PL EN
RESEARCH PAPER
Influence of pre-delivery education on the course of pregnancy, childbirth and early maternity
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii
 
2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KEMED Sp. z o.o. Szkoła Rodzenia w Jaśle
 
 
Corresponding author
Ewa Puszczałowska-Lizis   

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, ul. Warszawska 26 A, 35-205 Rzeszów
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(4):264-269
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and aim:
Activities in antenatal classes are aimed at preparing a pregnant woman for childbirth and parenthood. One of the assumptions of psychoprevention is the acquisition of abilities to support natural giving birth mechanisms, with special consideration of the support of a close relative on the delivery ward. The aim of the research was to attempt to show whether the pre-delivery education in the antenatal classes influences the course of pregnancy, childbirth and early maternity.

Material and Methods:
The study involved the method of a diagnostic survey including 60 primipara aged 20–30, including 30 pregnant women taking part in antenatal classes in the KEMED non-public health care institution LLC in Jaslo (experimental group), and 30 pregnant women not taking part in the antenatal classes (control group). The collected research results were analyzed with the use of a non-parametric test of independence Chi-square (χ 2 ).

Results:
Studies show statistically significant dependences between participation in antenatal classes and the ability to use painkilling methods in practice (p=0.003), and the ability to synchronize breathing with the rhythm of uterine contractions in childbirth (p=0.001). As much as 97% of respondents decided on a family childbirth. All primiparous recognized the antenatal course as being useful in the preparation of the fathers to actively participate in the birth and care for a newborn

Conclusions:
The participation in antenatal classes resulted in the improvement of the quality of life of the pregnant women. It also contributed to the efficient course of childbirth, tightened contact between husband and wife and made the infant care easier. This points to the need for popularizing birth schools to raise the awareness of future parents.

 
REFERENCES (29)
1.
Balaskas J. Poród aktywny. Nowe spojrzenie na naturalny sposób ro¬dzenia. Warszawa: Nowa, 2000.
 
2.
Jankowska A. Tylko dla mam. Poradnik o ciąży. Warszawa: PZWL, 2012.
 
3.
Fijałkowski W (red.). Poród naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia. Warszawa: PZWL; 1989.
 
4.
Marianowski J. Od poczęcia do narodzin. Poradnik dla przyszłych rodziców. Warszawa: PZWL, 2012.
 
5.
Drews K, Spaczyński M, Brązert J, Bręborowicz GH, Celewicz Z, i wsp. Rekomendacje Zarządu Głównego PTG w zakresie opieki przedporo¬dowej w ciąży o prawidłowym przebiegu. Ginekol Dypl. 2006; 8: 59–66.
 
6.
Spinelli A, Baglio G, Donati S, Grandolfo ME, Osborn J. Do antenatal classes benefit the mother and her baby? J Matern Fetal Neonatal Med. 2003; 13(2): 94–101.
 
7.
Piziak W. Wpływ przygotowania psychofizycznego w szkole rodzenia na przebieg ciąży i porodu. Prz Med Uniw Rzesz. 2009; 7(3): 282–92.
 
8.
Fabian HM, Radestad IJ, Waldenström U. Characteristics of Swedish women who do not attend childbirth and parenthood education classes during pregnancy. Midwifery. 2004; 20(3): 226–35.
 
9.
Guzikowski W, Kowalczyk D, Mączka M. Analiza aktualnych form przygotowania do porodu rodzinnego i „tradycyjnego”. Klin Perin Gin. 2004; 17(1): 67–70.
 
10.
Kołomyjec P, Suchocki S, Kędra-Rakoczy M. Wykształcenie i zacho¬wania prozdrowotne ciężarnych biorących udział w zajęciach szkoły rodzenia oraz ich wpływ na przebieg porodu i stan noworodka. Klin Perin Gin. 2007; 43(3): 57–60.
 
11.
Belowska A, Sipiński A, Łukasik A. Przebieg ciąży i porodu u pierwiastek po 35. roku życia. Klin Perin Gin. 2002; Supl. 25: 217–22.
 
