PL EN
PRACA ORYGINALNA
Internetowy rynek apteczny w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomiki Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Bytom
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Holecki   

Zakład Ekonomiki Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):262-266
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Apteki internetowe stanowią nowy kanał dystrybucji na rynku farmaceutycznym, oferując preparaty lecznicze, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki, produkty medyczne, rehabilitacyjne oraz poboczne, dotychczas dostępne jedynie w tradycyjnych aptekach i sklepach zaopatrzenia medycznego.

Cel pracy:
W części teoretycznej – przegląd problemów aptecznego rynku farmaceutyków w Polsce w oparciu o literaturę, obowiązujące akty prawne wraz z ich wykładnią oraz analizę stron internetowych wybranych podmiotów. W części badawczej – przeprowadzenie analizy opisywanych form sprzedaży

Materiał i metody:
Porównanie obydwu sposobów sprzedaży w oparciu o wyselekcjonowane produkty medyczne.

Wyniki:
Portale internetowe stanowią silną konkurencję cenową dla sklepów tradycyjnych dzięki niższym kosztom prowadzenia działalności. Zdecydowanie różna jest także pojemność rynku, bowiem e-apteki obejmują swym zasięgiem obszar całego kraju, niejednokrotnie oferując również wysyłkę towarów za granicę.

Wnioski:
Handel farmaceutykami w sieci budzi duże kontrowersje, a poglądy uczestników tej debaty bywają skrajnie spolaryzowane. Wnioski dotyczą porównania ryzyka, szans i zagrożeń płynących z takiej formy sprzedaży oraz aktualnej kondycji sektora wraz z potencjalnymi szansami rozwoju.


Introduction:
Online pharmacies are a new distribution channel on the pharmaceutical market, full of medical preparations, food supplements, special use nutritional products, cosmetics, various kinds of medical and rehabilitation products, and other products previously available only in traditional pharmacies and medical supply stores. The pharmaceutical trade on the Internet is very controversial, and the opinions of participants in this debate tend to be extremely polarized.

Objective:
To compare the availability and price levels between the stationary and the Internet market, and confirm the argument for the higher economic viability of Internet market shopping.

Material and Methods:
Collected and compared data about prices, the 5 selected OTC in 114 Internet pharmacies and 128 traditional pharmacies.

Results:
Internet websites typically provide strong price competition for traditional stores, thanks to lower operating costs than in legally operating Internet pharmacies in Poland

Conclusions:
The conclusions concern the comparison of the risks, opportunities and threats arising from this form of sale and the current condition of the sector, along with potential development opportunities. Material: The first half of this study is in the firm of a review summing up problems of the medical trade on the pharmaceutical market in Poland, based on the literature, legislation and analysis of web sites of selected entities. The second part consists of an analysis of 5 drugs available in Internet pharmacies and stationary pharmacies.

 
REFERENCJE (11)
1.
www.eapteki.info (dostęp: 2012.05.19).
 
2.
Wyniki badań agencji e-marketingowej Fresh Pharma i OSOZ; Opinia prawników z Zespołu Doradztwa dla Branży Farmaceutycznej i Biotechnologii Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski Palinka, www. rynekaptek.pl/przyszlosc-aptek-internetowych-perspektywy-2012/ (dostęp: 2012.05.19).
 
3.
Anderson Ch. Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen, Znak, Kraków 2011.
 
4.
Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 r., nr 75, poz. 492).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008 r., nr 60, poz. 374).
 
6.
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r., nr 22, poz. 271).
 
7.
Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość.
 
8.
Ustawa z dnia 13 stycznia 2012r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012, nr 17, poz. 95).
 
9.
Kancelaria doradztwa prawnego Lorica Iuris, www.loricaiuris.pl/artykuly/ reklama-aptek-w-internecie (dostęp: 2012.05.20).
 
10.
Kondycja i perspektywy rozwoju do roku 2011 w opinii największych firm farmaceutycznych, KPMG 2009, www.kpmg.com/pl (dostęp: 2012.05.18).
 
11.
Badanie Polski konsument OTC, Ipsos 2010, www.ipsos.pl (dostęp: 2012.05.18).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top