PL EN
RESEARCH PAPER
Use of psychoactive substances among students in the context of evaluation of college prohealth actions
 
More details
Hide details
1
Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
2
Wydział Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(4):292-297
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
On entering college, young people are introduced into an environment in which dominant health behaviours are not favourable. Students constitute an important recipient of actions aimed at counteracting the use of psychoactive substances.

Aim of the study:
The aim of the study was to analyse the scale of the use of psychoactive substances among students of the Higher Vocational School in Suwałki in the context of evaluation of college prohealth actions.

]Materials and method.:
The study was performed in 2 stages. Before starting prohealth actions, in the academic year 2013/14, 322 freshmen students were investigated. After 2 years of prohealth actions, 249 third-year students were investigated again. The study was performed with the method of a diagnostic survey, using a questionnaire designed by the authors.

Results:
Alcohol was the most popular psychoactive substance among students. Illicit drug use was the least common. During college prohealth actions, no differences were identified in the prevalence of psychoactive substance use among college students

Conclusions:
Actions aimed at counteracting psychoactive substance use among students should target high-risk groups. Apart from education, strategies of behaviour and change of attitude should be applied that more actively engage participants.

 
REFERENCES (25)
1.
Von Ah D, Ebert S, Ngamvitroj A, Park N, Kang D-H. Predictors of health behaviours in college students. J Adv Nurs. 2004; 48(5): 463–474.
 
2.
Prendergast ML. Substance use and abuse among college students: A review of the recent literature. J Am Coll Health 1994; 45(3): 99–113.
 
3.
Schorling JB, Gutgesell M, Klas P, Smith D, Keller A. Tobacco, alcohol and other drug use among college students. J Subst Abuse. 1994; 6(1): 105–115.
 
4.
Wójtowicz-Chomicz K, Borzęcki A. Problem nikotynizmu oraz palenia biernego występujący wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zdr Publ. 2009; 119(1): 64–67.
 
5.
Walid EA, Christiane S, John J, Deeny P, Phillips C, Snelgrove S, et al. Health promoting behaviours and lifestyle characteristics of students at seven universities in the UK. Cent Eur J Public Health 2011; 19(4): 197–204.
 
6.
Kruk W, Hubert-Lutecka A, Zając K, Cichocka I. Palenie tytoniu przez studentów – skala problemu. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(4): 433–438.
 
7.
Jones SE, Oeltmann J, Wilson TW, Brener ND, Hill CV. College students in the United States: implications for other substance use. J Am Coll Health 2001; 50(1): 33–38.
 
8.
Mellibruda J, Nikodemska S, Fronczyk K. Używanie i nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez polskich studentów. Med Wieku Rozw. 2003; 7(1): 135–155.
 
9.
Mohler-Kuo M, Lee JE, Wechsler H. Trends in marijuana and other illicit drug use among college students: Results From 4 Harvard School of Public Health College Alcohol Study Surveys: 1993–2001. J Am Coll Health. 2003; 52(1): 17–24.
 
10.
Oldenburg B, Hardcastle DM, Kok G. Diffusion of innovations. W: Glanz K, Lewis FM, Rimer BK (red.). Health behavior and health edu-cation. 2nd ed. San Francisco: Jossey–Bass; 1997. p. 270–286.
 
11.
Steptoe A, Phil D, Wardle J, Cui W, Bellisle F, Zotti A-M, et al. Trends in smoking, diet, physical exercise, and attitudes toward health in Eu-ropean university students from 13 countries, 1990–2000. Prev Med. 2002; 35(2): 97–104.
 
12.
Gładczuk J, Maksimowicz, K, Kleszczewska E. Wybrane aspekty profilaktyki chorób nowotworowych w Polsce. Część I. Czynniki de-terminujące zachowania profilaktyczne. Hygeia Public Health. 2015; 50(2): 266–271.
 
13.
Steptoe A, Wardle J. Health behaviour, risk awareness and emotional well-being in students from Eastern Europe and Western Europe. Soc Sci Med. 2001; 53(12): 1621–1630.
 
14.
Allen JP, Litten RZ, Fertig JB, Babor T. A review of research on the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Alcohol Clin Exp Res. 1997; 21(4): 613–619.
 
15.
Sidor K, Makara-Studzińska M. Profil studentów pijących ryzykownie w grupie studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Hygeia Public Health. 2012; 47(1): 85–88.
 
16.
Chodkiewicz J. Picie alkoholu oraz wiedza o jego działaniu wśród studentów łódzkich szkół wyższych. Alkohol Narkom. 2006; 19(2): 107–119.
 
17.
Karakuła H. Style spożywania alkoholu przez studentów lubelskich uczelni wyższych oraz ich opinie dotyczące wybranych aspektów prob-lematyki alkoholowej. Rocz Nauk o Rodzinie. 2009; 1: 257–275.
 
18.
Zatoński W, Przewoźniak K, Gumkowski J, Palenie tytoniu w Polsce – obraz zjawiska, nowe trendy i wyzwania. W: Jaworski R (red.). Pale-nie tytoniu – aspekty medyczne, psychiczne i duchowe, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy; 2006. p. 111–120.
 
19.
World Health Organization. Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce; 2009 http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles... raport_epidemia_16082010.pdf (dostęp: 12.08.2016).
 
20.
Binkowska-Bury M, Sałacińska I, Więch P, Januszewicz P. Palenie tytoniu wśród studentów pierwszego roku rzeszowskich uczelni. Med Og Nauk Zdr. 2015; 21(1): 101–106.
 
21.
Rienzo PG. Nursing care of the person who smokes. New York: Springer Publishing Co., 1992.
 
22.
Haddad LG, Malak, MZ. Smoking habits and attitudes towards smoking among university students in Jordan. Int J Nurs Stud. 2002; 39(8): 793–802.
 
23.
Steptoe A, Wardle J, Smith H, Kopp M, Skrabski A, Vinck J i wsp. Tobacco smoking in young adults from 21 European countries: association with attitudes and risk awareness. Addiction. 1995; 90(4): 571–582.
 
24.
Cianciara D, Promocja zdrowia. W: Cianciara D (red.). Zdrowie publiczne. Przegląd problematyki. Centrum Medyczne Kształcenia Pody-plomowego Szkoła Zdrowia Publicznego, Warszawa; 2010. p. 175–192.
 
25.
Prokhorov AV, Yost T, Mullin-Jones M, De Moor C, Ford KH, Marani, S et al. Look At Your Health: Outcomes associated with a computer-assisted smoking cessation counseling intervention for community college students. Addict Behav. 2008; 33(6): 757–771.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top