PL EN
PRACA ORYGINALNA
Nadwaga i otyłość w populacji 60-letnich i starszych mieszkańców Białej Podlaskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
 
2
SPORTMEDICA, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Biała Podlaska
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Wasiluk   

Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Zakład Antropologii i Antropomotoryki, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, tel. +48833428740
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):227-232
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Systematyczna aktywność fizyczna opóźnia procesy starzenia, sprzyja dobremu samopoczuciu oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób, między innymi nawagę i otyłość.

Cel pracy:
Celem niniejszej pracy było określenie częstości występowania nadmiaru masy ciała w populacji 60-letnich i starszych mieszkańców Białej Podlaskiej, z uwzględnieniem aktywności ruchowej.

Materiał i metody:
Materiał do pracy stanowią wyniki badań 180 kobiet i 167 mężczyzn, którzy ukończyli 60. rok życia i starszych. Poziom rozwoju fizycznego scharakteryzowano na podstawie oceny wysokości i masy ciała, obwodu talii (WC) i bioder, BMI oraz WHR. Aktywność ruchową respondentów określono na podstawie informacji uzyskanych od badanych uczestniczących w obserwacjach (osoby aktywne oraz nieaktywne ruchowo). Zgromadzone rezultaty poddano opracowaniu statystycznemu.

Wyniki:
W całej populacji badanych nadwagę lub otyłość stwierdzono u 78,33% kobiet i 82,03% mężczyzn. Prawidłową masą ciała charakteryzowało się 21,67% ogółu badanych płci żeńskiej i 17,97% badanych płci męskiej. Jedynie u jednej kobiety odnotowano niedobór masy ciała. Otyłość brzuszną odnotowano u 88,34% kobiet (WHR>0,8) i 70,86% mężczyzn (WHR>0,9). Na podstawie obwodu talii stwierdzono otyłość brzuszną u 72,23% kobiet (WC>88 cm) i 41,35% mężczyzn (WC>102 cm).

Wnioski:
Mieszkańców Białej Podlaskiej cechują się podobną częstością występowania nadmiaru masy ciała jak ich rówieśnicy z Polski i innych krajów. Aktywność ruchowa seniorów w znaczący sposób nie różnicuje ich proporcji wagowo-wzrostowych. Natomiast odnotowano różnice istotne statystycznie pomiędzy cechami somatycznymi osób zakwalifikowanych do grup o odmiennym poziomie aktywności ruchowej. Ponadto częstość otyłości brzusznej u kobiet wiązała się poziomem aktywności ruchowej. Takich zależności nie stwierdzono u mężczyzn.


Introduction:
Regular physical activity delays ageing processes, facilitates good well-being and diminishes the risk of many diseases, including overweight and obesity. .

Objective:
The aim of this study was to determine the frequency of occurrence of excessive body weight in the population of 60-year-old and older inhabitants of Biała Podlaska, with consideration of their physical activity.

Material and Methods:
The experimental material were results of examinations of 180 females and 167 males aged 60 and over. The level of their physical development was characterized based on the assessment of body height and weight, waist circumference (WC), hip circumference, BMI and WHR value. The respondents’ physical activity was determined based on data collected from the study participants (physically active and physically inactive persons). The results were subjected to statistical analysis.

Results:
In the total population examined, overweight or obesity was observed in 78.33% of females and 82.03% of males. The normal body weight was noted in 21.67% of all females and 17.97% of all males. Body weight deficiency was observed in only one woman. When analyzed based on WHR values, abdominal obesity was noted in 88.34% of females (WHR>0.8) and 70.86% of males (WHR>0.9). Based on waist circumference, abdominal obesity was observed in 72.23% of the women (WC>88 cm) and 41.35% of males (WC>102 cm).

Conclusions:
Inhabitants of Biała Podlaska were characterized by a similar frequency of the occurrence of excessive body weight, compared to their contemporaries from Poland and other countries. Physical activity of seniors had no significant impact on the differences in their weight-to-height ratio. In contrast, significant differences were noted between somatic traits of respondents classified into groups with various levels of physical activity. In addition, the frequency of occurrence of abdominal obesity in women was related with the level of their physical activity. Such a relationship was not observed in the case of males.

 
REFERENCJE (31)
1.
Duda B. Aktywność i sprawność fizyczna osób w wieku 60–69 lat. Medycyna Sportowa. 2008; 6: 379–384.
 
2.
Antipatis VJ, Gill TP, Bjorntorp P (ed.). International Textbook of Obesity. 2001; 3–22.
 
3.
World Health Organization. Prevention of cardiovascular disease. WHO/ISH. Genewa 2007.
 
4.
Irving LM, Neumark-Sztainer D. Integrating the prevention of eating disowners and obesity: feasible or futile? Prev Med. 2002; 34: 299–309.
 
5.
Dhaliwal SS, Welborn TA. Central Obesity and Multivariable Cardiovascular Risk as Assessed by the Framingham Prediction Scores. Am J Cardiol. 2009; 103: 1403–1407.
 
