PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena występowania wybranych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego w opinii mężczyzn wykonujących pracę zmianową w kopalni „Bogdanka”
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Zdrowia, PSW im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Strzemecka   

Katedra Zdrowia, PSW im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(1):40–43
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Praca zmianowa predysponuje do występowania zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej, zgagi czy hemoroidów.

Cel pracy:
Celem pracy była ocena występowania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zgagi i hemoroidów u pracowników zmianowych kopalni „Bogdanka” w Łęcznej.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono w kopalni „Bogdanka” w Łęcznej. Przebadano siedmiuset pracowników zmianowych, pracujących pod ziemią. Zrealizowano je przy użyciu kwestionariusza własnej konstrukcji, zawierającego pytania dotyczące: wieku, wykształcenia, stanowiska i liczby lat pracy zmianowej oraz występowania wybranych chorób ze strony układu pokarmowego. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA v. 7.1 (StatSoft, Polska).

Wyniki:
Oceniając stan zdrowia badanej grupy, analizowano zależność pomiędzy wiekiem i liczbą lat pracy zmianowej a wybranymi chorobami ze strony układu pokarmowego. Badano występowanie, częstość oraz czas trwania wybranych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego wśród respondentów. Na dolegliwości o charakterze zgagi skarżyło się prawie 40% ankietowanych, którzy cierpieli na nią na nocnej zmianie. U nielicznych pracowników zmianowych występowała choroba wrzodowa żołądka (11,3%), choroba wrzodowa dwunastnicy (7,6%) i hemoroidy (10,6%).

Wnioski:
W przeprowadzonym badaniu okazało się, że respondenci z dłuższym stażem pracy częściej cierpieli na chorobę wrzodową żołądka, chorobę wrzodową dwunastnicy oraz hemoroidy. Prawie połowa badanych skarżyła się na zgagę. Wydaje się, że wśród osób podejmujących pracę zmianową powinno się przeprowadzać szkolenia mające na celu przedstawienie zasad profilaktyki dotyczącej zachorowania na choroby przewodu pokarmowego.


Introduction:
Shift work predisposes to the occurrence of gastrointestinal disorders including peptic ulcer, heartburn or hemorrhoids.

Objective:
The aim of the study was to evaluate the occurrence of gastric and duodenal ulcer, heartburn and haemorrhoids in men performing shift work in the Bogdanka mine in Leczna.

Materials and Method:
The study was carried out in the „Bogdanka” mine in Leczna. The questionnaire, which was designed by the author of this study, was conducted among 700 shift-workers, working underground. The questionnaire contained questions about: age, education, position and number of years of shift work, and the occurrence of selected gastrointestinal ailments. The results were subjected to statistical analysis using STATISTICA v. 7.1 (StatSoft, Poland) software.

Results:
Assessing the health status of the examined group, the relationship between age and number of years of shift work and selected diseases on the part of the digestive system was analyzed. The occurrence, frequency and duration of selected gastrointestinal complaints among respondents were examined. Nearly 40% of respondents complained about heartburn while working night shifts. Few shift workers suffered from gastric ulcer (11.9%), duodenal ulcer (7.6%) and haemorrhoids (10.6%).

Conclusions:
The study showed that the respondents with longer work experience more often suffered from gastric ulcer, duodenal ulcer disease and hemorrhoids. Almost half of the respondents complained about heartburn. It seems that among people undertaking shift work, training should be conducted to present the principles of prevention related to diseases of the gastrointestinal tract.

 
REFERENCJE (34)
1.
Saksvik-Lehouillier I, Hetland H. Ind Health 2016; 54: 123–130.
 
2.
 
3.
Strzemecka J, Bojar I, Strzemecka E, Owoc A. Dietary habits among per¬sons hired on shift work. Ann Agric Environ Med. 2014; 21(1): 128–131.
 
4.
Andlauer P, Reinberg A, Fourré L, Battle W, Duverneuil G. Amplitude of the oral temperature circadian rhythm and the tolerance to shift-work. J Physiol (Paris) 1979; 75: 507–12.
 
5.
Reinberg A, Ashkenazi I. Internal desynchronization of circadian rhythms and tolerance to shift work. Chronobiol Int. 2008; 25: 625–43.
 
6.
Saksvik-Lehouillier I, Pallesen S, Bjorvatn B, Magerøy N, Folkard S. Towards a more comprehensive definition of shift work tolerance. Ind Health 2015; 53: 69–77.
 
7.
Erren TC, Reiter RJ. Defining chronodisruption. J Pineal Res. 2009; 46: 245–247.
 
8.
Konturek PC, Brzozowski T, Konturek SJ. Gut clock: Implication of circadian rhythms in the gastrointestinal tract. J Physiol Pharmacol. 2011, 62(2): 139–150.
 
9.
Buja A, Zampieron A, Mastrangelo G, Petean M, Vinelli A, Cerne D, Baldo V. Strain and health implications of nurses’ shift work. IJOMEH 2013; 26(4): 511–521. DOI 10.2478/s13382–013–0122–2.
 
