6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Klasyfikacja, etiologia oraz prawidłowe diagnozowanie zaburzeń seksualnych u kobiet – ZSK (FSD – Female Sexual Disorders). Czynniki biologiczne, psychoseksualne oraz kontekstualne

 
1
Katedra Psychoterapii i Terapii Seksualnej, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
MONZ 2012;18(4):334–339
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Kobieca seksualność jest bardzo złożona. Kobiece dysfunkcje seksualne stanowią problem wielowymiarowy, łączący elementy biologiczne, psychologiczne i interpersonalne o wielorakiej etiologii. Rodzaje kobiecych trudności seksualnych obejmują: zaburzenia pobudzenia seksualnego, zaburzenia orgazmu, zaburzenia związane z odczuwanym bólem (dyspareunia) oraz zespół obniżonego popędu płciowego (hipolibidemia). Rozpowszechnienie tych dysfunkcji w Europie jest wysokie. Blisko 27% kobiet w wieku 40-80 lat doświadcza braku zainteresowania sferą seksualną, 29% uskarża się na zespół obniżonego popędu płciowego, 22% ma zaburzenia pożądania, 19% zaburzenia orgazmu, a 14% odczuwa ból w trakcie trwania stosunku lub przy próbie immisio. W niniejszej pracy opisany został paradygmat ułatwiający diagnozowanie i leczenie zaburzeń seksualnych u kobiet (ZSK) w praktyce ogólnolekarskiej. Opisano najistotniejsze elementy przyczyniające się do wystąpienia ZSK, czynniki bezpośrednio wywołujące i rozwijające ZSK oraz czynniki podtrzymujące i utrwalające ZSK, które mogą jednocześnie utrudniać proces leczenia.

Female sexuality is a multifaceted phenomena. Female sexual dysfunction (FSD) is a multidimensional problem combining biological, psychological and interpersonal elements of multiple aetiology. Types of FSD include: sexual arousal disorder, orgasmic disorders, pain disorder (dyspareunia) and hypoactive sexual desire disorder (HSDD). Up to 27% of women aged 40-80 years in Europe experience lack of sexual interest, 29% complain of HSDD, 22% of arousal disorder, 19% of orgasmic disorder, and 14% of sexual pain disorder. Objective: To summarize the main characteristics of female sexuality, and present a comprehensive view of the key factors in sexual health, and diagnosis and treatment of sexual disorders. The most updated classification is presented, with a focus on predisposing factors contributing to female sexual dysfunction, precipitating factors contributing to female sexual disorder, and maintaining factors contributing to female sexual disorder. The degree of reported distress may have implications for the woman’s motivation for therapy and for prognosis. Key words: female sexual disorders, classification, etiology, diagnosis, physician-patient relationship
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543