6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez zakłady podstawowej opieki zdrowotnej małych miast oraz wsi Polski południowo-wschodniej

Marek Derkacz 1,  
 
1
Z Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3
Z Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4
Z Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2010;16(4):463–473
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule przedstawiono ocenę wybranych aspektów satysfakcji pacjentów z leczenia w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej wsi i małych miast Polski południowo-wschodniej.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543