PL EN
RESEARCH PAPER
Hospital base in Poland and worldwide
 
More details
Hide details
1
1 Z Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
2
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
3
Z II Katedry i Kliniki Ginekologii II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
4
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie; Z Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS
 
 
Med Og. 2010;16(3):391-405
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The primary objective of the study was the presentation of hospital base in Poland on the background of other countries within the period of the last years. A constantly decreasing number of hospital beds in Poland and in other countries, in the situation of the ageing of the population which will need medical care may become the cause of serious problems. The decrease in the number of hospital beds is not only due to financial problems, but also the necessity to adjust medical services to the standards in effect, e.g. the European Union standards. Data by the OECD indicate that during the period 1990-2007 a clear decrease was observed in the total number of hospital beds in the countries analyzed (except for Korea andTurkey). The analysis of short-stay hospital beds in these countries showed that in 2007 the greatest number of beds among European countries was possessed by Austria, Germany, Slovakia and Poland. The report also presents hospital bed utilization in Poland, with consideration of individual medical disciplines. Poland occupies a relatively good position on the background of other European countries; however, taking into consideration the prognosticated demographic situation, a constantly decreasing number of hospital beds, especially with an insufficient number of long-term care beds, may become a serious problem for the system of health care in the future.
 
REFERENCES (10)
1.
Dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 
2.
Dane udostępnione przez Naczelną Izbę Lekarską.
 
4.
 
5.
OECD Health Data 2009-Version: November 09 (http://www.ecosante.org).
 
6.
Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Sprostanie wyzwaniom związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w UE (Bruksela, dnia 29.4.2009, KOM(2009) 180 wersja ostateczna.
 
7.
Raport demograficzny 2008: realizacja potrzeb społecznych w starzejącym się społeczeństwie” (SEC (2008) 2911).
 
8.
Wróbel P. Nasz siwiejący kontynent. Rynek Zdrowia 09-07-2010, http://www.rynekzdrowia.pl/Ryn....
 
9.
2009 Ageing Report: economic and budgetary projections for EU-27 Member States (2008-2060)”, European Economy (2009 Ageing Communication: a renewed strategy for tackling Europe’s demographic challenge IP/09/656 Brussels, 29 April 2009).
 
10.
Zdziebło K. Współczesne zjawiska demograficzne a problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa Studia Medyczne 2008; 9:63-69.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top