6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Baza szpitalna w Polsce i na świecie

 
1
1 Z Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
3
Z II Katedry i Kliniki Ginekologii II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS
MONZ 2010;16(3):391–405
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono dane dotyczące liczby łóżek szpitalnych w Polsce na tle innych krajów na przestrzeni ostatnich lat. Przeprowadzona analiza wykazała, iż ograniczanie liczby łóżek szpitalnych indukowane problemami finansowymi oraz koniecznością dostosowania usług medycznych do obowiązujących standardów medycznych, w zderzeniu ze starzejącym się społeczeństwem może okazać się w przyszłości dużym problemem systemu ochrony zdrowia.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543