PL EN
RESEARCH PAPER
Application of balneotherapy in the treatment of pre-school children
 
More details
Hide details
1
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 
 
Corresponding author
Bogumiła Lubińska-Żądło   

Bogumiła Lubińska-Żądło, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(1):27-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Natural methods of treatment are regarded as equal to conventional medicine, if not competitive with it. Balneotherapy is one of the oldest branches of medicine. Due to the prevailing trend of returning to nature, spas have enjoyed a great revival. In the medicine of the 21 st century, a holistic approach to the patient should dominate. Balneotherapy methods in the treatment are proof of that. Balneotherapy uses mineral water, peloids and gases for treatments, of which the most important are: therapeutic baths, drinking cure, inhalations and irrigations. In this type of a physical therapy, water is a part showing medicinal properties that improve health. The aim of this study was to determine the degree of the popularity of natural treatment methods. The study included 149 children (67 girls and 82 boys) aged 3–6 years from kindergartens in the Polish region of Małopolska. The most popular treatments of the balneotherapy include inhalations. A very important element of the popularization of natural treatment methods, including balneotherapy, is to make parents, caregivers, children and young people aware of the need to use them, as well as underline the very good tolerance of this type of treatment, lack of side effects, easy access and a low cost, with a relatively high degree of benefits arising from the use of these methods
 
REFERENCES (45)
1.
Helbin J, Kolarzyk E. Czynniki fizykalne wykorzystywane w metodach lecznictwa uzdrowiskowego. Probl Hig Epidemiol. 2006; 87(3): 166–171.
 
2.
Straburzyńska-Lupa A, Sraburzyski G. Fizjoterapia. PZWL, Warszawa, 2003.
 
3.
Bukowczan Z, Kurzawa R, Bukowczan J. Epidemiologia chorób alergicznych oraz analiza czynników środowiskowych. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2004; 7(1–2): 55–61.
 
4.
Ponikowska I. Wybrane metody fizjoterapii w profilaktyce niepełnosprawności i rehabilitacji. Rutkowska E. (red.) Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Wyd. CZELEJ, Lublin, 2002.
 
5.
Gajewski P, Gryga K, Strzeszyński Ł. Światowa strategia zapobiegania, leczenia i prewencji astmy. Med Prakt. 2007; 1: 1–104.
 
6.
Grabicki M, Batura-Gabryel H. Zastosowanie aerozoli w terapii chorób układu oddechowego. Przew Lek. 2008; 2: 89–95.
 
7.
Kowalski J. Astma nocna. Pneumonol Alergol Pol. 1997; 65: 104–112.
 
8.
Kowieska U. Zarys działalności uzdrowisk europejskich w I połowie XX wieku. Fizjoterapia 1997; 5(4): 14–19.
 
9.
Ponikowska I. Propozycje zmian nazewnictwa i definiowania najważ¬niejszych terminów używanych w balneologii i medycynie fizykalnej. Baln Pol. 2007; XLIX, 4: 300–301.
 
10.
Czerwińska J. Rola pielęgniarki w leczeniu uzdrowiskowym. Mag Pielęg i Położ. 2002; 07–08: 24–25.
 
11.
Ponikowska I. Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej. Służ Zdr. 2001; 63–66: 3058–3061.
 
12.
Kochański W. Balneologia i hydroterapia. Wrocław: Wyd. AWF 2002.
 
13.
Alkiewicz J. Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego u dzieci, Przew Lek. 2001; 4(6): 106–111.
 
14.
Szczawińska-Popłonyk A. Trudności w prowadzeniu optymalnej terapii inhalacyjnej u niemowląt i małych dzieci. Nowa Pediatr. 2002; 4: 255–259.
 
15.
Cichocka-Jarosz E, Kwinta P. Technika i zasady stosowania leków w nebulizacji w leczeniu chorób dolnych dróg oddechowych u dzieci. Med Prakt Pediatr. 2001;5.
 
16.
Oleniacz T. Zapalenie gardła u dzieci. Służ Zdr. 2001;3–4.
 
17.
Uzdrowiska //Wiadomości Turystyczne. 2007; 16: 1–20.
 
18.
Lasak G. Nowe trendy w turystyce uzdrowiskowej w Polsce i w Europie. Jedziemy do Wód 2008;2–3: 28–30.
 
19.
Kochański J.W. Podstawy stosowania kuracji pitnej. Baln Pol. 1999; 41: 110–117.
 
20.
Ponikowska I. Wykorzystanie naturalnych metod lecznictwa uzdrowiskowego w rehabilitacji chorych. Mat. Konf. Ciechocinek 31 maja-2 czerwca 2002, WTN, Włocławek 2002.
 
