Polityka etyki publikacyjnej
 
Standardy etyczne obowiązujące w odniesieniu do publikacji w czasopiśmie "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu"
Redakcja "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu" dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Artykuły przekazane do publikacji są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki.
Zasady etyczne zostały oparte na COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543