PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza badań klinicznych w stolicach województw w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biologii i Zaburzeń Lipidowych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Mikołaj Bartoszkiewicz   

Zakład Biologii i Zaburzeń Lipidowych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Rokietnicka 8, 60-806, Poznań, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(3):295-305
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Badania kliniczne są szansą dla pacjentów na dostęp do innowacyjnych terapii, często niedostępnych w krajowym systemie opieki zdrowotnej. Celem pracy jest porównanie liczby badań klinicznych w miastach wojewódzkich w Polsce z uwzględnieniem dziedzin medycyny. Porównanie dotyczy ogólnej liczby eksperymentów klinicznych z liczbą badań klinicznych przypadającą na 25 tys. mieszkańców miast wojewódzkich. Celem pracy jest wykazanie różnic pomiędzy stolicami województw w liczbie badań klinicznych i liczbie badań przypadającą na 25 tys. mieszkańców.

Materiał i metody:
Do analizy badań klinicznych wykorzystano bazę www.clinicaltrials.gov, która jest finansowaną ze środków prywatnych i publicznych bazą badań klinicznych, przeprowadzonych na całym świecie. Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu programu STATISTICA, wersja 13.3.

Wyniki:
Najwięcej badań klinicznych wśród miast wojewódzkich realizowanych jest w Warszawie – 702 badań, na drugim miejscu znajduje się Kraków – 576, a na trzecim Łódź – 487. Biorąc pod uwagę liczbę badań klinicznych przypadającą na 25 tys. mieszkańców miast wojewódzkich, należy stwierdzić, iż największa liczba badań bez podziału na dziedziny terapeutyczne realizowana jest w Lublinie – 28,64 badań, na drugim miejscu jest Białystok – 25,73, na trzecim Olsztyn – 24,13.

Wnioski:
Porównując liczbę mieszkańców poszczególnych miast wojewódzkich z liczbą badań klinicznych w danym mieście, można zaobserwować, że najwyższa liczba eksperymentów medycznych nie zawsze przekłada się na najwyższą liczbę badań przypadającą na 25 tys. mieszkańców.


Introduction and Objectives:
Clinical trials are an opportunity for patients to access innovative therapies that are often unavailable in the national healthcare system. The aim of the study is to compare the number of clinical trials in porovincial cities in Poland, with consideration of the fields of medicine. The comparison concerns the total number of clinical experiments with the number of clinical trials per 25,000 residents of the provincial cities.

Material and methods:
The www.clinicaltrials.gov database, a database of clinical trials financed from private and public funds carried out worldwide, was used to analyze the number of clinical trials. Statistical analysis was performed using the software STATISTICA version 13.3.

Results:
Among the provincial cities, the largest number of clinical trials were conducted in Warsaw – 702, followed by Kraków – 576, and Łódź – 487. Considering the number of clinical trials per 25,000 residents of the provincial cities, the largest number of trials without division into therapeutic fields were carried out in Lublin – 28.64, followed by Białystok – 25.73 and Olsztyn – 24.13.

Conclusions:
Taking into account the number of inhabitants of the individual provincial cities and the number of clinical trials conducted in a given city, the results show that the largest number of medical experiments? clinical trials does not always correlate with the largest number of trials per 25,000 residents.

Bartosiewicz M. Analiza badań klinicznych w stolicach województw w Polsce. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(3): 295–305. doi: 10.26444/monz/119415
 
REFERENCJE (25)
1.
Friedman LM, Furberg CD, DeMet DL, Reboussin DM, Grange CB. Fundamentals of Clinical Trials. Cham: Springer; 2015. ISBN 978-3-319-18538-5.
 
2.
Unger JM, Cook E, Tai E, Bleyer A. Role of Clinical Trial Participation in Cancer Research: Barriers, Evidence, and Strategies. Am Soc Clin Oncol Educ Book. doi: 10.14694/EDBK_156686.
 
3.
Brodniewicz T. Badania kliniczne. Warszawa: CeDeWu; 2015. ISBN 978-83-7556-715-1.
 
4.
Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA; 2018, Vol. 68, No. 6, November/December, pp. 394–424.
 
5.
Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA; 2018, Vol. 68, No. 6, November/December, pp. 394–425.
 
6.
Murthy VH, Krumholz HM, Gross CP. Participation in cancer clinical trials: race-, sex-, and age-based disparities. JAMA. 2004, Jun 9; 291(22): 2720–6.
 
7.
Clinicaltrials.gov (access: 1.10.2019).
 
8.
Leiter A, Diefenbach MA, Doucette J, Oh WK, Galsky MD. Clinical trial awareness: Changes over time and sociodemographic disparities, Clin Trials. 2015 Jun; 12(3): 215–223. doi: 10.1177/1740774515571917.
 
