6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Odmienność metodologiczna badań nad medycznymi produktami roślinnymi – z perspektywy zaleceń WHO

Jakub Mitura 1,  
 
1
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2
Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin
MONZ 2015;21(4):378–382
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wstęp[/b]. Na całym świecie są prowadzone badania naukowe nad medycznymi produktami roślinnymi, w tym randomizowane badania kliniczne. W dobie evidencebasedmedicine jakość i standaryzacja badań jest wciąż podnoszona na wyższy poziom. Jednym z istotnych powodów tego stanu rzeczy jest wydawanie przez organizacje międzynarodowe, takie jak WHO, odpowiednich wytycznych. [b]Cel pracy.[/b] Analiza odmienności metodologicznej badań nad medycznymi produktami roślinnymi. [b]Materiał i metody[/b]. Przegląd dostępnej literatury na temat metodologii badań nad ziołami, z uwzględnieniem wytycznych WHO i dokumentów Unii Europejskiej. Wyniki. Odmienność metodologiczna dotyczy wszystkich etapów – od uprawy medycznego produktu roślinnego, przez jego wstępną obróbkę, uzyskanie ostatecznego wystandaryzowanego produktu, po konstrukcję protokołu badania i dobranie osób do grupy badawczej i kontrolnej. W przypadku badań nad medycznymi produktami roślinnymi istnieją też liczniejsze interakcje środowiskowe, kulturowe i społeczne, niż ma to miejsce w przypadku leków syntetycznych. [b]Wnioski.[/b] Jednym z filarów współczesnej medycyny są wnioski wyciągane z badań klinicznych. Badania te, aby ich wyniki mogły zostać poprawnie zinterpretowane, muszą być w odpowiedni sposób przeprowadzone. Jedynie przeprowadzanie badań klinicznych nad medycznymi produktami roślinnymi może sprawić, że ziołolecznictwo stanie się pełnoprawną gałęzią medycyny. Wiedza na temat metodologii tych badań może ułatwić podejmowanie decyzji klinicznych.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543