6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Zjawisko agresji wśród młodzieży w wieku szkolnym

 
1
Z Zakładu Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej
3
Studenckie Koło Naukowe funkcjonujące przy Zakładzie Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4
Z Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2010;16(3):416–426
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy zbadano i omówiono zjawisko agresji wśród młodzieży w wieku szkolnym. Sygnalizując problem uwagę skupiono na przejawach zachowań agresywnych oraz ich negatywnym wpływie na jakość życia młodzieży. Wskazano również różnorodne możliwości podjęcia skutecznych działań prewencyjnych, których celem byłoby ograniczanie zjawisk agresji w środowisku szkolnym.

The phenomenon of aggression among school-age adolescents has been known for a very long time. It concerns behaviours which cause physical, psychical or / and emotional harm. Nowadays, the problem of aggression is very up-to-date, and at the same time, very difficult and complex. The size of the phenomenon of aggression in Poland has been increasing year by year. Everyday, its subsequent manifestations are reported by the media. The reports published in pedagogical literature and everyday press, as well as the social feeling, are the evidence of the growing character of the phenomenon of aggression.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543