PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Nutrigenetyka. Perspektywy i ograniczenia
 
Więcej
Ukryj
1
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Kalemba-Drożdż   

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 30-705, Kraków, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(2):70-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania dietą zindywidualizowaną opartą o testy genetyczne, które dają nowe możliwości analizy poziomu ryzyka i korzyści wynikających ze spożycia określonych składników pokarmowych. Przewiduje się, że będą one zyskiwały coraz większą liczbę konsumentów.

Cel pracy:
Celem pracy jest rozważenie, czy na podstawie obecnie posiadanej wiedzy wprowadzenie testów nutrigenetycznych do podstawowej diagnostyki nie wydaje się na razie przedwczesne i dokąd nutrigenetyka może nas zaprowadzić. Pomimo iż normy żywieniowe uwzględniają różnice w zapotrzebowaniu na składniki odżywcze w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego, a także aktywności fizycznej i trybu życia, wciąż istnieje potrzeba bardziej precyzyjnego dopasowaniadiety do indywidualnych potrzeb konkretnych osób, by zmaksymalizować korzyści zdrowotne płynące z odżywiania.Testy genetyczne, czyli analiza polimorfizmów wybranych genów, mogą pomóc w zarządzaniu ryzykiem wielu chorób dietozależnych. Jednakże wiedza w tym zakresie nadal wydaje się zbyt skromna. Przy interpretacji wyników testów nutrigenetycznych należy zachować dużą rozwagę, pamiętając, że polimorfizm genetyczny jedynie modyfikuje ryzyko, a nie skazuje jednoznacznie na wystąpienie choroby.Podsumowując, największym problemem w promocji działań prozdrowotnych są nieprawidłowe wzorce dietetyczne obowiązujące w polskim społeczeństwie, które mogą prowadzić do otyłości, cukrzycy, miażdżycy i poważnych konsekwencji niedoborów kwasu foliowego. Testy nutrigenetyczne wciąż zyskują na popularności wśród dietetyków i konsumentów, jednak wydaje się, że dopóki nie uda się skutecznie wdrożyć zdrowych wzorców żywieniowych u większej części społeczeństwa, dopóty będą one odgrywały rolę marginalną


Introduction:
Nowadays, there is a growing interest in personalized diets based on genetic tests that provide new opportunities for analysis of the risk level and benefits resulting from the dietary intake of certain nutrients. It is expected that nutrigenetic tests will gain an increasing number of consumers. The aim of the study is to consider whether, based on current knowledge, the introduction of nutrigenetic tests for basic dietetics diagnostics is not premature, and where nutrigenetics can lead us. Although nutritional standards take into account the differences in nutrient requirements depending on age, gender, physiological condition, as well as physical activity and lifestyle, there is still a need for a more precise diet adjustment to the individual needs to maximize the health benefits of nutrition. Analysis of polymorphisms of selected genes can help manage the risk of many diet-related diseases. However, knowledge in this area still seems too little. During interpretation of the results of nutrigenetic tests, one should be very careful, considering that genetic polymorphism only modifies the risk, and does not unambiguously determine the occurrence of the disease. In summary, the most serious problem in the promotion of pro-health activities in Polish society are incorrect dietary patterns that may lead to obesity, diabetes, atherosclerosis and serious consequences of folic acid deficiency. Nutrigenetic tests are still gaining popularity among nutritionists and consumers; however, it seems that until we can successfully implement healthy eating patterns in the larger part of society, nutrigenetics will play only a marginal role.

 
REFERENCJE (24)
1.
Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2012.
 
2.
World Health Organization. Healthy Diet. FACT SHEET N°394, update 2018.
 
3.
Simopoulos AP. Nutrigenetics/Nutrigenomics. Annu Rev Public Health 2010; 31: 53–68. DOI: 10.1146/annurev.publhealth.031809.130844.
 
4.
Fahed A, El-Hage-Sleiman AK, Farhat T, Nemer G. Diet, Genetics, and Disease: A Focus on the Middle East and North Africa Region. Journal of Nutrition and Metabolism, Vol. 2012, Article ID 109037. DOI: 10.1155/2012/109037.
 
5.
Jasienska G, Ellison PT, Galbarczyk A, Jasienski M, Kalemba-Drozdz M, Kapiszewska M, Nenko I, Thune I, Ziomkiewicz A. Apolipoprotein E (ApoE) polymorphism is related to differences in potential fertility in women: a case of antagonistic pleiotropy? Proceedings of the Royal Society B, March 2015, Vol. 282, No. 1803. DOI: 10.1098/rspb.2014.2395.
 
