PL EN
REVIEW PAPER
THE ACCREDITATION IN THE ASPH – ASSOCIATION OF SCHOOLS OF PUBLIC HEALTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA
 
More details
Hide details
1
Z Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
 
Med Og. 2008;14(3)
 
 
REFERENCES (20)
2.
Advancing healthy populations: the Pfizer guide to careers in public health. A must-have guide that profiles the life and work of professionals in public health. BA. DeBuono, H. Tilson (eds.). New York: Pfizer Pharmaceuticals Group; 2003:1-219.
 
3.
Association of Schools of Public Health. Demonstrating excellence in academic public health practice. Washington: ASPH; 1999:1-22.
 
4.
Association of Schools of Public Health. Demonstrating excellence in practice-based research for public health. Washington: ASPH; 2006:1-23.
 
5.
Association of Schools of Public Health. Demonstrating excellence in practice-based teaching for public health. Washington: ASPH; 2004:1-32.
 
6.
Association of Schools of Public Health. Progress report on the state of the Academic Centers of Public Health Preparedness Network. Washington: ASPH; 2004:1-28.
 
7.
Association of Schools of Public Health. The value of attending a CEPH accredited school of public health (http://www.asph.org/print.cfm?...).
 
8.
Bielski M.: Akredytacja uczelni. Urzędowa czy środowiskowa? Gazeta Szkoły Głównej Handlowej, 2001:137 (http://akson.sgh.waw.pl/~lijas...).
 
9.
Bryła M.: Absolwenci akredytowanych szkół zdrowia publicznego w USA. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007;88(1):1-6.
 
10.
Bryła M.: Rola akredytowanych szkół zdrowia publicznego w kształceniu specjalistów dla systemu opieki zdrowotnej. Zeszyty Naukowe WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 1999;2:105-114.
 
11.
Bryła M.: Słuchacze akredytowanych szkół zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych. Zdrowie Publiczne, 2005;115(4):479-484.
 
12.
Council on Education for Public Health. Accreditation criteria. Schools of public health. Washington: CEPH; 2005:1-29.
 
13.
European Association for Quality Assurance in Higher Education. Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area. Helsinki; 2005; 1-41.
 
14.
Instituto Nacional de Salud Pública. Informe de autoevaluación para el Council on Education for Public Health.Cuernavaca; 2006:1-221.
 
15.
Kozierowski M.: Akredytacja w amerykańskim systemie edukacji. Forum Akademickie, 1999;1:38 (http://www.uka.amu.edu.pl/refe...).
 
16.
Naprawa systemu ochrony zdrowia (http://www.zprm.pl/UserFiles/F...).
 
17.
Ustawa z dnia … o akredytacji w ochronie zdrowia (http://www.klr.pl/user files/file/akredytacja.doc).
 
18.
11th World Congress on Public Health Program. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Pós Graduação em Saúde Coletiva; 2006:1-141.
 
19.
World Health Organization. Accreditation: promoting competence and trust. [w:] The World Health Report 2006 – Working together for health. Geneva: WHO; 2006:46.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top