PL EN
RESEARCH PAPER
The phenomenon of aggression among school-age adolescents
 
More details
Hide details
1
Z Zakładu Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej
 
3
Studenckie Koło Naukowe funkcjonujące przy Zakładzie Matematyki i Biostatystyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
4
Z Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og. 2010;16(3):416-426
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The phenomenon of aggression among school-age adolescents has been known for a very long time. It concerns behaviours which cause physical, psychical or / and emotional harm. Nowadays, the problem of aggression is very up-to-date, and at the same time, very difficult and complex. The size of the phenomenon of aggression in Poland has been increasing year by year. Everyday, its subsequent manifestations are reported by the media. The reports published in pedagogical literature and everyday press, as well as the social feeling, are the evidence of the growing character of the phenomenon of aggression.
 
REFERENCES (21)
1.
Argley M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, Warszawa 1991.
 
2.
Aronson E.: Człowiek istota społeczna. Zysk i S-ka, Poznań 1997, 13.
 
3.
Bańka W.: Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej. Novum, Płock 1999.
 
4.
Baran A.: Dziecko a przemoc w mediach. Wychowawca, 2003, 3.
 
5.
Danielewska J.: Powstrzymać agresję u progu szkoły. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 
6.
Frączek A, Pufal-Struzik I.: Agresja wśród dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1996.
 
7.
Frączek A.: Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych. PWN, Warszawa 1979, 15.
 
8.
Grochulska J.: Agresja u dzieci. WSiP. Warszawa 1993.
 
9.
Grochulska J.: Reedukacja dzieci agresywnych. WSiP, Warszawa 1998.
 
10.
Guerin S., Hennessy E.: Przemoc i prześladowanie w szkole. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 
11.
Jundziłł J.: Dziecko ofiara przemocy. WSiP, Warszawa 1993.
 
12.
Kalina M.: Przeciwdziałanie agresji. PTHP, Warszawa 1991.
 
13.
Kmiecik-Baran K.: Agresja i przemoc w realiach współczesnej szkoły. Wydawnictwo Przegląd Oświatowy, Gdańsk 2000.
 
14.
Kołodziejczyk J.: Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Wydawnictwo Sophia, Kraków 2004.
 
15.
Kosslyn S.M., Rosenberg R.S.: Psychologia. Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 
16.
Krakowska M., Czarnecka W.: Przemoc w szkole. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1993.
 
17.
Libiszowska-Żołtkowska M., Ostrowska K.: Agresja w szkole. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 
18.
Nyczaj-Drąg M., Gałażewski M.: W półprzestrzenie edukacji : szkoła - rodzina - społeczeństwo – kultura. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.
 
19.
Portmann R.: Przemoc wśród dzieci. Uchwycić sedno. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006.
 
20.
Rejzner A.: Agresja w szkole. TWP, Warszawa 2004, 23.
 
21.
Rożnowska A., Lęk i agresja w szkole. PAP, Słupsk 2001.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top