PL EN
RESEARCH PAPER
Twenty-four-hour analysis of nutrition of children and cariogenicity of food products consumed
 
More details
Hide details
1
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny, Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie
 
2
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Corresponding author
Jolanta Szymańska
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):448-452
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The elimination of highly cariogenic food products and reduction of the frequency of exposure to these products is an important component in the prophylaxis of caries in primary and permanent teeth.

Objective:
The objective of the study was a twenty-four-hour assessment of the frequency and quality of meals and beverages consumed, with consideration of cariogenicity of products used in children’s nutrition.

Material and Methods:
A survey was conducted in 2011 among parents/caregivers of 150 children, aged 7 months – 14 years, who reported to the Specialist Children’s Dental Practice at Regional Hospital No. 2 in Rzeszów.

Results:
The majority of children (67.5%) were breast-fed to 1 year of age. Nearly 2/3 of the children most frequently drank highly cariogenic beverages during the day, while only 1/3 of parents provided their children with mineral water to drink at nursery school/school. The greatest number of children (70%) came into contact with sweets for the first time when they were aged 1-2 years. The snacks most frequently consumed were sweets (53.5%), followed by fruits (29.3%), jelly/pudding (11%), crisps (4.6%) and fruit yoghurt (1.6%). In all age groups, children consumed highly cariogenic food products five times daily. These food products prevailed over low carcinogenic food, which dominated only during lunchtime.

Conclusions:
From the aspect of dental caries prophylaxis, the great majority of parents do not follow the principles of adequate nutrition of children. Children too frequently consume food products and beverages with a high sugar content and pulpy or sticky consistency. Among the beverages used in the nutrition of children fruit juice was most preferred, while the least preferred – milk. Children too early come into their first contact with sweets, eaten as snacks by more than a half of them.

 
REFERENCES (21)
1.
Pawlik A. Dieta a zdrowie jamy ustnej. As Stomatologii 2006; 4(5): 64-66.
 
2.
Psoter WJ, Reid BC, Katz RV. Malnutrition and dental caries: a review of the literature. Caries Res. 2005; 39: 441-447.
 
3.
Riberio NME, Riberio MAS. Breastfeeding and early childhood caries: a critical review. J Paediatr (Rio J). 2004; 80(5 Suppl): 199-210.
 
4.
Olczak-Kowalczyk D, Kowalczyk W. Odżywianie a zdrowie jamy ustnej dzieci. Mag Stomatol. 2010; 6:48-56.
 
5.
Marshall TA. Chairside diet assessment of caries risk. J Am Dent Assoc. 200; 140(6): 670-674.
 
6.
Piątkowska A. Wpływ sposobu karmienia niemowlęcia na kształtowanie odpowiedzi humoralnej i rozwój próchnicy zębów mlecznych. Mag Stomatol. 1991; 1(4): 8-9.
 
7.
Bagińska J, Stokowska W. Nawyki żywieniowe a intensywność próchnicy wczesnej u małych dzieci. Wiad Lek. 2006; 59(1-2): 5-9.
 
8.
Jankowiak K, Węsierska K. Wiedza stomatologiczna i zachowania prozdrowotne matek dzieci 2-3 letnich Mag Stomatol. 2007; 17(6): 38-42.
 
9.
Krenc Z, Wosik-Erenbek M. Analiza żywienia, nawyków żywieniowych oraz aktywności ruchowej u dzieci we wczesnym wieku szkolnym w aspekcie prewencji chorób cywilizacyjnych układu krążenia. Nowa Pediatria 2011; 2: 23-27.
 
10.
Van Loveren C, Duggal MS. The role of diet in caries prevention. Int Dent J. 2001; 51(6 Suppl 1): 399-406.
 
11.
Majewski RF. Adolescence caries: a discussion on diet and other factors, including soft drink consumption. J Mich Dent Assoc. 2001;83(2): 32-34.
 
12.
Karjalainen S. Eating patterns, diet and dental caries. Dent Update. 2007; 34(5):295-298, 300.
 
13.
Pietraszewska D, Postek-Stefańska L, Michlewicz O, Kalacińska J. Badania czynników ryzyka próchnicy wczesnej u dzieci 2-letnich. Mag Stomatol. 2004; 14(3): 38-40.
 
14.
Wrzyszcz-Kowalczyk A. Kariogenne nawyki żywieniowe dzieci 6-let¬nich (badania ankietowe). Przegl Stomat Wieku Rozw. 1998; 2/3: 45-48.
 
15.
Borysewicz-Lewicka M. Spożywanie słodyczy przez dzieci w świetle wypowiedzi ankietowych rodziców regionu poznańskiego. Przegl Stom Wieku Rozw. 1996; 14/15: 18-22.
 
16.
Gmyrek-Marciniak A, Wilk-Sieczak B. Zapobieganie próchnicy u dzieci w wieku do trzech lat. Mag Stomatol. 2001; 11(7-8): 48-52.
 
17.
Majewska A. Wadliwe żywienie u podstaw patologii tkanek jamy ust¬nej. I. Żywienie a próchnica zębów Przegl Stom Wieku Rozw. 1996; 14/15: 69-75.
 
18.
Välikangas L, Pekkala E, Larmas M, Risteli J, Salo T, Tjäderhane L. The effects of high levels of glucose and insulin on type I collagen synthesis in mature human odontoblasts and pulp tissue in vitro. Adv Dent Res. 2001; 15: 72-75.
 
19.
Turska-Szybka A, Grudziądz-Sękowska J, Olczak- Kowalczyk D. Czynniki ryzyka próchnicy wczesnego dzieciństwa i indywidualna ocena poziomu ryzyka na podstawie CAMBRA. Nowa Stomatologia 2011; 3: 119-127
 
20.
Polewaczyk A, Plichta M, Modzelewska P, Matyjaszczyk M, Turska¬-Szybka A. Znaczenie sposobu odżywiania w zapobieganiu chorobie próchnicowej u dzieci poniżej 3-go roku życia. Nowa Stomatologia 2011; 2: 56-61.
 
21.
Hashim R, Williams SM, Murray Thomson W. Diet and caries expe¬rience among preschool children in Ajman, United Arab Emirates. Eur J Oral Sci. 2009; 117: 734-740.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top