6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Zjawisko agresji wśród młodzieży w wieku szkolnym

 
1
Z Zakładu Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej
3
Studenckie Koło Naukowe funkcjonujące przy Zakładzie Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4
Z Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2010;16(3):416–426
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy zbadano i omówiono zjawisko agresji wśród młodzieży w wieku szkolnym. Sygnalizując problem uwagę skupiono na przejawach zachowań agresywnych oraz ich negatywnym wpływie na jakość życia młodzieży. Wskazano również różnorodne możliwości podjęcia skutecznych działań prewencyjnych, których celem byłoby ograniczanie zjawisk agresji w środowisku szkolnym.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543