12.
Kazimierczak M, Gebuza G, Gierszewska M. Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego. Prob Pielęg. 2010; 18(4): 503–11.
 
13.
Stangret A, Cendrowska A, Cendrowska A, Szukiewicz D. Wpływ szkoły rodzenia na subiektywną ocenę przygotowania teoretycznego i sprawnościowego do porodu. Nowa Medycyna 2008; 1: 2–6.
 
14.
Kosińska-Krychowska A, Wielgoś M, Myszewska A, Przyboś A. Postawy ciężarnych wobec porodu – analiza form przygotowania i preferencji. Ginekol Pol. 2005; 76(12): 973–9.
 
15.
Soet JE, Brack GA, Dilorio C. Prevalence and predictors of women’s experience of psychological trauma during childbirth. Birth 2003; 30(1): 36–46.
 
16.
Goodman P, Mackey MC, Tavakoli A. Factors related to childbirth satisfaction. J Adv Nurs. 2008; 46(2): 212–9.
 
17.
Gutaj P, Wender-Ożegowska E, Mantaj U, Zawiejska A, Brązert J. Matczyny BMI oraz przyrost masy ciała w ciąży i ich wpływ na wyniki położnicze u kobiet z cukrzycą ciążową. Ginekol Pol. 2011; 82: 827–33.
 
18.
Rogala D. Dolegliwości bólowe w dolnym odcinku kręgosłupa a ak¬tywność fizyczna w czasie ciąży. Journal of Health Sciences. 2013; 13: 190–205.
 
19.
Nowak G. Poród naturalny – ćwiczenia ruchowe. Mag Piel Poł. 1997; 6: 27–9.
 
20.
Buchacz P, Pędzikiewicz J, Poręba R. Wpływ ćwiczeń oddechowych na ładunek energetyczny erytrocytów w świetle zmian parametrów wentylacyjnych płuc u ciężarnych przygotowanych do porodu w szkole rodzenia. Klin Perin Gin. 2002; Supl. 25: 229–35.
 
21.
Sass A, Mączka M. Szkoła rodzenia – sposób na realizację aktywności fizycznej kobiet w ciąży? Hyg Publ Health. 2013; 49(2): 359–64.
 
22.
Green JM, Baston HA. Feeling in control during labor: concepts, cor¬relates, and conseguences. Birth. 2003; 30(4): 235–47.
 
23.
Bączyk G, Cebulska V, Koźlak V, Michalak M, Bajek A, Marcinkowski JT. Poziom lęku przedporodowego u kobiet w ciąży. Probl Hig Epide¬miol. 2011; 92(4): 774–7.
 
24.
Kozłowska J, Curyło M. Skutki przygotowania kobiet do porodu i po¬łogu według zasad psychoprofilaktyki porodowej. Now Lek. 2005; 74(2): 159–162.
 
25.
Consonni EB, Calderon IM, Consonni M, De Conti MH, Prevedel TTs, Rudge MV. A multidiscipinary program of preparation for childbirth and motherhood: maternal anxiety and perinatal outcomes. Reprod Health. 2010; 29(7): 28.
 
26.
Bödecs T, Horváth B, Szilágyi E, Gonda X, Rihmer Z, Sándor J. Effects of depression, anxiety, self-esteem, and health behavior on neonatal outcomes in a population-based Hungarian sample. Eur J Obsetet Gynecol Reprod Biol. 2011; 154(1): 45–50.
 
27.
Pschyrembel W, Dudenhausen JW. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Warszawa: PZWL, 2009.
 
28.
Kryszk B, Kaliwoda B, Sybilski AJ. Wpływ kształcenia w szkole ro¬dzenia na postawy i zachowanie zdrowotne jej słuchaczy. Probl Lek. 2011; 47(1): 31–5.
 
29.
Augustyniuk K, Rudnicki J, Grochans E, Jurczak A, Wieder-Huszla S, Szkup-Jabłońska M. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Matek i Ojców a częstość występowania zaburzeń emocjonalnych w okresie poporo¬dowym. Med Og Nauk Zdr. 2013; 19(2): 138–41.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top