–2194. doi: 10.1001/jama.2013.281053.
 
19.
Almutairi FA, Aldan AA, Nasim M. Perceptions of the critical cultural competence of registered nurses in Canada. BMC Nursing. 2017; 16:47 doi: 10.1186/s12912-017-0242-2.
 
20.
Kuševová S. [The role of a nurse in asylum center]. In. [The 1-st International Science Conference, Multicultural Dialogue in Assisting Professions 2012. Together in Diversity]. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety; 2012. p. 149–153. Slovak.
 
21.
Ryska M, Botíková A. [Nursing in theory and practice]. Praha (CZ) Ottova tiskárna, 2011. Slovak.
 
22.
Gallagher RW, Polanin JR. A meta-analysis of educational interventions designed to enhance cultural competence in professional nurses and nursing students. Nurse Educ Today. 2014; 35(2): 333–40. doi: 10.1016/j. nedt.2014.10.021.
 
23.
Ruddock HC, Turner S. Developing Cultural Sensitivity: Nursing students ‘experiences of Study Abroad Programme. J Adv Nurs. 2007; 59(4): 361–369. doi:10.1111/j.1365–2648.2007. 04312.x.
 
24.
Hart PL, Mareno N. Cultural challenges and barriers through the voices of nurses. J Clin Nurs. 2014; 23(15–16): 2223–32. doi:10.1111/jocn.12500.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top