PL EN
RESEARCH PAPER
“Healthy Slupsk” – the role of social media in health promotion campaign.
 
More details
Hide details
1
Zakład Higieny i Epidemiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
2
Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk
 
3
IFMSA-Poland Oddział Gdańsk; Gdański Uniwersytet Medyczny
 
4
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka, Słupsk
 
 
Corresponding author
Przemyslaw M Waszak   

Zakład Higieny i Epidemiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdansk, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(1):4-8
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
‘Healthy Słupsk’ is an example of a health promotion campaign carried out in a city with a population of under 100,000. One of the significant aspects of the campaign is constant communication using social media. Its aim is to promote pro-health behaviour among the citizens. The objective of the study was to asses the impact of of ‘Healthy Słupsk’ on the social media Facebook.

Material and methods:
Using the Facebook Insights tool, statistical analysis was performed of the ‘Healthy Slupsk’ blog from December 2015 – April 2016.

Results:
Most of the subscribers were aged between 18–24 years and a group of 25 – 34-year -olds (both groups together accounted for 64% of the audience). The vast majority of the blog’s users were women (75% of the total). Local health news and photos attracted the greatest attention among the subscribers. News concerning the health promotion event organized by the ‘Healthy Slupsk’ recorded 3.2 thousand views.

Conclusions:
The local character of campaigns like ‘Healthy Slupsk’ seems to be their most substantial advantage, which is confirmed by the statistics showing interest in the local news about health. Therefore, this vital quality can be implemented in similar further initiatives

 
REFERENCES (15)
1.
Główny Urząd Statystyczny. Polska w liczbach [Internet]. polskaw¬liczbach.pl. 2016 [cited 2016 Sep 10]. Available from: http://www.pol-skawliczbach.pl.
 
2.
Eroglu S, Toprak S, Urgan O, MD, Ozge E. Onur, MD, Arzu Denizbasi, MD, Haldun Akoglu, MD, Cigdem Ozpolat, MD, Ebru Akoglu M. National Health Cities Networks in the WHO European Region. Saudi Med J. 2012; 33: 3–8.
 
3.
World Health Organization: Europe. Zagreb Declaration for Healthy Cities. 2009.
 
4.
Syrkiewicz-Świtała M, Holecki T, Wojtynek E. Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia. 2014; 171–176.
 
5.
Chou WY, Hunt YM, Beckjord EB, et al. Social media use in the United States: implications for health communication. J Med Internet Res. 2009; 11: e48.
 
6.
Kapłunowska J, Nowicki P. Internet jako narzędzie pozyskiwania pacjentów (na podstawie danych prywatnego centrum stomatologicznego we Wrocławiu). Piel Zdr Publ. 2011; 1: 327–332.
 
7.
Corcoran N, Corcoran S, Goodfellow B et al. Communicating Health Strategies for Health Promotion. Corcoran N, editor. SAGE Publications; 2007.
 
8.
Nowak P, Chalimoniuk-Nowak M. Potencjał mediów społecznościo¬wych w edukacji zdrowotnej. In: A. Wolska-Adamczyk (ed.). Współ-czesne Kierunki działań prozdrowotnych. 2015th ed. Warszawa: WSIiZ; 2015; 35–45.
 
9.
Neiger BL, Thackeray R, Van Wagenen S a et al. Use of Social Media in Health Promotion: Purposes, Key Performance Indicators, and Evalu-ation Metrics. Health Promot Pract. 2012; 13: 159–164.
 
10.
Głowinkowski K. Rejestracja potencjalnych dawców szpiku w Akademii Pomorskiej [Internet]. GP.24 Serwis Głosu Pomorza. [cited 2016 Sep 9]. Available from: http://www.gp24.pl/wiadomosci/... art/9165942,rejestracja-potencjalnych-dawcow-szpiku-w-akademii-pomorskiej,id,t.html.
 
11.
IFMSA-Poland Oddział Gdańsk. Zdrowy Słupsk 5 marca [Inter¬net]. [cited 2016 Sep 8]. Available from: http://gdansk.ifmsa.pl/pl/ artykul,zdrowy_slupsk_5_marca,582.
 
12.
Levy J. Facebook Marketing: Designing Your Next Marketing Campaign. Second. Pearson Education; 2010.
 
13.
Kite J, Foley BC, Grunseit AC et al. Please Like Me: Facebook and Public Health Communication. PLoS One. 2016; 11: e0162765.
 
14.
CBOS. Komunikat z badań – Internauci 2015. 2015;.
 
15.
Megapanel PBI/Gemius. Rankingi wydawców stron www w podziale na 20 kategorii tematycznych [Internet]. 2015 [cited 2016 Sep 10]. Available from: https://www.gemius.pl/wszystki....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top