9.
Huang GD, Altemose JK, O’Leary TJ. Public access to clinical trials: Lessons from an organizational implementation of policy. Contemporary Clinical Trials. 2017, Vol. 57, June, pp. 87–89.
 
10.
Calvo G, McMurray JJ, Granger CB, Alonso-Garcia A, Armstrong P, Flather M, Gomez-Outes A, Pocock S, Stockbridge N, Svensson A, Van de Werf F. Large streamlined trials in cardiovascular disease. Eur Heart J. 2014; 35: 544–548.
 
11.
European Commission. Assessment of the functioning of the “Clinical Trials Directive” 2001/20EC public consultation paper. http://ec.europa.eu/health/fil..., … (access: 05.10.2019).
 
12.
Jackson N, Atar D, Borentain M, Breithardt G, van Eickels M, Endres M, Fraass U, Friede T, Hannachi H, Janmohamed S, Kreuzer J, Landray M, Lautsch D, Le Floch C, Mol P, Naci H, Samani N, Svensson A, Thorstensen C, Tijssen J, Vandzhura V, Zalewski A, Kirchhof P. Improving clinical trials for cardiovascular diseases: a position paper from the Cardiovascular Roundtable of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2016; 37: 747–754.
 
13.
Komajda M, Coats A, Cowie MR, Jackson N, Svensson A, Vardas P. Championing cardiovascular health innovation in Europe. Eur Heart J. 2013; 34: 2630–2635.
 
14.
Unger JM, Hershman DL, Albain KS, Moinpour CM, Petersen JA, Burg K, Crowley JJ. Patient income level and cancer clinical trial participation. J Clin Oncol. 2013; 31(5): 536–542. doi: 10.1200/JCO.2012.45.4553.
 
15.
Grunfeld E, Zitzelsberger L, Coristine M, Aspelund F. Barriers and facilitators to enrollment in cancer clinical trials. Cancer. 2002; 95(7): 1577–1583. doi: 10.1002/cncr.10862.
 
16.
Carey M, Boyes AW, Smits R, Bryant J, Waller A, Olver I. Access to clinical trials among oncology patients: results of a cross sectional survey, J Clin Oncol. 2013, Feb 10; 31(5): 536–542. doi: 10.1200/JCO.2012.45.4553.
 
17.
Doroshow JH. Timely completion of scientifically rigorous cancer clinical trials: an unfulfilled priority. J Clin Oncol. 2013; 31(27): 3312–3314. doi: 10.1200/JCO.2013.51.3192.
 
18.
Ministerstwo Zdrowia, https://www.gov.pl/web/zdrowie... [(dostęp: 13.02.2020).].
 
19.
Biuletyn Rocznych Produktów Leczniczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2019, http://urpl.gov.pl/pl/biuletyn... [(dostęp: 13.02.2020).].
 
20.
Raport Badania kliniczne w Polsce -– Główne wyzwania, wyd. PriceWatherHouseCoopers, 2010. Comis RL, Miller JD, Aldigé CR, Krebs L, Stoval E. Public attitudes toward participation in cancer clinical trials., J Clin Oncol. 2003, Mar 1; 21(5): 830–835. doi: 10.1200/JCO.2003.02.105.
 
21.
Comis RL, Miller JD, Aldigé CR, Krebs L, Stoval E. Public attitudes toward participation in cancer clinical trials., J Clin Oncol. 2003, Mar 1; 21(5): 830–835. doi: 10.1200/JCO.2003.02.105.
 
22.
Lara PN Jr, Higdon R, Lim N, et al. Prospective evaluation of cancer clinical trial accrual patterns: Identifying potential barriers to enrollment. J Clin Oncol. 2001; 19: 1728–1733.
 
23.
Klabunde CN, Springer BC, Butler B, et al. Factors influencing enrollment in clinical trials for cancer treatment. South Med J. 1999; 92: 1189–1193.
 
24.
Javid SH, Unger JM, Gralow JR, et al. A prospective analysis of the influence of older age on physician and patient decision making when considering enrollment to breast cancer clinical trials (SWOG S0316) Oncologist. 2012; 17: 1180–1190.
 
25.
Unger J, Unger M, Dawn L, Hershman DL, Kathy S, Albain KS, Carol M, Moinpour CM, Judith A, Petersen JA, Kenda Burg K, Crowley JJ. Patient Income Level and Cancer Clinical Trial Participation, J Clin Oncol. 2013, Feb 10; 31(5): 536–542. doi: 10.1200/JCO.2012.45.4553.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top