6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

ZABURZENIA ODDAWANIA MOCZU U DZIECI Z ODPŁYWEM PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYM

 
1
Z Kliniki Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie
MONZ 2009;15(1):55–62
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Podawane w wywiadzie u dzieci z zakażeniem układu moczowego zaburzenia oddawania moczu nie pozwalają na jednoznaczne określenie obecności odpływu pęcherzowo-moczowodowego.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543