21.
Bednarczyk J. W Inowrocławiu odkryto pozostałości najstarszej w Europie tężni solankowej! Informator Urzędu Miasta Inowrocławia 2011; 2 (72): 1–2.
 
22.
Chervinskaya A. Haloterapia w mikroklimacie komory solnej jako metoda medycyny rekonwalescencyjnej. Balna Pol. 2007; 49,2(108): 142–144.
 
24.
Czerwiska A. Haloterapia – mechanizmy działania i możliwości lecz¬niczego zastosowania – cz. II. Rehabil Prakt. 2009; 4: 47–50.
 
25.
Czerwiska A. Haloterapia – mechanizmy działania i możliwości leczniczego zastosowania – cz. I. Rehabil Prakt. 2009; 3: 51–56.
 
26.
Czajka K, Sziwa D, Drobnik M, Latour T. Porównanie właściwości mikroklimatu i aerozoli w wyrobiskach kopalnianych i naziemnych grotach solnych. Baln Pol. 2006; 3: 176–181.
 
28.
Kozłowski R. Grota zamiast kopalni – jaskinie solne w SPA. SPA Manager 2007; nr 4.
 
29.
Taradaj J, Sieronia A, Jarzębski M, (red). Fizykoterapia w praktyce. Czerwińska A.W. Mechanizmy działania i możliwości leczniczego stosowania halo terapii. Wydawnictwo Elamed 2010; 264–268.
 
30.
Kosowski A, Jabłońska B., Teter Z. Sytuacja lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci w Polsce. Acta Balneol. 2010; LII,4: 291–295.
 
31.
Drobnik M, Latour T. Wody lecznicze występujące w Szczawnicy – możliwości ich wykorzystania do kuracji uzdrowiskowej. Baln Pol. 2006; 1: 40–45.
 
32.
Alkiewicz J. Leczenie inhalacyjne i rehabilitacja układu oddechowego u dzieci i dorosłych. VOLUMED. Wrocław; 2005.
 
33.
Farina S, Gisondi P, Zanoni M, Pace M, Rizzoli L, Baldo E i wsp. Balneotherapy for atopic dermatitis in children at Comano spa in Trentino. J Dermatol Treat. 2011; 22(6): 366–371.
 
34.
Waltoś J, Rajchel L. Zastosowanie wody leczniczej Zuber w leczeniu następstw refluksu żołądkowo-przełykowego u kobiet ciężarnych. Acta Balneol. 2010; LII,4: 287–290.
 
35.
Mordak A, Łukowicz M, Ciechanowska K. Ocena wpływu okładów borowinowych na dolegliwości bólowe oraz ruchomość dolnego odcinka kręgosłupa. Baln Pol. 2008; L,4: 313–319.
 
36.
Rajchel L. Możliwości wykorzystania szczaw karpackich w profilaktyce zdrowotnej. J Elementol. 2006; 11(3): 337–345.
 
37.
Rajchel L, Rajchel J. Znaczenie szczaw karpackich w profilaktyce zdrowotnej. XIII Współczesne Problemy Hydrogeologii. Kraków-Krynica, 21–23 czerwca, 2007, 3, 961–967.
 
38.
Ziółkowska J, Kalmus P, Ponikowska I. Efekt leczniczy stosowania miejscowej peloidoterapii w formie okładów i plastrów borowinowych. Acta Balneol. 2011; LIII,2: 110–118.
 
39.
Jutel M. Wpływ charakterystyki inhalatora i postaci leku na depozycję płucną oraz skuteczność terapii wziewnej. Przew Lek. 2005; 7: 30–36.
 
40.
Milanowski A. Nawrotowe zakażenie układu oddechowego u dzieci. Pediatr Pol. 2006; 81(7): 471–474.
 
41.
Mrożek-Gąsiorowska M. Ocena efektywności klinicznej lecznictwa uzdrowiskowego- przegląd literatury. Rehabil Med. 2011; 15(3): 29–34.
 
42.
Radzikowski A, Albrecht P. Zakażenia dróg oddechowych. Antybiotykoterapia – tak czy nie? Długo czy krótko? Pediatr Pol. 2007; 82(4): 269–283.
 
43.
Karolewicz B, Pluta J, Haznar D. Nebulizacja jako metoda podawania leków. Ter Leki. 2009; 65(4): 291–304.
 
44.
Kowalczyk B, Lubińska-Żądło B, Talaga S. Wpływ inhalacji z mucosolwanu u dzieci z astmą oskrzelową. Selected Civilization and Social Illnesses Edited by Barbara Sokołowska. Biała Podlaska 2011.
 
45.
Tao C, Xiao H, Xue-song Z. Observation of clinical effect of mucosolvan in treatment of infants with pneumonia. Modern Medicine Health. 2004; 16–004.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top