10.
Costa G. The 24-hour society: Between myth and reality. J Hum Ergol. 2001; 30(1–2): 15–20.
 
11.
Presser HB. Towards a 24-hour economy. Science 1999; 284: 1777–9.
 
12.
Moore-Ede M. The twenty-four hour society: Understanding human limits in a world that never stops. Reading, Massachusetts: Addison¬-Wesley Publishing Company; 1993.
 
13.
Parent-Thirion A, Macias EF, Hurley J, Vermeylen G. Fourth European Working Conditions Survey. Luxembourg: Office for Official Publica-tions of the European Communities; 2007.
 
14.
Costa G. The impact of shift and night work on health. Appl Ergon. 1996; 27(1): 9–16.
 
15.
Chung TH, Lee J, Kim MCh. Impact of night shift work on the preva¬lence of erosive esophagitis in shipyard male Wolkers. Int Arch Occup Environ Health 2016; 89: 961–966. DOI 10.1007/s00420–016–1130-x.
 
16.
McMenamin TM. A time to work: recent trends in shift work and flexible schedules. Monthly Lab Rev. 2007; 130: 3–15.
 
17.
Son M, Kong JO, Koh SB, Kim J, Härmä M. Effects of long working hours and the night shift on severe sleepiness among workers with 12-hour shift system for 5 to 7 consecutive days in the automobile factories of Korea. J Sleep Res. 2008; 17: 385–394.
 
18.
Knutsson A. Health disorders of shift workers. Occup Med (Lond) 2003; 53(2): 103–108.
 
19.
Knutsson A. Gastrointestinal disorders among shift works. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 85–95.
 
20.
Erren TC, Reiter RJ. Defining chronodisruption. J Pineal Res. 2009; 46: 245–248.
 
21.
Lundell LR, Dent J, Bennet JR, Blum AC, Armstrong D, Galmiche JP. Endoscopic assessment of oesophagitis: clinical and functional correlate and further validation of the Los Angeles classification. Gut. 1999; (45): 172–180.
 
22.
Ziółkowski B. Choroba refluksowa przełyku. Essentia Medica 2007; 1: 18–20, 22, 24, 26–27.
 
23.
Korzonek M, Dziergas A, Kuczyńska M. Choroba refluksowa przełyku (GERD) –problem wciąż aktualny. Forum Medycyny Rodzinnej 2014, 5 (t. 8): 201–210.
 
24.
Hoogerwerf WA. Role of biological rhythms in gastrointestinal health and disease. Rev Endocr Metab Dis 2009; 10: 293–300.
 
25.
Lin Y, Yingsong L, Nishiyama T, Kurosawa M, Tamakoshi A, Kubo T, Fujino Y, Kikuchi S and for the JACC Study Group. Association between shift work and the risk of death from biliary tract cancer in Japanese men. Lin et al. BMC Cancer (2015) 15: 757. DOI 10.1186/ s12885–015–1722-y.
 
26.
Parent MÉ, El-Zein M, Rousseau MC, Pintos J, Siemiatycki J. Night work and the risk of cancer among men. Am J Epidemiol. 2012; 176: 751–9.
 
27.
Knutsson A, Bøggild H. Gastrointestinal disorders among shift Wolkers. Scand J Work Environ Health 2010; 36(2): 85–95.
 
28.
Thiis-Evensen E. Skiftarbeid og helse – en undersøk else over helseprob¬lemer ved rundskiftarbeid [Shift work and Health – a study on health problems associated with rotating shift work]. Porsgrunn (Norway): Norsk Hydro; 1958.
 
29.
Higashi T, Sakurai H, Satoh T, Toyama T. Absenteeism of shift and day workers with special reference to peptic ulcer. Asia Pac J Public Health. 1988; 2: 112–9.
 
30.
Zużewicz K. Skutki zdrowotne pracy w niefizjologicznym rytmie. Zeszyty Naukowe SGSP 2017, 2017; 62 (tom 1) (2).
 
31.
Stryjewski PJ, Kuczaj A, Domal-Kwiatkowska D, Mazurek U, Nowalny¬-Kozielska E. Wpływ pracy nocnej i zmianowej na zdrowie pracowni-ków. Przegląd Lekarski 2016; 73/7.
 
32.
Waterhouse JM, Folkard D, Minors DS, Shiftwork health and safety. An overview of the scientific literature 1978–1990. Report to the Health and Safety Executive, Sheffield; 1990.
 
33.
Zasady postępowania w dyspepsji, chorobie wrzodowej i infekcji He¬licobacter Pylori. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz European Society for Primary Care Gastroenterology (ESCPG), Kraków 2016; Wytyczne+KLR+-+Zasady+post%C4%99powania+w+d yspepsji%2C+chorobie+wrzodowej+i+infekcji+Helicobacter+Pylori+.
 
34.
Anda RF, Willamson DF, Escobed LG, Remington PL, Mast EE, Madans JH. Self-perceived stress and the risk of peptic ulcer disease, a longitu¬dinal study of US adults. Arch Intern Med. 1992; 152: 829–33.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543