PL EN
PRACA ORYGINALNA
ZESPÓŁ GUILLAIN-BARRÉ – OPIS PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Oddziału Rehabilitacji Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2007;13(4):317-320
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zespół Guillain-Barré jest najczęstszą nabytą polineuropatią demielinizacyjną. Przyczyna choroby jest nieznana, choć prawdopodobnie ma ona podłoże autoimu-nologiczne. Wzdłuż korzeni i pni nerwów rdzeniowych oraz nerwów czaszkowych występują rozsiane ogniska odcinkowej demielinizacji z okołonaczyniowym i śródneuronalnym naciekiem limfo i monocytarnym. W ciężkich uszkodzeniach dochodzi także do uszkodzenia aksonalnego; u nielicznych pacjentów rozwija się ono wcześnie i ma charakter pierwotny w stosunku do zmian demielinizacyjnych [5].

The occurrence of acquired demyelinating neuropathy on autoimmune background is most fre-quently preceded by a viral infection, and in half of the cases the etiologic factor is not determined. The syndrome is characterised by muscular weakness in the proximal limbs, initially affecting the lower extremities, and subsequently affecting the higher sections of the body - the trunk, chest and upper limbs. It may be accompanied by paresis of the facial muscles, swallowing disorders and dysar-thria, and in more sever cases - by disorders of the autonomous system. The diagnosis of the syndrome is based on clinical symptoms, in doubtful cases the determination of the level of protein in the cerebrospinal fluid is helpful (an increase by even several g/l), and an EMG examination (decreased nerve conduction velocity or total blockage). The treatment of choice in an acute form of the syndrome is plasmaferesis; however, in the case of the lack of effectiveness or possibilities of performing plasmaferesis, an alternative treatment is the intravenous administration of immunoglobulins
 
REFERENCJE (5)
1.
Neurologia Kliniczna. Red. I. Walda i A.Członkowska, Warszawa 1987.
 
2.
Neurologia kliniczna w zarysie. W. Jakimowicz, Warszawa1987.
 
3.
Vademecum Clinique du diagnostic au traitement-V.Fattorusso, O.Ritter-2001.
 
4.
Le book de l’internat-J. B.Bailliere-1991.
 
5.
MSD MANUAL – URBAN i PARTNER 2000.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top