6.
Mutch D, Wahli W, Wiliamson G. Nutrigenomics and nutrigenetics: the emerging faces of nutrition. Nutrition In The Postgenomic Era. The FASEB Journal October 2005, Vol. 19: 1602–1616. DOI: 10.1096/ fj.05-3911rev.
 
7.
Wybrańska I, Górska-Kot A, Sobierajski T, Dethloff B, Piskała A. Raport Genodiet 2015. DF Medica Polska; 2015.
 
8.
Bouchard C, Ordovas JM. Fundamentals of nutrigenetics and nutrigenomics. Prog Mol Biol Transl Sci. 2012; 108: 1–15. DOI: 10.1016/ B978-0-12-398397-8.00001-0.
 
9.
Stewart-Knox BJ, Bunting BP, Gilpin S. Attitudes toward genetic testing and personalised nutrition in a representative sample of European consumers. Br J Nutr 2009; 101: 982–989. DOI: 10.1017/S0007114508055657.
 
10.
Fenech M, El-Sohemy A, Cahill L, Ferguson LR, French TA, Tai ES, Milner J, Koh WP, Xie L, Zucker M, Buckley M, Cosgrove L, Lockett T, Fung KY, Head R. Nutrigenetics and Nutrigenomics: Viewpoints on the Current Status and Applications in Nutrition Research and Practice. J Nutrigenet Nutrigenomics 2011; 4(2): 69–89. DOI: 10.1159/000327772.
 
11.
Buchard A, Sanchez J, Dalhoff K, Morling N. Multiplex PCR Detection of GSTM1, GSTT1, and GSTP1 Gene Variants Simultaneously Detecting GSTM1 and GSTT1 Gene Copy Number and the Allelic Status of theGSTP1 Ile105Val Genetic Variant. J Mol Diagn. 2007 Nov; 9(5): 612–617. DOI: 10.2353/jmoldx.2007.070030.
 
12.
Köberle B, Koch B, Fischer BM, Hartwig A. Single nucleotide polymorphisms in DNA repair genes and putative cancer risk. Arch Toxicol. 2016 Oct; 90(10): 2369–88. DOI: 10.1007/s00204-016-1771-2.
 
13.
Lapice E, Vaccaro O. Interaction between Pro12Ala polymorphism of PPARγ2 and diet on adiposity phenotypes. Curr Atheroscler Rep. 2014 Dec; 16(12): 462. DOI: 10.1007/s11883-014-0462-9.
 
14.
Marti A, Corbalán MS, Martínez-González MA, Forga L, Martínez JA. CHO intake alters obesity risk associated with Pro12Ala polymorphism of PPARg gene. J Physiol Biochem. 2002; 58: 219–20.
 
15.
Bailey LB, Stover PJ, McNulty H, Fenech MF, Gregory JF 3rd, Mills JL, Pfeiffer CM, Fazili Z, Zhang M, Ueland PM, Molloy AM, Caudill MA, Shane B, Berry RJ, Bailey RL, Hausman DB, Raghavan R, Raiten DJ. Biomarkers of Nutrition for Development – Folate Review. J Nutr. 2015 Jul; 145(7): 1636S–1680S. DOI: 10.3945/jn.114.206599.
 
16.
de Roos B. Personalised nutrition: ready for practice? Proceedings of the Nutrition Society 2013; 72: 48–52, DOI: 10.1017/S0029665112002844.
 
17.
World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. The nutrition challenge and food system solutions. WHO/NMH/NHD/18.10.2018.
 
18.
Domański H, Karpiński Z, Przybysz D, Straczuk J. Wzory jedzenia a struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; 2015. ISBN: 9788373837942.
 
19.
Kalemba-Drożdż M. Niedobory dietetyczne u młodzieży akademickiej. W: Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży, M Seń, G Dębska (red.), Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM; 2012, s. 25–33.
 
20.
Kalemba-Drożdż M. Niedobory folianów w diecie i ich wpływ na stabilność genetyczną. W: Interdyscyplinarne aspekty nauk o zdrowiu. Kraków: Oficyna wydawnicza AFM; 2011, s. 21–32.
 
21.
CBOS. Zachowania żywieniowe Polaków. Komunikat z badań CBOS, 115/2014, Warszawa, ISSN 2353–5822.
 
22.
GBD 2017 Diet Collaborators „Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study” Lancet. Open Access Published: 3 April 2019. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)30041-8.
 
23.
Fitó M, Konstantinidou V. Nutritional Genomics and the Mediterranean Diet’s Effects on Human Cardiovascular Health. Nutrients 2016; 8, 218. DOI: 10.3390/nu8040218.
 
24.
Goymer P. Synonymous mutations break their silence. Nature Reviews Genetics 2007; 8(2): 92.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top