PL EN
OPIS PRZYPADKU
Necrobiosis lipoidica diabeticorum (NLD) u pacjenta z wieloletnią cukrzyca typu 1 – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
IMA - Med Centrum Medyczne Lublin
 
2
Oddział Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
 
3
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Prystupa
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):403-405
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cukrzyca zaliczana jest obecnie do współczesnych chorób społecznych i cywilizacyjnych. Częstość jej występowania na świecie szacuje się na ok. 200 mln, a w 2025 roku chorych na cukrzycę będzie ponad 300 mln. Przewlekłe powikłania cukrzycy pojawiają sie po wielu latach trwania choroby i są wynikiem uszkodzenia dużych i małych naczyń tętniczych, nerwów i narządów. Zmiany skórne pojawiają się u ok. 30% chorych na cukrzycę, mogą być pierwszym objawem choroby i równie często wyprzedzają jej rozpoznanie. Obumieranie tłuszczowate – necrobiosis lipoidica diabeticorum (NLD) w literaturze często jest określane jako marker cukrzycy. NLD jest dermatozą o ciągle jeszcze niepoznanej etiopatogenezie, występującą u 0,3–1% chorych na cukrzycę. Większość osób (65%-75%) w chwili rozpoznania zmian o typie NLD choruje na cukrzycę lub rozpoznaje się u nich nietolerancję glukozy albo osoby te mają pozytywny wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy. W pracy opisany jest przypadek 41-letniego chorego z wieloletnią powikłaną cukrzycą typu 1, u którego rozpoznano obumieranie tłuszczowate.

Currently, diabetes is classified into contemporary social and civilisation diseases. The frequency of its occurrence worldwide is estimated to be approximately 200 million, and in 2025 the number of diabetic patients will be over 300 million. Chronic complications of diabetes occur after the disease has lasted for many years, and are the result of damage to large and small arteries, nerves and organs. Dermal changes occur in approximately 30% of diabetic patients, may be the first symptom of diabetes, and frequently precede its diagnosis by many years. In literature, necrobiosis lipoidica dabeticorum (NLD) is often defined as a marker of diabetes. NLD is a dermatosis the etiology of which has not yet been recognized, which occurs in 0.3–1% of patients with diabetes. The majority of patients (65%-75%) at the moment of diagnosing of changes of the NLD type are ill with diabetes, are diagnosed with glucose intolerance, or have a family history of diabetes. The case of a 41-year-old patient is described with long-lasting type 1 diabetes, with the diagnosis of necrobiosis lipoidica dabeticorum. Key words necrobiosis lipoidica dabeticorum, type 1 diabetes, diabetes complications
 
REFERENCJE (26)
1.
De Giorgi V, Buggiani G, Rossi R, Sestini S, Grazzini M, Lotti T. Successful topical photodynamic treatment of refractory necrobiosis lipoidica. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2008; 24: 332–333.
 
2.
Ngo BT, Hayes KD, DiMiao DJ, Srinivasan SK, Huerter CJ, Rendell MS. Manifestations of cutaneous diabetic microangiopathy. Am J Clin Dermatol 2005; 6: 225–237.
 
3.
Verrotti A, Chiarelli F, Amerio P, Morgese G. Necrobiosis lipoidica diabeticorum in children and adolescents: a clue for underlying renal and retinal disease. Pediatr Dermatol 1995; 3: 220–223.
 
4.
Mendoza V, Vahid B, Kozic H, Weibel S. Clinical and pathologic manifestations of necrobiosis lipoidica-like skin involvement in sarcoidosis. Joint Bone Spine 2007; 74: 647–649.
 
5.
Magro CM, Crowson AN, Regauer S. Granuloma annulare and necrobiosis lipoidica tissue reactions as a manifestation of systemic disease. Hum Pathol. 1996; 27: 50–56.
 
6.
Jabbour SA. Cutaneous manifestations of endocrine disorders: a guide for dermatologists. Am J Clin Dermatol. 2003; 4: 315 331.
 
7.
Cohen O, Yaniv R, Karasik A, Trau H. Necrobiosis lipoidica and diabetic control revisited. Med Hypotheses. 1996; 46: 348–350.
 
