6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wiedza kobiet w okresie ciąży na temat szczepień ochronnych u dzieci

 
1
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2012;18(3):186–188
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Szczepienia ochronne spowodowały znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie niektórych chorób zakaźnych u dzieci. Niestety, w ostatnich latach coraz częściej można zauważyć kampanie przeciwko stosowaniu szczepień u dzieci. Dlatego tak ważne staje się ciągłe podnoszenie wiedzy i świadomości rodziców w zakresie znaczenia szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych. Cel pracy: Celem badań była próba poznania stanu wiedzy kobiet w ciąży na temat szczepień ochronnych u dzieci oraz określenie zapotrzebowania na edukację w tym zakresie. Materiał i metoda: Badania ankietowe przeprowadzono wśród 130 kobiet w ciąży w wieku 20-38 lat, hospitalizowanych w oddziałach Perinatologii i Ginekologii Zachowawczej PSK 4 w Lublinie. Wyniki badań: Analiza materiału badawczego wykazała, że termin szczepienie ochronne prawidłowo rozumie tylko 30% ankietowanych kobiet w ciąży. Zaledwie 1/3 z nich (32,3%) wie, czym jest kalendarz szczepień. Jedynie 24,6% badanych ma wiedzę o rodzaju i możliwości wykonywania u dzieci dodatkowych szczepień, nie ujętych w obowiązkowym kalendarzu. Ankietowane w większości (78,5%) same przyznają, że ich wiedza na temat szczepień ochronnych u dzieci jest niewystarczająca i prawie wszystkie (96,1%) są zainteresowane jej poszerzeniem. Wnioski: Stwierdzony dość niski poziom wiedzy wśród kobiet w ciąży na temat szczepień ochronnych u dzieci, mogący w przyszłości chronić ich dziecko przed wystąpieniem wielu chorób zakaźnych, wskazuje na konieczność intensyfikacji wśród nich działań edukacyjnych w tym zakresie.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543