PL EN
PRACA ORYGINALNA
Jak Polska i Europa walczą z przemocą domową wobec kobiet podczas pandemii
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Environmental Hazards Prevention, Allergology and Immunology, Medical University, Warsaw, Poland
 
2
Department of Health Economics and Medical Law, Medical University, Warsaw, Poland
 
3
Polish Association of Social Medicine and Public Health, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Anna Pihowicz   

Polish Association of Social Medicine and Public Health, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2022;28(1):82-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Wraz z koniecznością wprowadzenia obostrzeń w związku z pandemią COVID-19 podniesiony został na forum publicznym temat ofiar przemocy domowej i prawdopodobnego pogorszenia się ich sytuacji w tych nowych, niekorzystnych okolicznościach. Praca miała na celu zbadać pośredni wpływ sytuacji epidemiologicznej na przemoc domową wobec kobiet w Polsce i Europie

Materiał i metody:
Publikacja została przygotowana na podstawie dostępnej literatury dotyczącej zjawiska przemocy domowej, danych płynących z raportów Unii Europejskiej oraz aktów prawnych.

Wyniki:
W Polsce oficjalne statystyki policyjne nie wskazują na wzrost liczby incydentów przemocy domowej wobec kobiet podczas pandemii COVID-19. Statystyki poszczególnych państw europejskich dotyczące incydentów przemocy domowej wobec kobiet w okresie pandemii, tj. od 2020 roku do sierpnia 2021 roku, nie są dostępne. Świadectwa pracownic i pracowników instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych wspierających walkę z przemocą domową kobiet zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich sugerują, iż jej problem eskalował pod wpływem zmian wprowadzanych przez regulacje epidemiologiczne

Wnioski:
Zwrócenie uwagi na problem przemocy domowej wobec kobiet podczas pandemii obnażyło wady obecnie stosowanych metod zwalczania i nadzorowania tego zjawiska. Lepsza kontrola incydentów przemocy domowej mogłaby być osiągnięta, jeśli ulepszono by metody gromadzenia danych w tym zakresie, na co wskazują najnowsze dostępne raporty dotyczące skali zjawiska. Konieczne do tego jest wzmożone zaangażowanie instytucji państwowych poszczególnych krajów oraz ich współpraca na arenie międzynarodowej.


Introduction and objective:
In parallel to introducing restrictions resulting from the COVID-19 pandemic the subject of domestic violence has arisen among the public regarding how the victims may be handling this new, unfavourable situation. The aim of this study was to analyze the impact of these epidemiological circumstances on the scale of domestic violence towards women in Poland and Europe.

Material and methods:
The study was prepared based on available literature on domestic violence, reports published by the European Union organisations and legal Acts.

Results:
The official police statistics do not indicate a rise in registered cases of domestic violence during the COVID-19 pandemic. Data from individual European countries concerning the number of such incidents during the pandemic are not available. However, testimonies of people engaged in counteracting domestic violence suggest that the issue has escalated, both in Europe and Poland itself, because of new regulations.

Conclusions:
Taking notice of the above issue during the pandemic has exposed flaws in the currently used methods of counteracting and supervising it. Better control of this problem could be accomplished if methods of collecting data on this subject were to be improved, which is proven by latest reports on the scale of domestic violence towards women. Increased engagement of State institutions of each country and their international collaboration would be necessary in order to solve this issue.

Graduszyńska A, Augustynowicz A, Borowicz J, Pihowicz NA. How Poland and Europe are fighting domestic violence towards women during pandemic. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(1): 82–85. doi: 10.26444/monz/147242
 
REFERENCJE (16)
1.
Graduszyńska A. Występowanie przemocy domowej w Polsce i Europie w dobie pandemii COVID-19, http://doi.org/DOI:%2010.13140....
 
2.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 956).
 
3.
Osobisty Plan Awaryjny. https://bip.brpo.gov.pl/sites/... Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf (access: 2021.07.13).
 
4.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. „Twój Parasol” – nowe narzędzie do walki z przemocą. https://www.niebieskalinia.pl/...- parasol-nowe-narzedzie-do-walki-z-przemoca (access: 2011.07.13).
 
5.
European Institute for Gender Equality. The Covid-19 pandemic and intimate partner violence against women in the EU. Luksemburg; 2021.
 
6.
Stabach K. Fikcyjny sklep, który pomógł już 350 ofiarom przemocy. Założycielką jest nastoletnia Krysia Paszko. Wirtualna Polska; 2021. https://kobieta.wp.pl/fikcyjny... (access: 2021.07.13).
 
7.
Shiraz Z. Alert others about domestic violence with this hand signal for help. Hindustan Times; 2020. https://www.hindustantimes.com...- hand-signal-for-help-watch/story-4Old0J8jNCcQujvi1SRvxM.html (access: 2021.07.13).
 
8.
Higgins N. Coronavirus: When home gets violent under lockdown in Europe. BBC; 2020. https://www.bbc.com/news/world... (access: 2021.07.13).
 
9.
Kottasova I, Vi Donato V. Women are using code words at pharmacies to escape domestic violence during lockdown. CNN; 2020. https:// edition.cnn.com/2020/04/02/europe/domestic-violence-coronavirus- lockdown-intl/index.html (access: 2021.07.13).
 
10.
Airbnb. Airbnb Ireland Offers Free Accommodation for Domestic Violence Survivors. 2020. https://news.airbnb.com/en uk/airbnb offers-free-accommodation-for-domestic-violence-survivors/ (access: 2021.07.13).
 
11.
Przemoc w rodzinie – dane za lata 2012–2020. https://statystyka.policja. pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/201373,Przemoc-w-rodzinie-dane-od-2012-roku.html (access: 2021.07.13).
 
12.
Nowakowska K. „Przemoc domowa w czasie koronawirusa: policja zakłada mniej Niebieskich Kart. Dlaczego?”. Dziennik Gazeta Prawna;2020. https://prawo.gazetaprawna.pl/... (access: 2021.06.15).
 
13.
Przemoc a koronawirus. Jak i dlaczego pandemia wywołała lawinę agresji?. 2020. https://stopuzaleznieniom.pl/a...- lawine-agresji/ (access: 2021.06.28).
 
14.
Mahase E. Covid19: EU states report 60% rise in emergency calls about domestic violence. The BMJ; 2020.
 
15.
Li Y. Domestic Violence: A Hidden Pandemic. The Organization for World Peace; 2020. https://theowp.org/domestic-vi... (access: 2021.07.13).
 
16.
Peterman A, O’Donnell M, Devries K, et al. Violence in Times of Coronavirus – The Ugly Truth. Think Global Health; 2020. https:// www.thinkglobalhealth.org/article/violence-times-coronavirus-ugly- truth (access: 2021.07.13).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top