PL EN
OPIS PRZYPADKU
Postępowanie doraźne po próbie samobójczej podczas oddychania w środowisku atmosfery zubożonej w tlen o wysokim stężeniu azotu gazowego – opis przypadku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Wadełek   

Mazowiekie Centrum Rehabilitacji Sp z o.o Szpital Chirurgii Urazowej sw.Anny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ul. Barska 16/20, 02-315, Warszawa, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(3):309-313
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Oddychając na co dzień powietrzem atmosferycznym, którego 78% stanowi azot w postaci gazowej, wielu ludzi uważa azot gazowy za gaz nieszkodliwy. Jednakże azot w postaci gazowej jest nieszkodliwy, gdy wdychany jest w mieszaninie oddechowej zawierającej tlen w odpowiednim stężeniu. W zależności od stężenia azotu w mieszaninie oddechowej człowiek jest narażony na wystąpienie określonych objawów, którymi mogą być nawet nagła utrata przytomności i śmierć z powodu uduszenia. W pracy przedstawiono przypadek pacjenta po próbie samobójczej nieprzytomnego z powodu oddychania powietrzem zubożonym w tlen.

Opis przypadku.:
38-letni mężczyzna, sadownik, nieprzytomny, z napadami prężeń i drgawek został przywieziony z domu do izby przyjęć szpitala przez zespół medyczny pogotowia ratunkowego. Pacjent został znaleziony nieprzytomny przez rodzinę w komorze chłodniczej z kontrolowaną atmosferą. Była to komora chłodnicza o atmosferze z bardzo niskim stężeniem tlenu tzw. 1,5: 1,5, czyli zawierająca 1,5% dwutlenku węgla, 1,5% tlenu i 97% azotu. Rodzina wyniosła pacjenta z komory chłodniczej i wezwała karetkę pogotowia ratunkowego. W karetce podano pacjentowi do oddychania tlen przez maskę twarzową o przepływie 6l/min 100% tlenu oraz wykonano wkłucie do żyły obwodowej, co umożliwiło rozpoczęcie płynoterapii – pacjent otrzymał w postaci wlewu dożylnego roztwór wieloelektrolitowy o objętości 500 ml. Napady prężenia i drgawek leczono, podając iv. diazepam w dawce 10 mg. Nie zaobserwowano oznak zewnętrznych urazu głowy. W czasie diagnostyki i leczenia w szpitalu pacjent wymagał leczenia prężęń i drgawek. Odzyskał przytomność z logicznym kontaktem słownym.

Wniosek:
Brak wystarczającego stężenia tlenu w mieszaninie gazów oddechowych spowodowany zwiększeniem stężenia gazowego azotu zagraża życiu ludzi i zwierząt.


Introduction:
Because 78% of the air we breathe is nitrogen gas, many people assume that nitrogen is not harmful. However, nitrogen is safe to breathe only when mixed with the appropriate amount of oxygen. Depending on the concentration of nitrogen a person is exposed to, the signs and symptoms progress from sudden unconsciousness to death due to asphyxiation. The study presents a case of an unconscious patient after attempted suicide, due to breathing air depleted in oxygen.

Case report:
A 38-year-old male fruit-grower was brought from his home by emergency services and admitted to the hospital emergency room in an unconscious state, with brief episodes of myoclonus and seizure. The patient had been found by family members in the controlled atmosphere of a cooling storage room. The controlled atmosphere was carefully regulated with an atmosphere containing a very low level of oxygen – 1.5%, carbon dioxide – 1.5% and gaseous nitrogen – 98%. Patient’s family carried him out of controlled atmosphere storage room and called for emergency services and a Medical Team brought the patient to the Emergency Department of the regional hospital. In the ambulance, the patient was given oxygen via face mask – 6l/min, and the peripheral vein was secured for intravenous infusion, which was started with 500ml of electrolyte solution. Myoclonus and seizure was treated with iv, diazepam in a dosage of 10mg. The patient had no signs of head injury. During hospital diagnostics and treatment, the patient required medication to control a brief episodes of myoclonus and seizure. Patient regained consciousness with logical verbal contact.

Conclusion:
Lack of sufficient oxygen concentration due to a rise in the nitrogen concentration of breathing gases endangers human and animal life.

Wadełek J. Postępowanie doraźne po próbie samobójczej podczas oddychania w środowisku atmosfery zubożonej w tlen o wysokim stężeniu azotu gazowego – opis przypadku. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(3): 309–313. doi: 10.26444/monz/126276
 
REFERENCJE (14)
4.
Azot; Wikipedia.
 
5.
European Industrial Gases Association, Hazards of Inert Gases and Oxygen Depletion. 2009; IGC Doc 44/09/E.
 
6.
MacIntyre NR. Tissue hypoxia: implications for the respiratory clinician. Respir Care. 2014; 59(10): 1590–6.
 
7.
Gaseous nitrogen. Safetygram 2. Air Products. Internet.
 
8.
Inerting in the chemical industry. www.linde-gas.com.
 
9.
Use Nitrogen Safely. www.aiche.org/cep 2012.
 
10.
Edlow J, Rabinstein A, Traub S, Wijdicks E. Diagnosis of reversible causes of coma. Lancet. 2014; 384: 206476.
 
11.
Cooksley T, Holland M. The management of coma. Medicine. 2017; 45: 115–19.
 
12.
Braun M, Schmidt WU, Mockel M, Romer M, et al. Coma of unknown origin in the emergency department: implementation of an in-house management routine. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2016; 24: 61.
 
13.
Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet. 1974; 304: 81–84.
 
14.
Meierkord H, Boon P, Engelsen B, et al. EFNS guideline on the management of status epilepticus in adults. Eur J Neurol. 2010; 17(3): 348–55.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top