6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
 

Przypadek kliniczny mastocytozy współistniejącej z atopowym zapaleniem skóry

 
1
Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
3
Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
4
Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ 2016;22(4):307–310
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie.[/b] Nazwą mastocytozy określamy grupę chorób, które charakteryzują się patologicznym rozrostem mastocytów tzw. komórek tucznych oraz ich spichrzaniem w miejscach, w których zwykle się lokalizują, tzn. w skórze, błonach śluzowych, szpiku, niektórych narządach wewnętrznych. Są to choroby rzadkie, zachorowalność na mastocytozę wynosi poniżej 0,01%. Przyczyny mastocytozy nie są jeszcze dokładnie znane, zaś jej przebieg jest zróżnicowany i uzależniony od wieku chorego, typu choroby, zajętych narządów, reakcji na leczenie oraz obecności współistniejących schorzeń. Natomiast atopowe zapalenie skóry to jedna z najczęstszych chorób alergicznych skóry. Występuje z częstością ok. 10–20% u dzieci oraz 1–3% u osób dorosłych. Najczęściej pierwsze objawy choroby pojawiają się w 1. roku życia. W powstawaniu choroby bierze udział szereg mechanizmów immunologicznych. Z atopowym zapaleniem skóry mogą współistnieć inne schorzenia, zwłaszcza alergiczne; jest to związane z tzw. marszem alergicznym. [b]Cel pracy.[/b] Celem pracy jest opis przypadku 1,5 rocznego chłopca, u którego stwierdzono skórną postać mastocytozy współistniejącą z atopowym zapaleniem skóry, które utrudniało rozpoznanie mastocytozy. [b]Materiał i metody. [/b]Badania oceny swoistych IgE za pośrednictwem panelu pediatrycznego mieszanego, badania kontrolne, tj. badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, okresowe morfologie z rozmazem oraz analiza literatury w odniesieniu do opisywanego przypadku. [b]Wnioski. [/b]Dopiero wykonanie badania histopatologicznego umożliwiło postawienie trafnej diagnozy.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543