8.
Imakado S, Satomi H, Iskikawa M, Iwata M, Tsubouchi Y, Otsuka F. Diffuse necrobiosis lipoidica diabeticorum associated with non-insulin dependent diabetes mellitus. Clin Exp Dermatol. 1998; 23: 271–273.
 
9.
Sizmaz S, Pelit A, Bolat F, Tuncer I, Akova YA. Periorbital necrobiosis lipoidica diabeticorum: case report. Int Ophthalmol. 2008; 28: 307–309.
 
10.
Kowzan-Korman A, Rosińska-Więckowicz A, Olek-Hrab K, Magdalena Czarnecka-Operacz M, Silny W. Necrobiosis lipoidica diabeticorum – opis przypadku. Post Dermatol Alergol 2009; 26: 104–109.
 
11.
Peyrí J, Moreno A, Marcoval J. Necrobiosis lipoidica. Semin Cutan Med Surg.2007; 26(2): 87–89.
 
12.
Aslan E, Körber A, Grabbe S, Dissemond J. Successful therapy of ulcerated necrobiosis lipoidica non diabeticorum with cyclosporine A. Hautarzt 2007; 58(8): 684–688.
 
13.
Lim C, Tschuchnigg M, Lim J. Squamous cell carcinoma arising in an area of long-standing necrobiosis lipoidica. J Cutan Pathol 2006; 33(8): 581–583.
 
14.
Campbell S, Gould DJ, Marshall R. Squamous cell carcinoma in an area of necrobiosis lipoidica diabeticorum: a case report. Clin Exp Dermatol. 2000; 25(8): 597–599.
 
15.
Santos-Juanes J, Galache C, Curto JR, Carrasco MP, Ribas A, Sánchez del Río J. Squamous cell carcinoma arising in long-standing necrobiosis lipoidica. Acad Dermatol Venereol. 2004; 18(2): 199–200.
 
16.
Magro CM, Crowson AN, Regauer S. Granuloma annulare and necrobiosis lipoidica tissue reactions as a manifestation of systemic disease. Hum Pathol. 1996; 27(1): 50–56.
 
17.
Schwartz ME. Necrobiosis lipoidica and granuloma annulare. Simultaneous occurrence in a patient. Arch Dermatol. 1982; 118: 192–193.
 
18.
Kelly WF, Nicholas J, Adams J, Mahmood R. Necrobiosis lipoidica diabeticorum: association with background retinopathy, smoking, and proteinuria. A case controlled study. Diabet Med 1993; 10(8): 725–728.
 
19.
Hu SW, Bevona C, Winterfield L, Qureshi AA, Li VW. Treatment of refractory ulcerative necrobiosis lipoidica diabeticorum with infliximab: report of a case. Arch Dermatol. 2009; 145(4): 437–439.
 
20.
Bouhanick B, Verret JL, Gouello JP, Berrut G, Marre M. Necrobiosis lipoidica: treatment by hyperbaric oxygen and local corticosteroids. Diabetes Metab 1998; 24(2): 156–159.
 
21.
Narbutt J, Torzecka JD, Sysa-Jedrzejowska A, Zalewska. Long-term results of topical PUVA in necrobiosis lipoidica. Clin Exp Dermatol. 2006; 31(1): 65–67.
 
22.
Zeichner JA, Stern DW, Lebwohl M. Treatment of necrobiosis lipoidica with the tumor necrosis factor antagonist etanercept. 8. J Am Acad Dermatol 2006; 54(3): 120–121.
 
23.
Romano G, Moretti G, Di Benedetto A, Giofre C, Di Cesare E, Russo G, Califano L, Cucinotta D. Skin lesions in diabetes mellitus: prevalence and clinical correlations. Diabetes Res Clin Pract. 1998; 39(2): 101–106.
 
24.
Ahmed I, Goldstein B. Diabetes mellitus.Clin Dermatol. 2006; 24(4): 235–236.
 
25.
Sieradzki J. Cukrzyca. W:J.Bogdaszewska-Czabanowska,Dembińska B. Zmiany skórne w cukrzycy.Wyd.1. Gdańsk:Via Medica; 2006:1094–1111.
 
26.
Cohen O, Yaniv R, Karasik A, Trau H. Necrobiosis lipoidica and diabetic control revisited. Med Hypotheses. 1996; 46(4): 348–350.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top