6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
CC BY-NC-ND 3.0
 
 

Wirus Ebola – przeciwnik stale nieodkryty

 
1
Koło Naukowe, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Zakład Wirusologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2012;18(4):379–382
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wirus Ebola należy do rodziny Filoviridae. Wywołuje gorączkę krwotoczną o śmiertelności sięgającej 50-90%. W zależności od miejsca izolacji wyróżnia się 5 podtypów wirusa: Ebola-Sudan (SEBOV), Ebola-Zair (ZEBOV), Ebola-Cote d’Ivore (Wybrzeża Kości Słoniowej) (CIEBOV), Ebola-Reston (REBOV) oraz najpóźniej wykryty Ebola-Bundibugyo (BEV). Celem pracy było przybliżenie zagadnienia, jakim jest zakażenie wirusem Ebola, w tym określenie metod profilaktyki. Wirus przenosi się przez kontakt ze spojówkami, błoną śluzową krtani, poprzez małe pęknięcia skóry, ale także przez przewód pokarmowy. Okres inkubacji trwa od 2 do 21 dni. Choroba rozpoczyna się objawami rzekomogrypowymi – gorączka z dreszczami, bóle stawów, mięśni, bóle w klatce piersiowej. Pacjenci umierają na skutek niewydolności wielonarządowej (MODS – multiorgan disfunction syndrome), związanej z nasilającym się spadkiem ciśnienia tętniczego, DIC oraz martwicą ogniskową tkanek. Brak jest leku etiotropowego oraz możliwości uodporniania czynnego. Prowadzone są badania nad otrzymaniem szczepionki profilaktycznej – podjednostkowej, szczepionki plazmidowej, szczepionki z wykorzystaniem żywego atenuowanego wirusa oraz szczepionki wektorowej z zastosowaniem VSIV oraz adenowirusów. Ze względu na brak odpowiedniego leczenia oraz szczepień, wirus Ebola jest nadal dużym zagrożeniem dla ludności. Do sposobów zapobiegania transmisji zakażenia zalicza się stosowanie fartuchów, rękawic ochronnych oraz masek z filtrem HEPA.

The Ebola virus is classified to the Filoviridae genus. The mortality rate of haemorrhagic fever fluctuates between 50%-90%. There are 5 types of this pathogen, named according to place of prevalence – Ebola-Sudan (SEBOV), Ebola-Zaire (ZEBOV), Ebola-Cote d›Ivore (CIEBOV), Ebola-Reston (REBOV) and Ebola-Bundibugyo (BEV). Objective: To draw the attention of the public to the problem of Ebolavirus infection, and to review the prophylactic methods used. Ebola virus can be transmitted by contact with the conjunctiva, musoca of the larynx or small skin lesions. The term of incubation lasts 2-21 days. The first symptoms: fever with chills and pains in muscles and joints, can be misleading. Hence, influenza is often confused with haemorrhagic fever. The leading cause of death is Multiorgan Dysfunction Syndrome (MODS), which consists of hypotensia, DIC and focal necrosis. There is still no etiotropic treatment for haemorrhagic fever. The vaccine is still the object of survey and clinical trials. In the future, a plasmid vaccine or vaccine with attenuated virus might be used. Inoculation with vaccines containing VIZV or adenovirus are also a possibility. Because of the non-existence of etiotropic treatment and methods of specific immunization, Ebolavirus infection still poses a threat for humans. Non-specific prophylaxis, such as HEPA masks, gloves and aprons are the only way to avoid transmission of the disease. Key words: Ebola virus, Ebola haemorrhagic fever, SEBOV, ZEBOV
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543