6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Klasyfikacja, etiologia oraz prawidłowe diagnozowanie zaburzeń seksualnych u kobiet – ZSK (FSD – Female Sexual Disorders). Czynniki biologiczne, psychoseksualne oraz kontekstualne

 
1
Katedra Psychoterapii i Terapii Seksualnej, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
MONZ 2012;18(4):334–339
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Kobieca seksualność jest bardzo złożona. Kobiece dysfunkcje seksualne stanowią problem wielowymiarowy, łączący elementy biologiczne, psychologiczne i interpersonalne o wielorakiej etiologii. Rodzaje kobiecych trudności seksualnych obejmują: zaburzenia pobudzenia seksualnego, zaburzenia orgazmu, zaburzenia związane z odczuwanym bólem (dyspareunia) oraz zespół obniżonego popędu płciowego (hipolibidemia). Rozpowszechnienie tych dysfunkcji w Europie jest wysokie. Blisko 27% kobiet w wieku 40-80 lat doświadcza braku zainteresowania sferą seksualną, 29% uskarża się na zespół obniżonego popędu płciowego, 22% ma zaburzenia pożądania, 19% zaburzenia orgazmu, a 14% odczuwa ból w trakcie trwania stosunku lub przy próbie immisio. W niniejszej pracy opisany został paradygmat ułatwiający diagnozowanie i leczenie zaburzeń seksualnych u kobiet (ZSK) w praktyce ogólnolekarskiej. Opisano najistotniejsze elementy przyczyniające się do wystąpienia ZSK, czynniki bezpośrednio wywołujące i rozwijające ZSK oraz czynniki podtrzymujące i utrwalające ZSK, które mogą jednocześnie utrudniać proces leczenia.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543