6.
Teixeira-Lemos E, Nunes S, Teixeira F, Reis F. Regular physical exercise training assists in preventing type 2 diabetes development: focus on its antioxidant and antiinflammatory properties. Cardiovas Diabetol. 2011; 10: 12.
 
7.
Bourke L, Rosario D, Copeland R, Taylor S. Physical activity for cancer survivors. BMJ. 2012; 30: 344.
 
8.
Łopatyński J, Marderowicz G, Nicer T. Rozpowszechnienie otyłości i utajnionej cukrzycy wśród ludności wiejskiej Lubelszczyzny. Medycyna Metaboliczna. 2004; suppl. 1: 74.
 
9.
Saczuk J, Olszewska D, Wasiluk A, Olszewski J. Physical fitness of boys with overweight and obesity living in the eastern provinces of Poland. Polish Journal of Public Health. 2011; 4: 350–354.
 
10.
Wasiluk A, Saczuk J. Sprawność fizyczna dziewcząt z nadwagą i otyłością z terenów wschodniej Polski. Endokrynologia, otyłość i zaburzenia przemiany materii. 2012; 1:8–15.
 
11.
Martin R, Saller K. Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen method. (ed.) G. Fischer. Verlag. Stuttgart. 1957.
 
12.
Handbook of obesity: clinical applications.- 3rd (ed.) G. Bray, C. Bouchard. Informa Healthcare USA; 2008.
 
13.
Lee SY, Gallagher D. Assessment methods in human body composition. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2008; 5: 566–72.
 
14.
James WPT. Epidemiology of obesity: the size of the problem. J Intern Med. 2008; 263: 336–352.
 
15.
World Health Organization. Obesity and overweight. Fact Sheet. 2006: 311.
 
16.
Andreyeva T, Michaud P-C, van Soest A. Obesity and health in Eu¬ropeans aged 50 years and older. Public Health. 2007; 121: 497–509.
 
17.
I. Elmadfa. European Nutrition and Health Report 2009. Forum Nutr. 2009; 62.
 
18.
Stan zdrowia ludności Polski w 2009 roku. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i Opracowania. Warszawa. 2011.
 
19.
Flegal KM, Carroll MD, Ogden CL, Curtin LR, Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999–2008. JAMA. 2010; 3: 235–241.
 
20.
Sánchez-García S, García-Peña C, Duque-López M, Juárez-Cedillo T, Cortés-Núñez AR, Reyes-Beaman S. Anthropometric measures and nutritional status in a healthy elderly population. BMC Public Health. 2007; 7: 2.
 
21.
Lahti-Koski M, Vartiainen E, Männistö S, Pietinen P. Age, education and occupation as determinants of trends in body mass index in Finland from 1982 to 1997. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000; 24: 1669–1676.
 
22.
Barbagallo CM, Cavera G, Sapienza M, Noto D, Cefalù AB, Pagano M, et al. Prevalence of overweight and obesity in a rural southern population and relationship with total and cardiovascular mortality: the Ventimiglia di Sicilia project. Int J Obes Relat Metab Disord. 2001; 5: 185–90.
 
23.
Gutierrez-Fisac J.L, Lopez E, Banegas JR, Graciani A, Rodrıguez- Artalejo F. Prevalence of Overweight and Obesity in Elderly People in Spain. Obes Res. 2004; 4: 710–715.
 
24.
Rębacz E. Wskaźniki BMI i WHR u mieszkańców Szczecina w wieku powyżej 50 lat. Gerontologia Polska. 2008; 1:47–50.
 
25.
Zamboni M, Mazzali G, Zoico E, Harris TB, Meigs JB, Di Francesco V, et al. Health consequences of obesity in the elderly: a review our four unresolved questions. Int J Obes. 2005, 29: 1011–1029.
 
26.
Kyle UG, Genton L, Pichard C. Body composition: what`s new? Cirr Opin Clin Nutr Metab Care. 2002; 5: 427–433.
 
27.
Lahmann PH, Lissner L, Gullberg B, Berglund G. A prospective study of adiposity and all-cause mortality: the Malmo Diet and Cancer Study. Obes Res. 2002; 10: 361–369.
 
28.
Kyle UG, Pirlich M, Lochs H, Schuetz T, Pichard C. Increased length of hospital stay in underweight and overweight patients at hospital admission: a controlled population study. Clin Nutr. 2005; 24: 133–142.
 
29.
Gryglewska B, Grodzicki T, Kocemba J. Obesity and blond pressure In the elderly free-living population. J Hum Hypertens. 1998; 12: 645–647.
 
30.
Nicklas BJ, Cesari M, Penninx BWJH, Kritchevsky SB, Ding J, Newman A, et al. Abdominal Obesity Is an Independent Risk Factor for Chronic Heart Failure in Older People. J Am Geriatr Soc. 2006; 3: 413–420.
 
31.
Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Barry A, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome. An Ame¬rican Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Circul. 2004; 109: 433–438.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top